V Bangkoku začíná Huawei Connect 2022 s tématem nastartování digitální produktivity

HUAWEI CONNECT 2022, každoroční zásadní akce globálního ICT průmyslu, byla v pondělí 19. září zahájena v Bangkoku. Letošního ročníku s podtitulem "Unleash Digital" se účastní přes 10.000 lídrů, odborníků a partnerů v oboru informačních a komunikačních technologií z celého světa, aby se zde věnovali tématům efektivnější podpory digitální produktivity, posílení digitální ekonomiky a budování silnějších digitálních ekosystémů.

Společnost Huawei na konferenci představí své aktivity na podporu rozvoje digitálních technologií v široké škále průmyslových odvětví, ale i více než 15 inovativních cloudových služeb pro globální trh.

Tři iniciativy pro digitalizaci jakéhokoli odvětví

Na úvod akce vystoupil rotující předseda představenstva společnosti Huawei Ken Hu s přednáškou nastiňující tři způsoby, jak může ICT ekosystém pomoci překonat obvyklé překážky při digitální transformaci:

• Posílit digitální infrastrukturu – včetně robustnějšího připojení a silnějších, diverzifikovaných výpočetních zdrojů.

• Pomoci společnostem postoupit od prostého přijetí cloudu k jeho maximálnímu využití se zaměřením na pokročilé technologické služby, které pomáhají uskutečnit vývojové skoky.

• Budovat místní digitální ekosystémy, včetně rozvíjení partnerů, posilování fondu digitálních talentů a poskytování větší podpory malým a středním podnikům.

Růst HDP byl v posledních dvou letech nestabilní. Digitální ekonomika však přesto v celosvětovém měřítku zaznamenává konzistentní růst - v roce 2021 o více než 15 %. Tyto poznatky přiměly řadu společností k transformaci provozu a nabídky služeb prostřednictvím digitálních technologií nové generace.

"Přechod na digitální technologie je jednoznačně správná volba," řekl Hu. "Poptávka existuje a technologie také. Svět objevuje digitální produktivitu – právě teď a tady."

Společnost Huawei na akci potvrdila svůj zájem o otevřenou spolupráci a podporu sdíleného úspěchu. Vlády a podniky vyzvaly k užší spolupráci při kultivaci místních digitálních ekosystémů, které pěstují inovační partnery, posilují talentové fondy a podporují začínající firmy.

Prezident společnosti Huawei pro oblast Asie a Tichomoří Simon Lin, ve svém projevu zveřejnil bílou knihu Digital First Economy, která se zabývá cílenými návrhy politik pro budování digitální infrastruktury a rozvoj digitální ekonomiky v oblasti Asie a Tichomoří.

"Asijsko-pacifický region zaujímá v globálním digitálním prostředí významné postavení," uvedl Lin. "Společnost Huawei je v tomto regionu připravena zásadně přispět k rozvoji digitální ekonomiky. I nadále hodláme podporovat jeho digitalizaci i snahu o udržitelný rozvoj a zároveň budovat digitální ekosystém."

Třídenní konference v Bangkoku je první zastávkou na letošním celosvětovém turné HUAWEI CONNECT. Letošní ročník přináší dvě hlavní přednášky a šest summitů společně s řadou menších seminářů a ukázek a zabývá se výzvami, kterým vlády a podniky čelí v různých fázích cesty k digitální transformaci, pokroky společnosti Huawei v oblasti digitální infrastruktury či nejnovějšími cloudovými službami a řešeními partnerů ekosystému společnosti.

KONTAKT:

Eddy Gao

gaoxing18@huawei.com

+66 0638279871

Klíčová slova Thajsko-internet-komunikace-trh-HC2022

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.