Kolektivní sběr pneumatik je úspěšný

Kolektivní systém ELTMA pro plnění povinností výrobců a dovozců pneumatik vydal každoroční shrnutí výsledků své činnosti.

V náročném roce 2021 se kolektivnímu systému podařilo plnit povinnosti nad rámec platné legislativy. Kolektivní systém disponuje téměř 3 600 místy zpětného odběru, kam mohou koneční uživatelé bezplatně pneumatiky odevzdat. Sběrná síť se rozšířila v rámci plnění povinné dostupnosti také o městské a obecní sběrné dvory. Široká síť dopomohla k vysbírání bezmála 52 000 tun opotřebovaných pneumatik. Trend je vzrůstající oproti loňskému roku, což značí brzký návrat na hodnoty z doby před pandemií. Minimální úroveň zpětného odběru stanovená legislativou pro rok 2021 ve výši 70 % byla kolektivním systémem opět překonána – vysbíral téměř 83 % pneumatik, které jeho účastníci uvedli na trh. V roce 2021 přibylo rekordních 94 nových účastníků a ke konci roku jsme evidovali 182 společností, které se rozhodly plnit své povinnosti s jediným autorizovaným kolektivním systém, tedy v principu transparentnosti a nediskriminace, a v neposlední řadě řádně v souladu s legislativou.

V roce 2022 se společnost zaměří na další zlepšení fungování systému, a to hlavně zjednodušením a zefektivněním informačního systému. Toto přinese možnost rychlejšího objednávání svozů, efektivní využití personálních zdrojů a vedení evidence tak, jak požaduje nová legislativa. Společně vytváříme lepší svět – a děkujeme tímto všem, kdo nám v tom pomáhají.

Více se o výsledcích i v rámci historického srovnání dočtete ve Výročním shrnutí 2021.

Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém, který zajistí všem výrobcům a dovozcům plnění povinností daných legislativou. Společně vytváříme lepší svět. www.eltma.cz

ikona Výroční shrnutí

.

Klíčová slova ČR-služby-odpady-guma-automoto-firmy-ELT Management Company Czech Republic

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Služby, cestovní ruch
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.