Kolem světa péče: Hyatt sdílí aktuální informace o pokroku v oblasti ekologických, sociálních a správních závazků a iniciativ

Pokrok zahrnuje vědecky podložený cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 a další pokrok směrem k cílům v oblasti DE&I do roku 2025.

Společnost Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) dnes v rámci sdílení pokroku dosaženého v rámci World of Care, platformy společnosti pro životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení (ESG), zveřejnila zprávu 2021 World of Care Highlights a zprávu Diversity, Equity and Inclusion (DE&I), která ukazuje, jak společnost Hyatt rozvíjí péči o planetu, lidi a odpovědné podnikání.

"Péče o lidi, aby mohli být co nejlepší, je jádrem příběhu společnosti Hyatt již 65 let. Prostřednictvím World of Care přijímáme naši odpovědnost a příležitost spolupracovat na utváření udržitelnějšího světa a budoucnosti," řekla Margaret Egan, výkonná viceprezidentka a generální poradkyně společnosti Hyatt. "Tím, že se intenzivně soustředíme na dosahování pokroku v plnění klíčových závazků ESG, jako je náš ekologický rámec a cíle Change Starts Here, se zodpovídáme za neustálé kroky a pokrok, abychom vytvořili potřebné změny pro naše odvětví, společnost a planetu."

Společnost Hyatt zvyšuje zastoupení různorodých pracovníků

V návaznosti na loňskou úvodní zprávu DE&I ukazují údaje společnosti Hyatt o rozmanitosti pracovní síly za rok 2021 zvýšenou úroveň zastoupení příslušníků menšin napříč jejími pracovníky v USA a také nárůst téměř všech ras a etnik mezi kolegy, manažery a vedoucími pracovníky. Závazek společnosti Hyatt každoročně sdílet pokrok slouží jako kritické měřítko pro měření pokroků učiněných směrem k rozmanitějšímu, spravedlivějšímu a inkluzivnějšímu prostředí pro kolegy.

Společnost Hyatt pokračuje v práci na dosažení svých cílů DE&I pro rok 2025 týkajících se toho, koho zaměstnává, podporuje a s kým pracuje, které byly nastíněny jako součást jejích závazků Change Starts Here. Se zaměřením na zlepšení zastoupení různorodých dodavatelů ve svém dodavatelském řetězci společnost Hyatt v roce 2021 přivítala 220 nových afroamerických dodavatelů a do budoucna se nadále soustředí na pokrok v této oblasti. Například společnost Revival Baltimore, která je součástí značky JdV by Hyatt, spolupracovala s afroamerickou pražírnou Black Acres Roastery na dodávkách kávy do všech hotelových pokojů a do kavárny 'Dashery na místě a Hyatt Centric The Pike Long Beach nedávno přivítal afroamerický pivovar Crowns & Hops ve svém Watercraft Lounge.

"V hotelu Hyatt věříme v sílu sounáležitosti - v to, že se lidé cítí jako doma bez ohledu na to, kde se na světě nacházejí. Neustále se snažíme odrážet svět, na kterém nám záleží, pomocí týmů, které společně dosahují úspěchů a rostou," uvedla ředitelka lidských zdrojů společnosti Hyatt Malaika Myersová. "Abychom posunuli naši vizi světa plného porozumění a péče, musíme i nadále upřednostňovat DE&I ve všech dimenzích našeho podnikání a podnikat kroky k dosažení smysluplného pokroku v plnění našich cílů."

Společnost Hyatt oznámila příspěvek na založení fondu pro oběti obchodování s lidmi

Nadace hotelů Hyatt ve snaze rozšířit pokračující činnost hotelového průmyslu na podporu prevence obchodování s lidmi a osob, které obchodování s lidmi přežily, oznámila dar ve výši 500.000 USD na založení fondu "No Room for Trafficking Survivors Fund" ve spolupráci s Americkou asociací hotelů a ubytoven (AHLA). Díky tomuto daru a další podpoře ze strany průmyslu vybaví fond pro přeživší komunitní organizace zdroji, které potřebují k zapojení a podpoře přeživších - od přímé finanční podpory jejich krátkodobých, základních potřeb až po podporu související s kariérou, která jim může dát sílu a vybavení na jejich cestě vpřed.

Společnost Hyatt pracuje na podpoře opatření v oblasti klimatu

Společnost Hyatt dále urychluje své úsilí o zapojení do udržitelnějších obchodních postupů v rámci svého ekologického rámce - zaměřuje se na oblasti změny klimatu a ochrany vody, odpadů a oběhového hospodářství, odpovědného zásobování a prosperujících destinací.

V roce 2021 společnost Hyatt obdržela od iniciativy Science Based Targets (SBTi) schválení svého vědecky podloženého cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Cíle společnosti Hyatt zahrnují snížení absolutních emisí v rozsahu 1 a 2, zapojení klíčových dodavatelů do stanovení vědecky podložených cílů do roku 2025 a snížení dodatečných emisí v rozsahu 3.

Společnost Hyatt i nadále důsledně prosazuje iniciativy, které podporují pokrok při dosahování jejího vědecky podloženého cíle a které se zaměřují na úsporu energie, účinné technologie, systémy automatizace budov, pokrokové úvahy o udržitelném designu a další. Důležité trvalé zaměření bude na zvyšování počtu hotelů, které mají na místě solární panely nebo využívají stoprocentně obnovitelnou elektřinu, jako například Hyatt Regency Amsterdam a Hyatt Regency Phoenix. Pro dosažení těchto cílů je zásadní také průběžné úsilí hotelů, které se projevuje například v hotelu Alila Villas Uluwatu prostřednictvím laboratoře udržitelnosti.

Chcete-li se dozvědět více o úsilí a pokroku společnosti Hyatt v oblasti ESG, navštivte Hyatt.com/WorldofCare nebo si prohlédněte 2021 World of Care Highlights, 2021 DE&I Report a 2021 GRI Index.

Termín "Hyatt" se v této zprávě pro zjednodušení používá pro označení společnosti Hyatt Hotels Corporation a/nebo jedné či více jejích přidružených společností.<(em>

O společnosti Hyatt Hotels Corporation

Společnost Hyatt Hotels Corporation se sídlem v Chicagu je přední světovou společností v oblasti pohostinství, která se řídí svým cílem - pečovat o lidi, aby mohli být co nejlepší. K 31. březnu 2022 zahrnovalo portfolio společnosti více než 1150 hotelů a all-inclusive nemovitostí v 71 zemích na šesti kontinentech. Nabídka Společnosti zahrnuje hotely Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, UrCove a Hyatt Residence Club®, stejně jako značky resortů a hotelů v rámci AMR™ Collection, včetně Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® a Sunscape® Resorts & Spas. Dceřiné společnosti provozují věrnostní program World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, služby destinačního managementu Amstar DMC a technologické služby Trisept Solutions®. Další informace naleznete na adrese www.hyatt.com.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220713005967/en/

Kontakt:

Megen DiSanto

megen.disanto@hyatt.com

Zdroj: Hyatt Hotels Corporation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-hotely-ekologie-firmy-Hyatt Hotels Corporation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.