EIG v rámci nového partnerství získá 25 % všech globálních aktivit společnosti Repsol v oblasti těžby a zpracování ropy

Rozsáhlé a vysoce kvalitní portfolio těžebních společností poskytuje spolehlivou energii pro podporu rostoucí poptávky

Firma EIG, přední institucionální investor v globálním energetickém a infrastrukturním sektoru, dnes oznámila, že uzavřela konečnou dohodu se společností Repsol S.A. ("Repsol") o získání 25% podílu v Repsol Upstream, nově vytvořené globální společnosti pro průzkum a těžbu ("E&P"), která zahrnuje celou globální činnost společnosti Repsol v oblasti těžby ropy a zemního plynu. Strategické partnerství přináší společnosti Repsol počáteční kapitál, který jí umožní zvýšit investice do energetické transformace, konkrétně podpořit růst segmentů výroby energie z obnovitelných zdrojů, obnovitelných paliv a cirkulárních produktů.

Podle podmínek dohody získá nově založená dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví EIG, Breakwater Energy, 25% podíl ve společnosti Repsol Upstream za celkovou částku přibližně 4,8 miliardy USD, včetně dluhu, přičemž Repsol bude držet zbývajících 75 %, s celkovou hodnotou podniku Repsol Upstream přibližně 19,0 miliardy USD. Společnost bude většinově kontrolována firmou Repsol a bude konsolidována v jejím účetnictví.

Repsol Upstream je přední globální společnost zaměřená na těžbu a dobývání plynu, která bude vlastnit a provozovat globálně diverzifikované portfolio těžebních aktiv společnosti Repsol a bude zajišťovat rentabilní a spolehlivé operace v klíčových regionálních centrech se zaměřením na Spojené státy. Repsol Upstream bude podle prognózy ve 2. pololetí 2022 těžit přibližně 590 000 barelů ropného ekvivalentu denně a k 31. prosinci 2021 má prokázané a pravděpodobné zásoby ve výši 2,3 miliardy barelů ropného ekvivalentu, z čehož přibližně 70 % tvoří plyn. Společnost Repsol Upstream má ke stejnému datu také podmíněné zdroje ve výši 3,8 miliardy barelů ekvivalentu.

Podnik se zavázal k vedoucímu postavení v oblasti snižování emisí skleníkových plynů (GHG), přičemž zpočátku přijal stávající cíle společnosti Repsol, včetně snížení uhlíkové náročnosti o 75 % do roku 2025 oproti výchozímu roku 2016, a realizaci plánu dekarbonizace, včetně vypracování nových krátkodobých a střednědobých cílů snižování emisí skleníkových plynů. Společnost má také ekologický průzkum zaměřený na projekty zachycování a ukládání uhlíku (CCS), geotermální energie a ukládání vodíku.

Společnost Repsol Upstream si ponechá stávající zaměstnance a stávající vedení. Očekává se, že společnost bude těžit z odborných znalostí společnosti Repsol jako srovnatelného provozovatele těžebních činností a také ze znalostí EIG na globálních trzích s dluhovým a akciovým kapitálem a ze zkušeností s těžebními činnostmi, zejména ve Spojených státech, Severním moři, Brazílii a Asii a Tichomoří. Společnost Repsol Upstream bude rovněž těžit z nedávných zkušeností EIG, které získala při úspěšném založení, transformaci a uvedení společnosti Harbour Energy na burzu. EIG se domnívá, že transakce staví společnost Repsol Upstream na cestu k budoucí tržní likviditě - jak Repsol, tak EIG předpokládají, že v případě příznivých tržních podmínek může být společnost od roku 2026 kótována v USA.

"Energetická transformace ovlivňuje každé naše rozhodnutí a jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s globálním lídrem takového významu, jako je Repsol, na této zajímavé příležitosti vést změny v našem odvětví," řekl R. Blair Thomas, předseda představenstva a generální ředitel EIG. "Vyhodnocování dopadů ESG je integrováno do hlavních funkcí EIG v oblasti investic a správy portfolia a těšíme se na spolupráci se společností Repsol, která je prvotřídním provozovatelem a lídrem v oblasti energetické transformace, abychom mohli pokračovat v budování osvědčených postupů v oblasti ESG. Vzhledem k tomu, že svět usiluje o splnění dvojího cíle, kterým je dekarbonizace a spolehlivost, věříme, že toto partnerství má dobré předpoklady k tomu, aby pomohlo uspokojit rostoucí globální poptávku po dostupné, efektivní a bezpečné energii."

"Naší ambicí je stát v čele energetické transformace a tato průkopnická dohoda nám umožňuje zachovat strategické směřování těžební jednotky a zároveň podpořit transformaci společnosti a jejího multienergetického profilu s cílem dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050," uvedl generální ředitel společnosti Repsol Josu Jon Imaz.

V rámci transakce bude mít EIG právo nominovat dva členy osmičlenné správní rady společnosti Repsol Upstream. Čtyři z nich budou nominováni společností Repsol a zbývající dva budou nezávislí. EIG bude mít rovněž právo jmenovat dva vedoucí pracovníky do vedení společnosti Repsol Upstream, z nichž jeden bude zastávat funkci ředitele ESG a druhý povede speciální projekty, včetně přípravy na IPO.

Očekává se, že transakce bude uzavřena během následujících šesti měsíců, podle obvyklých podmínek uzavření.

Goldman Sachs & Co LLC a J.P. Morgan působily v souvislosti s transakcí jako finanční poradci společnosti EIG. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan a Lazard působí v souvislosti s financováním transakce jako poradci pro kapitálové trhy. Společnost Latham & Watkins působí jako právní poradce společnosti EIG.

O společnosti EIG

EIG je předním institucionálním investorem v globálním energetickém a infrastrukturním sektoru, který k 30. červnu 2022 spravoval 24,0 miliard dolarů. EIG se specializuje na soukromé investice do energetiky a infrastruktury související s energetikou na globální úrovni. Během své 40leté historie věnovala EIG do energetického sektoru více než 41,5 miliardy dolarů prostřednictvím více než 387 projektů nebo společností ve 38 zemích na šesti kontinentech. Mezi klienty EIG patří řada předních penzijních plánů, pojišťoven, nadačních fondů, nadací a státních investičních fondů v USA, Asii a Evropě. EIG má sídlo ve Washingtonu a pobočky v Houstonu, Londýně, Sydney, Rio de Janeiru, Hongkongu a Soulu. Další informace naleznete na internetových stránkách EIG na adrese www.eigpartners.com.

O společnosti Repsol

Repsol je globální energetická společnost, která stojí v čele energetické transformace s ambicí dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí. Společnost působí v celém energetickém hodnotovém řetězci, zaměstnává 24 000 lidí po celém světě a distribuuje své produkty v téměř 100 zemích přibližně 24 milionům zákazníků.

Pro dosažení nulových čistých emisí do roku 2050 společnost Repsol zavádí integrovaný model dekarbonizačních technologií založený na vyšší účinnosti, zvýšení kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů, výrobě nízkouhlíkových paliv, vývoji nových zákaznických řešení, oběhovém hospodářství a prosazováním průlomových projektů na snížení uhlíkové stopy v průmyslu.

Podívejte se na zdrojovou verzi zprávy na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906006122/en/

Kontakt

Media

EIG

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com

Repsol

+34 91 753 8787

prensa@repsol.com

Zdroj: EIG

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-energie-průmysl-EIG

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.