Společnost Pylontech byla zařazena do indexu MSCI China A Onshore Index

Společnost Pylontech (688063), specializovaný dodavatel bateriových úložných systémů (BSS – Battery Storage System) kótovaný na šanghajské burze STAR MARKET (SSE), byla 11. srpna 2022 zařazena do indexu MSCI China A Onshore Index. Mimoto byla zařazena také do indexu MSCI China All Shares Index.

Společnost MSCI – přední poskytovatel klíčových nástrojů a služeb pro podporu rozhodování pro globální investiční komunitu – tyto změny oznámila ve své čtvrtletní revizi indexů MSCI Equity Index Review ze srpna 2022. V tomto přehledu uvádí index MSCI China A Onshore Index sedm přírůstků, přičemž společnost Pylontech byla jmenována mezi třemi největšími. Toto zařazení dokazuje její nadějný růst.

Podle IHS Research společnost Pylontech získala, díky komplexnímu rozvržení strategie, vysokému podílu na trhu a silné značce, jako první specialista BESS kótovaný na burze SSE 2. místo mezi světovými dodavateli BESS pro rezidenční trh a je zařazena mezi 50 nejinovativnějších společností časopisu Forbes China. Zařazení do indexu MSCI je důkazem její významné role v odvětví skladování energie a uznáním jejích komplexních silných stránek, konkurenceschopnosti, postavení v odvětví, oběhu akcií a dalších pozitiv. Zároveň umožňuje společnosti Pylontech využít bohatší příležitosti a svou investiční hodnotou a rozvojovým potenciálem upoutat globální investory.

"Společnost Pylontech je na své zařazení do indexu MSCI hrdá a velmi si cení uznání kapitálového trhu. Jsme připraveni vytvářet další hodnotu pro akcionáře, zákazníky a další zúčastněné strany prostřednictvím naší špičkové technologie skladování elektrické energie, spolehlivých produktů a služeb. Tuto šanci plně využijeme a vytvoříme větší ekonomickou hodnotu pro naše akcionáře těžící z rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Pro dosažení nulových čistých emisí uhlíku musíme udělat více," řekl viceprezident společnosti Pylontech Geoffrey Song.

Na pozadí celosvětové energetické krize a transformace energetiky bude tradiční fosilní zdroje stále více nahrazovat čistá energie. Skladování energie se stane klíčovou technologií, která podpoří nahrazení fosilních paliv obnovitelnými energetickými zdroji.

Podle předpokladů agentury BloombergNEF dosáhne globální trh skladování energie v roce 2030 až 58 GW/178 GWh, což je pětkrát více než kapacita instalovaná v roce 2021 (10 GW/22 GWh). Pro obor skladování energie se v příštím desetiletí otevírají obrovské příležitosti, které urychlí přechod k udržitelnější energetice. Prudký růst sektoru globálního ukládání energie urychluje podpora různých národních politik, přízeň kapitálu i jasný a udržitelný obchodní model. Skladování energie se jako důležitá opora nového energetického systému stane hodnotovou investiční orientací.

Všechny změny v revizi MSCI budou provedeny k 31. srpnu 2022.

Další informace najdete na adrese

https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/MSCI_Aug22_QIRPR.pdf

O společnosti Pylontech

Firma Pylontech vznikla v roce 2009 jako specializovaný výrobce bateriových systémů pro ukládání elektrické energie na základě bohatých odborných znalostí elektrochemie, silnoproudé elektroniky a systémové integrace. Dodávky spolehlivých a dostupných ESS baterií a řešení na globální trhy významně přispěly k sedmiletému zdvojnásobování tempa růstu a umožnily společnosti Pylontech zaujmout přední místo mezi dodavateli lithiových bateriových úložišť z celého světa.

Webové stránky: https://en.pylontech.com.cn/

KONTAKT:

Sophia Cheung,

sophia.cheung@pylontech.com.cn

+86-21-51317697

Klíčová slova Čína-energie-finance-Pylontech

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.