Terminál Dlouhá Míle zná svoji podobu. Dosahuje evropských kvalit

Správa železnic připravuje železnici na pražské letiště, součástí je i návrh nového dopravního uzlu Dlouhá Míle. Společně se zpracovatelem projektu společností AFRY a autory architektonického řešení Pavlíček Hulín architekti představila, jak bude vypadat.

"Návrh splňuje přísné požadavky na kvalitu urbanistického, architektonického, konstrukčního a technického řešení. Je flexibilní, umožní budoucí rozvoj oblasti a poskytne komfort cestování srovnatelný s nádražími evropských metropolí," říká Petr Košan, ředitel pro dopravu konzultační společnosti AFRY CZ zodpovědné za přípravu finálního stupně projektové přípravy novostavby železniční trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo).

"Architektonický návrh plně využívá potenciálu terminálu nejen jako dopravního uzlu, ale také jako cílového bodu případného budoucího developmentu v okolí. Naší prioritou je funkčnost, bezpečnost, snadná orientace, intuitivnost, plynulost pohybu a rychlost přestupů. Dále kvalita a atraktivita prostředí, které motivují k využívání hromadné dopravy," uvádí Jiří Pavlíček z kanceláře Pavlíček Hulín architekti, která je autorem architektonického řešení.

Terminál bude stát v rozvojovém území poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, obchodního centra Šestka a Pražského okruhu. "Vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou, městskými i příměstskými autobusy a výhledově i tramvajemi. Poskytne parkoviště P+R, které významně rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště a uleví komunikacím Prahy 6," vysvětluje Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

Kvalitní veřejný prostor s ekologickými prvky

Dominantou budoucího moderního a plně bezbariérového terminálu je jeho zastřešení. Výška střechy se mění podle funkcí jednotlivých částí objektu. Zastřešení je nejnižší nad autobusovými nástupišti a po křivce stoupá směrem k hlavnímu vstupu do podzemní zastávky vlaku.

"Umožňuje pohodlně přestoupit tzv. suchou nohou a zároveň cestující vede. Velkorysá střecha je intuitivním navigačním systémem, jehož nejvyšší bod univerzálním jazykem sděluje, kde je vstup," upřesňuje Pavlíček. Právě jednoduchost orientace a co nejkratší doba transferu mezi autobusem a vlakem byla základním vstupním parametrem při návrhu stanice. Tato vazba bude tvořit až 75 % přestupů.

Střecha je v prostřední části prosklená a propouští světlo do nižších úrovní. Její jižní část je pokryta fotovoltaickými panely, které pokryjí spotřebu terminálu a případně umožní dobíjet elektromobily na parkovišti. Řešení neopomíná ani doprovodné funkce terminálu, jako je prodej jízdenek, čekárna, drobné obchody, zázemí pro technologie, řidiče apod. Tyto prostory budou vytápěné a kryté.

Chodníky doplňuje zeleň téměř všude, kde je to možné a účelné. Ozeleněny budou i některé vertikální plochy a střechy, aby umožnily zadržovat dešťovou vodu a tlumit tepelný ostrov. Navržené materiály zaručí dlouhou životnost a snadnou údržbu stanice.

Kapacitu parkoviště lze dimenzovat podle potřeby

Parkoviště P+R jsou navržena bezpečně, hospodárně, komfortně a s mnohými ekologickými prvky, včetně stromů. Architektonická studie počítá i s možnou potřebou navyšovat kapacitu parkoviště v budoucnu až na přibližně 2100 stání, a to postupným nahrazováním jednotlivých částí úrovňového parkoviště až sedmi čtyřpatrovými parkovacími domy.

AFRY postupně prověřovala technickou proveditelnost řešení ve všech jeho aspektech a diskutovala jej se všemi zásadními organizacemi. "Současné řešení terminálu je výsledkem našich průběžných projednávání jak s investorem, tj. Správou železnic, tak se zástupci hl. m. Prahy, MČ Praha 6, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pražským dopravním podnikem, Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy i Letištěm Praha," uzavírá Košan.

Vizualizace: https://www.afrycz.cz/2022/08/08/dlouhamile/

Kontakt:

Simona Plischke

AFRY CZ, s.r.o.

Head of Communications CZ&SK

e-mail: simona.plischke@afry.com

afry.cz |Facebook|Instagram|LinkedIn|YouTube

Klíčová slova ČR-železnice-stavby-architektura-firmy-AFRY CZ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Stavebnictví, bydlení a reality
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.