Vedení MČ Praha 10 prohrálo soud, který zaplatí daňoví poplatníci

Pravomocným rozsudkem 31. 8. 2022 skončil čtyřletý nesmyslný spor, který rozpoutalo tehdy nové vedení radnice MČ Prahy 10 - vítězná koalice Pirátů a hnutí Vlasta. Jednalo se o neoprávněnou a bezdůvodnou výpověď Vysoké škole finanční a správní z prostor, na které měla platnou smlouvu až do roku 2031 a ve kterých sídlí již od roku 2004.

Záminkou se stalo tvrzení, že jako nájemce zanedbala škola běžnou údržbu oken. Podle soudního znalce se jedná většinou o původní okna a jejich stáří je více než 100 let. Záminka byla o to absurdnější, že s předchozím vedením radnice MČ Prahy 10 se dospělo v roce 2018 ke smlouvou stvrzené dohodě, že oprava je nutná a VŠFS poskytne na opravu oken 12 mil. Kč, které budou započteny jako navýšené nájemné, a dojde k prodloužení nájemní smlouvy do roku 2031. Zároveň bylo s minulým vedením radnice zahájeno jednání i o dalších dvou nezbytných investicích na objektu Estonská 500, a to výměnu kotelny (z roku 1996) a opravu střešní krytiny.

Piráti a koalice Vlasta ve vedení radnice bohužel smlouvy nerespektovali, neposkytli dohodnutou součinnost. Naopak spustili soudní jednání na výpověď a vyklizení budovy školy. Čtyři roky budova dále chátrá, nadále dochází k destrukci a odpadávání oken i fasády a hrozí ztráty na majetku a případně i ohrožení osob. Je zjevné, že původně kalkulovaná částka na opravy se mezitím znásobila. Nečinnost a průtahy navíc navyšují náklady i na provoz budovy v podobě obrovských nákladů na energie. Kotelnu v budově školy MČ Praha 10 pronajala soukromé firmě, která nakupuje plyn za spotové ceny, a zálohy v současné době drtí rozpočet univerzity, která od státu nedostává žádnou podporu.

Soud potvrdil, že nájemní smlouva je platná až do roku 2031, VŠFS splnila podmínky pro realizaci opravy a složila 12 milionů Kč, přičemž k realizaci nedošlo z důvodu na straně MČ Prahy 10. Pravomocný rozsudek znamená pro MČ Praha 10 nutnost uhradit VŠFS náklady 130.000 Kč. Univerzita zahájí zatím pozastavené soudy o realizaci oprav oken a střechy v souladu s platnými smlouvami a povinností vlastníka. Zvažuje i žalobu na úhradu škod.

Co to znamená pro daňové poplatníky a obyvatele městské části Prahy 10, je zcela zjevné. Piráti a koalice Vlasta zcela zbytečně utratili miliony za advokáta a pochybné posudky, které mohly sloužit k obecnému prospěchu. Dalo se tomu zabránit? Ano. Stačilo pouze dodržet dojednané dohody, a když už ke sporu došlo, zasednout k jednáním, která Vysoká škola finanční a správní mnohokrát (žel bez úspěchu) iniciovala.

Naše univerzita sice soud vyhrála, ale radost má pramalou. Historická budova vinou vlastníka chátrá. VŠFS má zájem na její renovaci přispět a vytvořit důstojné prostředí nejen pro studenty a akademické pracovníky, ale i pro obyvatele Prahy 10, kteří do této budovy v minulosti chodili k volbám. S nadějí očekáváme na nové vedení, se kterým jsme připraveni hledat společné řešení.

Kontakt:

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

www.vsfs.cz

Klíčová slova ČR-soud-správa-školy-peníze-VŠFS-Praha

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.