Křest nové knihy o podnikatelském rodu LANNA

Monumentální dílo a historie tří generací česko-rakouské rodiny a firmy Lanna se vrací do centra pozornosti v kolektivní monografii "Lanna et Lanna: Rodina a podnikání" vydávané společně Historickým ústavem AV ČR a nakladatelstvím NEBE. Inspirativní příběh výjimečného rodu podnikatelů a vícerozměrný pohled na rozvoj průmyslu, společnosti, architektury a umění v Čechách a habsburské monarchii doprovází na 344 stranách přes 240 historických i současných fotografií, dobových reprodukcí a dokumentů, mnohdy dosud nepublikovaných.

Křest knihy s jejími autory, partnery a akreditovanými hosty se uskuteční v Lannově vile v Praze 6 – Bubenči 7. září 2022 od 18.30 hod. Součástí události bude uvedení nového webového portálu Lanna.

Publikace sleduje cestu rodiny z rakouské Solné komory do jihočeských Budějovic a do Prahy, stejně jako zkoumá její vzestup z řemeslnicko-obchodních vrstev mezi novou velkopodnikatelskou elitu ve středoevropském prostoru. Zahrnuje 26 studií z hospodářských a sociálních dějin, dějin umění, architektury, dopravy, techniky, i ze sféry péče o kulturní a technické dědictví. Základem pro tvorbu knihy Lanna et Lanna se stala stejnojmenná mezinárodní vědecká konference pořádaná Historickým ústavem AV ČR a agenturou NEBE ve vile Lanna v pražské Bubenči od 1. do 3. 6. 2021 jako součást mezinárodního edukačního a výstavního projektu Lanna – evropské kulturní cesty.

Celé století uplynulo od založení rodinného podniku roku 1828, který převzal obchod solí a dřevem na řece Vltavě a v Budějovicích stavěl dřevěné lodě, přes budování průmyslových podniků na Kladensku Adalbertem Lannou starším (1805–1866), pokračoval výstavbou základní železniční a říční dopravní sítě v Čechách, v Horním a Dolním Rakousku Adalbertem Lannou mladším (1836–1909) až do úmrtí posledního mužského potomka rodu JUDr. Adalberta Lanny nejmladšího (1867–1922). Kniha v pestré kompozici z různých úhlů mezioborového studia rekonstruuje historii rodinné firmy a vznik jejího díla herkulovských rozměrů z 19. a počátku 20. století. Zvláštní pozornosti se dostalo ztvárnění rodinných sídel v Praze, Gmundenu nebo pražské nekropoli na Olšanských hřbitovech včetně symboliky motivů jejich výzdoby, a vůbec poprvé, i jejich osudům v dalších obdobích.

Bibliografický záznam: Milan Hlavačka a Jiří Kopáček (ed.). LANNA et LANNA: rodina a podnikání. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky; České Budějovice: Nebe s.r.o., 2022, 344 s. ISBN 978?80?7286?399?0 (Historický ústav Akademie věd České republiky) a ISBN 978-80-906008-1-2 (NEBE s.r.o.)

Kontakt:

e-mail: kopacek@nebe.eu

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-literatura-nakladatelství NEBE

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.