IMMOFINANZ má velmi dobré výsledky v 1. pololetí 2022

IMMOFINANZ s velmi dobrým prvním pololetím roku 2022: ukazatel FFO 1 roste o 6 %, čistý zisk dosahuje 163 milionů eur

Společnost IMMOFINANZ uzavřela první polovinu roku 2022 s velmi silným výkonem: výnosy z pronájmu dosáhly vysoké úrovně 144,2 milionu eur, výsledky správy aktiv se zlepšily o 3,0 % na hodnotu 110,0 milionu eur a udržitelný ukazatel FFO 1 týkající se již existujících nemovitostí vzrostl o 6,1 % na 78,7 milionu eur. Čistý zisk dosáhl 162,7 milionu eur, přičemž první pololetí předchozího roku bylo ovlivněno především výrazným přeceněním investice ve společnosti S IMMO. Díky poměru vlastního kapitálu 57,3 % a díky konzervativnímu dluhu s čistým ukazatelem LTV ve výši 32,5 % má IMMOFINANZ silnou kapitálovou základnu.

"Příznivý vývoj příjmů v první polovině roku 2022 podtrhuje silnou pozici společnosti IMMOFINANZ na jejích klíčových trzích. Příjem z pronájmu – po očištění o jednorázové vlivy – se navzdory náročným podmínkám na trhu zvýšil a ukazatel FFO 1 vzrostl o více než 6 %. Přestože se do zisku a rozvahy promítlo několik jednorázových vlivů, máme dostatečně silnou finanční základnu k tomu, abychom mohli v budoucnu pokračovat v našem růstovém kurzu zaměřeném na zvyšování hodnoty. Plánujeme expanzi díky našim silným značkám myhive, STOP SHOP a VIVO! a další posilování naší vedoucí pozice v inovativních kancelářských a maloobchodních řešeních. Jsme optimálně připraveni vytvářet hodnotu pro naše nájemce, zaměstnance a akcionáře,“ vysvětlila Radka Doehring, členka představenstva společnosti IMMOFINANZ.

Q1-2 2022 v ČESKÉ REPUBLICE k 30. červnu 2022

Nemovitosti IMMOFINANZ v České republice představují 11,1 % z celkového portfolia společnosti, včetně 20 nemovitostí s účetní hodnotou 595,1 milionu EUR. Portfolio se dělí na 6 kancelářských budov (13,8 % z celkového portfolia stálých kanceláří) a 13 maloobchodních nemovitostí (10,6 % z celkového portfolia stálých kanceláří). V první polovině finančního roku 2022 zůstala obsazenost českého portfolia na velmi vysoké úrovni 97,3 %.

Příjmy z pronájmu v České republice vzrostly o 6,5 % na 15,9 milionu EUR, což představuje zhruba 11 % celkových příjmů skupiny z pronájmu.

ikona IMMOFINANZ with very good first half-year in 2022

Kontakt:

Bettina Schragl

Ředitelka Oddělení firemní komunikace a vztahů s investory

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

Klíčová slova ČR-Rakousko-reality-firmy-IMMOFINANZ-Graffitti Networks Grafix

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.