Společnost JW Therapeutics oznamuje zahájení klinické studie JWATM204 pro pacienty s pokročilým hepatocelulárním karcinomem

Společnost JW Therapeutics (HKEX: 2126), nezávislá a inovativní biotechnologická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a komercializaci produktů buněčné imunoterapie, oznámila zahájení klinické studie fáze I JWATM204 pro pacienty s pokročilým hepatocelulárním karcinomem (HCC).

Primární karcinom jater je celosvětově jednou z nejčastějších gastrointestinálních malignit. Přibližně 85 až 90 % případů rakoviny jater tvoří hepatocelulární karcinom (HCC)1. Podle průzkumu databáze GLOBOCAN provedeného v roce 2020 bylo na celém světě každoročně diagnostikováno 906 tisíc nových případů a hlášeno 830 tisíc úmrtí, což je šesté nejvyšší číslo mezi zhoubnými nádory a třetí nejčastější příčina úmrtí na rakovinu2. Pětiletého přežití dosáhlo v Severní Americe pouze 15 – 19 %3. Obzvláště vysoká incidence této nemoci byla zaznamenána v Číně. Rakovina jater je čtvrtou nejčastější malignitou, druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu a míra pětiletého přežití je v Číně pouze 12,1 %3. Poměr incidence a mortality 1:0,9 ukazuje na špatnou prognózu rakoviny jater3, která vážně ohrožuje životy a zdraví čínské populace,[1],[2],. V posledních letech dosáhla imunoterapie reprezentovaná inhibitory kontrolních bodů imunitního systému celkové míry léčebné odpovědi (ORR) u pacientů s HCC v první linii léčby 17 až 20 % a v druhé linii léčby 15 až 20 %1. Nicméně stále je zde stále celá řada výzev, včetně progrese onemocnění po léčbě a alternativních režimů léčby v reakci na relaps.

Cílem první fáze studie JWATM204 prováděné na lidech je zhodnotit bezpečnost, snášenlivost, toxicitu dávek a farmakokinetický profil JWATM204 u dospělých osob s pokročilým HCC a také prozkoumat protinádorovou aktivitu JWATM204 u cílové populace. Slibné preklinické výsledky ukázaly, že JWATM204 má vysoký potenciál pro klinický vývoj v léčbě HCC.

JWATM204 s vysokou afinitou a specifitou monoklonální protilátky vůči GPC-3, vyvinutý na platformě ARTEMIS® T-cell, je inovativní imunitní T-buněčná terapie zaměřená na glypican-3 (GPC-3). Společnost JW Therapeutics získala od společnosti Eureka licenci na vývoj, výrobu a komercializaci JWATM204 v Číně (včetně pevninské Číny, Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu) a v členských zemích Sdružení národů jihovýchodní Asie v roce 2020 a dokončila technologickou obměnu a renovaci vybavení ve výrobním závodě Shanghai Waigaoqiao.

Spoluzakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti JW Therapeutics James Li řekl: "Zaměření na léčbu solidních nádorů je důležitou součástí strategie společnosti JW Therapeutics. S využitím naší platformy pro vývoj technologií a produktů nyní pracujeme na průlomových produktech buněčné imunoterapie, které jsou určeny pro léčbu solidních nádorů s vysokým výskytem v Číně, a postupujeme s připravovanými produkty do fáze klinických studií."

Odkazy

1.肝细胞癌免疫治疗中国专家共识,2021年,中华医学杂志2021 年12月28日第101 卷第48期 2. Hyuna Sung, Jacques Ferlay, Rebecca L. Siegel a kol. Globální statistiky rakoviny 2020: Odhady incidence a úmrtnosti na 36 druhů rakoviny ve 185 zemích světa podle databáze GLOBOCAN. Časopisy ACS. 2021, 71 (3):CSCO原发性肝癌诊疗指南,2020年, 中国临床肿瘤学会指南工作委员会,人民卫生出版社

O JWATM204

JWATM204 s vysokou afinitou a specifitou monoklonální protilátky vůči GPC-3, vyvinutý na platformě ARTEMIS® T-cell, je inovativní imunitní T-buněčná terapie zaměřená na glypican-3 (GPC-3). Glypican-, člen rodiny integrálních membránových proteoglykanů příbuzných glypikanu, je nadměrně exprimován u mnoha maligních nádorů včetně HCC, ale není nebo je jen omezeně exprimován ve nenapadených orgánech, včetně jater nebo při jaterní cirhóze. GPC-3 je exprimován u 72 % pacientů s HHC1. GPC-3 má onkogenní účinek prostřednictvím dráhy Wnt2. GPC-3 se stal oblíbeným cílem při léčbě HCC díky své vysoké citlivosti a specifičnosti. Očekává se, že platforma T buněk ARTEMIS® s intracelulárním regulačním mechanismem podobným buněčné terapii TCR-T a přesností terapie CAR-T výrazně sníží nebo dokonce odstraní syndrom uvolňování cytokinů (CRS) spojený s nadměrnou aktivací T buněk a další život ohrožující toxicity spojené s cytokiny. S pomocí společně stimulačních molekul na povrchu T buněk lze generovat dostatečné aktivační signály T buněk, které mohou podpořit jejich aktivaci a posílit protinádorovou aktivitu.

Odkazy:

1. Capurro M, Wanless IR, Sherman M a kol. Glypican-3: nový sérový a histochemický marker hepatocelulárního karcinomu. Gastroenterology. 2003; 125:89-97.2. Kolluri A and Ho M. The Role of Glypican-3 in Regulating Wnt, YAP, and Hedgehog in Liver Cancer. Front. Oncol. 2019, 9:708.

O společnosti JW Therapeutics

Společnost JW Therapeutics (HKEX: 2126) je nezávislá a inovativní biotechnologická společnost, která se zaměřuje na vývoj, výrobu a komercializaci produktů buněčné imunoterapie a je odhodlána stát se lídrem v inovacích v oblasti buněčné imunoterapie. Společnost JW Therapeutics, která byla založena v roce 2016, vybudovala prvotřídní platformu pro vývoj produktů v oblasti buněčné imunoterapie a také produktovou řadu pokrývající jak hematologické malignity, tak solidní nádory. Společnost JW Therapeutics se zavázala přinášet průlomové a kvalitní produkty buněčné imunoterapie a naději na vyléčení pacientům v Číně i na celém světě a vést zdravý a standardizovaný rozvoj čínského průmyslu buněčné imunoterapie. Další informace naleznete na adrese www.jwtherapeutics.com.

Výhledová prohlášení

Výhledová prohlášení vycházejí z očekávání a přesvědčení vedení společnosti a podléhají řadě rizik a nejistot, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou od popsaných podstatně lišit. Mezi významná rizika a nejistoty patří rizika a nejistoty, které jsou popsány níže a které jsou podrobněji popsány ve zprávách skupiny Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) podaných Společností. Pokud není uvedeno jinak, společnost poskytuje tyto informace k datu jejich zveřejnění a výslovně se zříká povinnosti aktualizovat informace obsažené v příslušných dokumentech nebo poskytovat jakákoli vysvětlení. Podrobné informace naleznete na webových stránkách společnosti: www.jwtherapeutics.com/en/forward-looking-statements/.

[1] ALLEMANI C, WEIR HK, CARREIRA H a kol. Globální sledování přežití pacientů s nádorovým onemocněním v letech 1995-2009: analýza individuálních údajů o 25 676 887 pacientech z 279 populačních registrů v 67 zemích (CONCORD-2) . Lancet, 2015, 385: 977-1010.[2] TORRE LA, BRAY F, SIEGEL RL a kol. Celosvětové statistiky o rakovině, 2012. CA Cancer J Clin, 2015, 65: 87-108.

KONTAKT: Communications@jwtherapeutics.com

Klíčová slova Čína-zdraví-JW Therapeutics

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Kultura
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.