Klíčový ženský hormon pro těhotenství po třicítce rapidně klesá, potvrdil rozsáhlý průzkum

Laboratorní data více než 13 tisíc žen potvrdila zásadní roli klíčového hormonu pro možnost těhotenství. Anti-Müllerianský Hormon AMH dokáže lékařům napovědět, kolik času ženám zbývá pro založení rodiny.

"Hladinu AMH zjišťujeme jednoduše z krve. Jeho hladina se během menstruačního cyklu nijak nemění, takže na vyšetření může přijít žena kdykoli. Hodnota hormonu nám dává základní informaci o stavu rezervy vajíček, která má žena ještě k dispozici. Jsou to velmi cenné informace," vysvětluje důležitost vyšetření zejména u žen po třicítce MUDr. Milada Brandejská z pražské kliniky Europe IVF.

Každá žena se narodí s daným počtem vajíček, která bude mít v reprodukčním věku k dispozici. S rostoucím věkem ženy se tedy zásoby vajíček krátí a spolu s tím se i snižuje hladina hormonu AMH. Reprodukční vrchol ženy je biologicky nastaven mezi 22 až 27 rokem života. Rozsáhlá laboratorní data potvrdila, že v tomto období mají ženy nejvyšší hladinu Anti-Müllerianského Hormonu. Mezi 25 a 40 rokem života ženy poklesne hladina hormonu přibližně o polovinu.

"Každá žena po třicítce, která chce ještě založení rodiny odložit by vyšetření na hladinu AMH měla absolvovat. Je to skutečně zásadní informace, která mimo jiné napoví, jak budou reagovat vaječníky na hormonální stimulaci v případě využití některé z metod reprodukční medicíny. Informace o hladině AMH může změnit či přehodnotit důležité životní rozhodnutí," dodává Milada Brandejská.

Výsledek testu je známý do druhého dne po odběru krve. Vysoká hladina hormonu AMH může poukazovat na takzvaný syndrom polycystických vaječníků, při kterém žena produkuje více mužských hormonů. Naopak nízká hladina Anti-Müllerianského Hormonu signalizuje nízkou ovariální rezervu, tedy skutečnost, že zásoby vajíček vhodných k oplodnění jsou téměř vyčerpány.

Klíčová slova ČR-zdraví-věda-těhotenství-INception-Europe IVF

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.