Společnost Discovery Life Sciences získala AllCells

VYTVÁŘÍ PŘEDNÍHO SVĚTOVÉHO POSKYTOVATELE KRITICKÝCH VÝCHOZÍCH MATERIÁLŮ A ANALYTICKÝCH SLUŽEB PRO URYCHLENÍ APLIKACÍ BUNĚČNÉ A GENOVÉ TERAPIE

Společnost Discovery Life Sciences™(Discovery), specialista na biospecifické materiály a biomarkery™, dnes oznámila akvizici společnosti AllCells®předního poskytovatele primárních buněčných produktů klinické kvality (v souladu s GMP) a produktů určených pouze pro výzkum (RUO). Díky více než 30 letům společných zkušeností s buněčnou a genovou terapií (CGT) se společnosti AllCells a Discovery zaměří na poskytování revolučních produktů a služeb s vyšší rychlostí a spolehlivostí, aby bylo možné uspokojit potřeby celého kontinua CGT - od základního objevu až po komercializaci.

Společnost AllCells byla založena v roce 1998 doktorem Jayem Tongem a je předním světovým poskytovatelem v oblasti získávání a přizpůsobování primárních buněčných produktů pro podporu různých CGT aplikací. Spojením dlouhodobě ověřených odborných znalostí společnosti AllCells a specializace společnosti Discovery na biospecifické vzorky a biomarkery vzniká přední poskytovatel kritických výchozích materiálů a analytických služeb pro urychlení aplikací CGT.

"Jsme nadšeni z možnosti přivítat tým společnosti AllCells do rodiny Discovery," prohlásil generální ředitel společnosti Discovery Glenn Bilawsky. "Spojením těchto dvou výjimečných společností vzniká škálovatelné komplexní řešení, které našim klientům nabídne bezprecedentní přístup ke spolehlivým lidským buněčným výchozím materiálům s integrovanými multiomickými analytickými službami pro podporu buněčných a genových terapií."

Společnost Discovery spojí své stávající produkty a služby pro CGT s nabídkou společnosti AllCells. Vznikne tak nová obchodní jednotka s názvem AllCells, a Discovery Life Sciences Company. Vedení tohoto sloučeného subjektu se s okamžitou platností ujme generální ředitel a prezident společnosti AllCells Danny Zheng.

Spojením rostoucích obchodních možností společnosti Discovery v oblasti CGT a společnosti AllCells také vzniká jeden z největších specializovaných klientských dárcovských fondů v tomto oboru. Vedle charakterizačních laboratoří se nachází prostory pro dárcovské odběry, registrované organizací FDA, a sterilní prostory, které splňují požadavky GMP. Díky této bezprostřední blízkostí je strategicky možné okamžité zpracování a kryokonzervace vzorků v bezkonkurenční kvalitě – zákazníci tak mají rychlejší a finančně příznivější přístup k větší skupině angažovaných dárců s charakterizací pro specifické programy klienta.

"Naši organizaci jsme vybudovali tak, aby byla prodlouženou rukou dodavatelského řetězce našich klientů," konstatoval Zheng. "Náš specializovaný tým nabízí poradenství v oblasti dárcovských programů, vysoce kvalitní aferézní odběry, služby přizpůsobení a výchozí materiály vyhovující požadavkům GMP, a bude i nadále nabízet vysoce individuální přístup zaměřený na klienta s cílem zajištění toho, že potřeby našich klientů budou uspokojeny špičkovými produkty a službami, které vyhoví libovolnému časovému plánu i projektu libovolného rozsahu. Naše strategie odpovídá přístupu společnosti Discovery "Science at your Service" (Věda ve vašich službách), který současně podporuje. Naše sjednocená nabídka dále urychlí strategické a klíčové programy buněčných a genových terapií našich klientů."

"Příslib, že CGT ovlivní zdraví pacientů, je nezpochybnitelný, ale pro rozšíření oslovitelných skupin pacientů a zlepšení léčebných paradigmat je třeba také zlepšit výrobu i reprodukovatelnost," míní technický ředitel společnosti Discovery pro CGT Dominic Clarke. "Naše řešení nabízí přístup k celému rozsahu od RUO až po výchozí materiály GMP na základě integrované komplexní charakterizace ve velkém. Tím tyto rychle se rozšiřující potřeby našeho odvětví dále podpoří."

O společnosti Discovery Life Sciences

Společnost Discovery Life Sciences, specialista na biospecifické materiály a biomarkery™, je předním poskytovatelem vysoce charakterizovaných lidských výchozích buněčných materiálů integrovaných s odbornými multiomickými analytickými službami, díky čemuž umožňuje dosahování dalších pokroků ve výzkumu, vývoji a výrobě produktů buněčných a genových terapií. Nabízíme jedny z největších dostupných sad dárců a také čerstvé a kryogenně konzervované lidské buněčné materiály určené pouze pro výzkum (RUO) a materiály klinické kvality (GMP) pro podporu programů buněčných a genových terapií v jakémkoliv rozsahu od začátku až do konce.

Díky špičkovým odborným znalostem a inovativnímu využití současných technologií tým společnosti Discovery úzce spolupracuje se zákazníky s cílem rychle překonávat překážky a získávat výsledky pro rozhodování o zásadních otázkách výzkumu, vývoje a výroby nejrychleji na trhu. Představujeme vědu ve vašich službách, Science at your Service™!

Další informace najdete na adrese dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

O společnosti AllCells

Společnost AllCells je již více než dvě desítky let předním poskytovatelem vysoce kvalitních primárních lidských buněk z krve a kostní dřeně. Díky svým zkušenostem a vědeckým znalostem nabízí společnost AllCells trvale nejlepší produkty a služby ve své třídě s optimalizovanými protokoly, které zajišťují včasné dodání výzkumných a klinických produktů farmaceutickým, biotechnologickým, zdravotnickým a akademickým institucím po celém světě.

Díky své dlouhodobé schopnosti dodávat vysoce životaschopné subtypy s vysokou úrovní čistoty a záruce přesného počtu buněk si společnost AllCells získala pověst dodavatele vysoce kvalitních buněk se schopností přizpůsobit produkty i těm nejspecifičtějším požadavkům. AllCells – kvalitní buňky pro kvalitní vědu, Quality Cells for Quality Science™.

Logo https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Logohttps://mma.prnewswire.com/media/1856962/AllCells_logo.jpg

KONTAKT:

dls@cglife.com

Klíčová slova USA-zdraví-věda-obchod-firmy-Discovery Life Sciences

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.