Cymer a Carl Zeiss vytvářejí strategickou alianci

Společnost Cymer, Inc. (Nasdaq: CYMI), přední světový dodavatel světelných zdrojů pro fotolitografii na základě hlubokého ultrafialového záření (DUV) a Carl Zeiss Lithos, dceřiná společnost firmy Carl Zeiss, inovativního technologického vůdce na poli optiky a přesného strojírenství, v pondělí oznámily, že vytvořily strategickou alianci s cílem společného úsilí při vývoji a konstrukci technicky špičkových optických komponentů a modulů pro litografické světelné zdroje vyhovující požadavkům Sdružení výrobců polovodičů (SIA). Optika se stává stále důležitější součástí světelných zdrojů pro litografické nástroje v souvislosti s tím, jak výrobci polovodičů požadují jemnější rozlišení a šířku čar tak, aby tyto parametry zůstaly na křivce Mooreova zákona nebo ji přesahovaly.

"Jsme velmi potěšeni, že jsme vytvořili tuto alianci se společností Zeiss," uvedl David Skinner, viceprezident celosvětového zásobování společnosti Cymer. "Obě společnosti budou lépe chápat interakci mezi světelným zdrojem a optikou v litografickém nástroji. Tyto znalosti budou životně důležité s tím, jak Cymer pokračuje ve vývoji světelných zdrojů příští generace na podporu globálního litografického trhu. Jedinečné schopnosti a zkušenosti společnosti Zeiss v oblasti optiky a galvanizace spolu s vývojem materiálů pro optiku Schott ML doplňují zdatnost společnosti Cymer ve výrobě světelných zdrojů příští generace pro litografii."

"Vytvoření této aliance s předním dodavatelem světelných zdrojů pro mikrolitografii je významným krokem," uvedl Jürgen Krause-Bonte, generální ředitel společnosti Carl Zeiss Lithos. "Toto partnerství odráží úspěšné společné aktivity při výrobě technicky špičkových optických komponentů spolu s Schott ML a jejich klíčové schopnosti v oblasti optických materiálů pro litografii. Spolupráce s Cymerem posiluje zaměření společnosti Carl Zeiss vytvářet strategické aliance s předními společnostmi vyrábějícími zařízení pro polovodičový průmysl."

Výhledová tvrzení

Prohlášení v tomto sdělení pro tisk, která se týkají snah vyvíjet nové výrobky, zahrnují celou řadu rizik a nejistot. Skutečné výsledky se mohou významně lišit od výsledků předvídaných v těchto tvrzeních vlivem různých faktorů, k nimž patří například: poptávka průmyslu po světelných zdrojích příští generace a schopnost obou stran vyvíjet optiku a světelné zdroje, které by vyhověly této poptávce.

Cymer, Inc. je přední světový dodavatel excitačních laserových světelných zdrojů, které jsou základním zdrojem pro fotolitografické systémy s hlubokým ultrafialovým zářením (DUV). DUV litografie je klíčovou technologií, která umožnila polovodičovému průmyslu vyhovět přesným specifikacím a výrobním požadavkům hromadné výroby dnešních vyspělých polovodičových čipů. Další informace o společnosti Cymer je možné získat z hlášení, které společnost předkládá americké Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC), na internetu na adrese http://www.cymer.com anebo přímým kontaktováním společnosti.

Carl Zeiss je inovativní technologickou jedničkou na poli optiky a přesného strojírenství. K jejím výrobkům patří oční čočky, brýle atd., zdravotnická zařízení pro mikrochirurgii, mikroskopy i měřicí přístroje pro automobilový průmyslu. Podnikatelská skupina Semiconductor Technology vyvíjí a vyrábí špičkové litografické systémy pro zpracování polovodičových plátků, kontrolní mikroskopy pro klasifikaci chyb (plátky až do 300 mm)a nástroje pro simulaci maskování. Další informace o společnosti Carl Zeis je možné získat na internetu na adrese http://www.zeiss.de anebo přímým kontaktováním společnosti.

ots Original Text Service: Cymer, Inc.

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Markus Wiederspahn, Marketing Communications Mgr., Carl Zeiss, +49- 7364-20-2194, Fax: +49-7364-20-3370; Leslie Cole, Dir., Marketing Communications, +1-619-451-7149, Fax: +1- 619-618-3035, nebo Marie Burke, Dir., Investor Relations, +1- 619-618-5232, Fax: +1-619-618-3090, oba Cymer, Inc.

Webová stránka: http://www.zeiss.de

Webövá stránka: http://www.cymer.com

Klíčová slova Cymer-Carl Zeiss

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.