Vlakem z Pardubic do Uherska rychlostí 200 km/h

Trať z Pardubic do Uherska by se měla stát dalším železničním úsekem, kde budou vlaky jezdit až 200 km/h, tedy nejvyšší rychlostí plánovanou na běžných železničních tratích. AFRY vyhrála zakázku Správy železnic na zpracování záměru projektu s cílem zvýšit maximální rychlost tohoto úseku.

AFRY se stala vybraným dodavatelem veřejné zakázky Správy železnic na zpracování záměru projektu „Rekonstrukce železniční trati Uhersko - Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h“. Řešený úsek je 16 km dlouhý, dvoukolejný a elektrizovaný, se současnou maximální rychlostí 160 km/h.

Cílem projektu je navrhnout modernizační stavebně-technické úpravy tak, aby bylo možné rychlost navýšit na 200 km/h. Zásadní je přitom důraz na bezpečnost a spolehlivost provozu, jak vysvětluje ředitel odboru přípravy staveb Pavel Paidar ze Správy železnic: „Soustředíme se na zajištění interoperability, zvýšení kapacity dráhy nebo odstranění bariér pro cestující. Zvýšené nároky ale klademe také na úsporu energií.”

Z důvodu bezpečnosti provozu na rychlejší železnici počítá Správa železnic i s dalšími úpravami. „V záměru projektu tak navrhneme zrušení všech pěti železničních přejezdů, které mají nahradit nová mimoúrovňová křížení. Prověřovat budeme také statiku všech stávajících 14 mostů,” uvádí Martin Vachtl, vedoucí oddělení koncepce kolejové dopravy AFRY CZ.

Moderní bezbariérové stanice s inteligentními přístřešky

Rekonstrukcí by měly projít i stanice na této trati, cílem je zvýšení pohodlí při cestování a zajištění bezbariérovosti. AFRY proto v záměru projektu zpracuje i řešení modernizačních úprav pro stanice Moravany a Kostěnice. „Díky těm by zde měly vyrůst nové perony namísto úrovňových nástupišť a přibýt inteligentní přístřešky vybavené např. systémem pro sdělování informací o jízdách vlaků, s možností vyhledávat spojení, řízeným osvětlením, akustickým hlášením a dalšími prvky zvyšujícími komfort cestování,” upřesňuje Martin Vachtl.

Stanice mají vyhovovat podmínkám a požadavkům pro plynulý provoz pod dohledem ETCS, včetně možnosti provozu nákladních vlaků o délce až 740 m. Obecně musí projekt splňovat mnohé další požadavky, např. parametry pro provoz nákladní dopravy či zajištění podmínek pro zaměstnance a provozovatele dráhy.

Záměr projektu je dalším stupněm projektové přípravy a AFRY jej začala zpracovávat v polovině srpna.

O AFRY CZ:

AFRY CZ, s.r.o. je architektonická, projektově-inženýrská a konzultační společnost s více než 500 zaměstnanci působící zejm. na českém a slovenském trhu v oblasti poskytování inovativních projektových služeb. Disponuje jedinečným rozsahem portfolia, pokrývajícím oblasti architektury, stavebnictví, dopravy, průmyslu, energetiky, infrastruktury, vodohospodářství a životního prostředí. Spadá do silné mezinárodní skupiny AFRY založené v roce 1895, se sídlem ve Stockholmu, s více než 17.000 odborníky ve 40 zemích a projekty ve více než stovce zemí.

Klíčová slova ČR-železnice-stavby-AFRY CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.