Návrat pomníku Radeckého je v programech stran do pražských komunálních voleb

Pro Spolek Radecký je povzbudivé, že v programu do komunálních voleb v Praze mají návrat pomníku Radeckého dvě koalice: Spolu a Sloužit, ne šikanovat. Původní místo před kavárnou se ukázalo jako technicky problematické.

Podle nové studie, kterou pro Spolek po konzultaci s historiky a architekty zpracoval Ateliér Hájek, může pomník stát před Profesním domem, dnes sídlem Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Spolek zve na setkání 21.9. v 17 h tamtéž, představí výsledky deset let trvajících aktivit.

Kontakt:

www.radecky.org

Klíčová slova ČR-společnost-stavby-kultura-historie-památky-výtvarné-politika-strany-Spolek Radecký Praha

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.