V Hongkongu zahájí vysílání dokumentární kanál stanice CGTN a rozhlasová stanice The Greater Bay

U příležitosti 25. výročí návratu Hongkongu ke své mateřské zemi zahájí v čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSAR) dne 1. července vysílání televizní dokumentární kanál stanice China Global Television Network (CGTN) a rozhlasová stanice The Greater Bay na frekvenci FM 102,8. Obě tato média produkuje společnost China Media Group (CMG). Slavnostní představení těchto stanic proběhlo v pátek v Pekingu.

Oba programy se připojí k těm, které v oblasti Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area (GBA) již vysílají, včetně kanálů CCTV-1, CCTV-4, CCTV-11, CCTV-13 a anglického televizního kanálu CGTN, a zaměří se na informace z Číny.

Na slavnostním zahájení vystoupili s projevy Carrie Lamová, výkonná ředitelka zvláštní administrativní oblasti Hongkong (HKSAR), a Shen Haixiong, předseda CMG. Připojili se k nim například také Le Yucheng, zástupce ředitele Národní správy rozhlasu a televize, Wang Linggui, zástupce ředitele Úřadu pro záležitosti Hongkongu a Macaa při Státní radě, Lu Xinning, zástupce ředitele Styčného úřadu ústřední lidové vlády v HKSAR, ale i řada dalších.

Lamová svůj projev přednesla prostřednictvím videa a konstatovala, že zásada "jedna země, dva systémy" při zkoušce časem obstála a že se Hongkong od sjednocení před 25 lety zapojil do národního rozvoje. Rychle rostoucí přítomnost společnosti CMG na světové scéně v posledních letech umožnila čínské kultuře a značkám prosadit se v celosvětovém měřítku. Dokumentární televizní kanál CGTN společnosti CMG a rozhlasová stanice The Greater Bay budou vysílat v přímém přenosu, což lidem v Hongkongu pomůže lépe se sblížit se svými krajany z pevniny. Doufá, že CMG zlepší míru informovanosti lidí v Hongkongu v rámci jejich běžných životů, a podpoří také integrovaný rozvoj v mnohostranném a mnohovrstevnatém smyslu.

Shen uvedl, že obě stanice, které mají zahájit vysílání dne 1. července, budou lépe informovat krajany v Hongkongu o národní politice a strategii rozvoje v naději, že Hongkong bude i nadále s pevninskou částí země spolupracovat a podílet se na společném rozvoji. Pro společnost CMG je nezbytné zaměřit svou pozornost na hongkongské dění, aby se jí podařilo plně zprostředkovat kouzlo města, které zdědilo tradiční čínskou kulturu a usiluje o inovace, a poskytnout tak silnější motivaci k přetrvávajícímu uplatňování přístupu „jedna země, dva systémy".

Le Yucheng pochválil společnost CMG za produkci a odvysílání mnoha vynikajících děl, která odrážejí hlavní úspěchy národního rozvoje a hongkongské reformy, a za její přínosy pro zachování sociální stability. "Upřímně doufáme, že média na pevnině i v Hongkongu využijí příležitostí historického vývoje a stanou se dokumentaristy i svědky zahájení nové kapitoly hongkongských dějin."

Wang Linggui ve svém projevu uvedl, že věří, že přítomnost CMG v Hongkongu pomůže hongkongské komunitě kompletně a přesně pochopit a uplatňovat principy zásady "jedna země, dva systémy".

Lu Xinning, který vystoupil prostřednictvím videa, zdůraznil význam společnosti CMG pro zpravodajství a šíření kultury v Hongkongu. Lu je přesvědčen, že úsilí společnosti CMG podpoří obyvatele Hongkongu ještě výrazněji při hledání společných emocionálních vzpomínek.

Chen Jianwen, ředitel oddělení propagace Ústředního výboru KSČ, vyjádřil očekávání, že CMG bude i nadále zastávat roli jedné z hlavních mediálních společností, že bude stát v čele médií všech úrovní a všech typů, aby pomohla prohloubit jejich vzájemné propojení, a všestranně a na mnoha úrovních upozorní na kouzlo, vitalitu a atraktivitu oblasti Greater Bay Area.

Společnost CMG také při této příležitosti představila znělku 25. výročí návratu Hongkongu ke své mateřské zemi s názvem "Heading Forward" (Kráčíme kupředu) a oznámila uvedení čínského rozhlasového seriálu o skupině inspirativních mladých lidí z pevniny i z Hongkongu.

Odkaz: https://youtu.be/YpEBcr2Fz78

Video – https://www.youtube.com/watch?v=YpEBcr2Fz78

Kontakt: Admin PR, pr@cctvplus.com

Klíčová slova Čína-média-CCTV

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.