Otevřel se třetí Summit lídrů nadnárodních korporací v Čching-Tau

Odpoledne 19. června v Mezinárodním konferenčním centru v čching-tao se otevřel třetí summit lídrů nadnárodních korporací v Qingdao, pořádaný společně Ministerstvem obchodu Číny a lidovou vládou provincie Šan-tung. Člen čínské státní rady Wang Yong vystoupil s projevem a oznámil zahájení summitu. Uvedl, že od reformy a politiky otevření stále větší počet nadnárodních společností rozšiřuje své působení v Číně za účelem investic a spolupráce, což jim umožňuje dosáhnout vlastního rozvoje a také podpořit čínskou ekonomiku a hospodářskou globalizaci. Čína dále usnadní přístup na trhy, podpoří spravedlivou hospodářskou soutěž, posílí liberalizaci a zjednoduší obchodní a investiční postupy a přispěje k vytvoření tržního, právního a mezinárodního podnikatelského prostředí.

Na zahajovacím ceremoniálu promluvili ve videonahrávce bývalý japonský premiér Yasuo Fukuda, bývalý italský premiér Matteo Renzi a místopředseda maďarské vlády Varga Mihai. Li Ganjie, tajemník provinčního výboru strany Šan-tung, přednesl projev Zhou Naixiang, guvernér provincie Šan-tung, předsedal slavnostnímu zahájení. Vystoupení se zúčastnil take Lu Zhiyuan, zástupce tajemníka strany provincie Shandong a tajemník městské strany Qingdao.

Ve svém projevu, Li Ganjie řekl, že pokud jde o vědecké a technologické inovace, nadnárodní společnosti jsou vítány zřídit si globální a regionální ředitelství a centra výzkumu a vývoje v Shandong, a spojit své síly s různými inovačními platformami v Shandong. Pro modernizaci průmyslu, doufá, že nadnárodní společnosti vezmou Shandong jako klíčový bod opory ve své globální structure, což přispěje k otevřenější a výhodnější spolupráci ve výrobních a dodavatelských řetězcích. Pro "zelené" a nízkouhlíkové technologie pak podporuje aktivní zapojení nadnárodních společností do rozvoje nízkouhlíkových průmyslových odvětví a budování "zelené" energetiky v Shandongu. Pro obchod se budeme snažit otevřít mezinárodní logistické trasy a zlepšit kvalitu a efektivitu bilaterálního obchodu. Pro regionální spolupráci Čína bude aktivně rozvíjet nové trhy s nadnárodními společnostmi a neustále rozšiřovat nové formy podnikání, nové modely a nové příležitosti pro spolupráci.

Náměstek ministra obchodu Sheng Qiuping ve svém projevu zmínil, že nadnárodní společnosti jsou přímými účastníky domácího oběhu a hlavními hybateli rozvoje duálního oběhu. Čína je odhodlána rozvíjet nový systém vyspělé a otevřené ekonomiky, urychlit otevírání na základě souvisejících institucí, vytvořit kvalitní platformu pro otevírání, dále optimalizovat podnikatelské prostředí a zlepšovat podpůrné služby, aby přilákala a udržela podniky financované ze zahraničí s možnostmi rozvoje. Shandong je důležitým místem pro investice nadnárodních společností do Číny. Vzhledem k tomu, že Šan-tung je pro nadnárodní společnosti klíčovou destinací pro investice v Číně, očekává se, že všechny zúčastněné společnosti využijí summitu k rozsáhlým výměnám, využijí příležitostí k investicím v Šan-tungu a budou usilovat o další růst v Číně a budou spolupracovat na dosažení nové perspektivy vzájemně výhodné spolupráce.

Summitu, který se konal online i offline, se zúčastnilo 5 600 účastníků, včetně vedoucích představitelů průmyslu ze 186 společností z žebříčku Fortune 500 a 290 předních podniků, diplomatických vyslanců jiných zemí v Číně, odborníků a vědců ze souvisejících mezinárodních organizací a obchodních sdružení, vedoucích příslušných čínských ministerstev a komisí a souvisejících úředníků ze Šan-tungu. Během summitu se uskutečnilo 44 akcí ve 14 kategoriích, včetně setkání, dílčích fór, dialogů na summitu, road show nadnárodních společností, představení a marketingu čestného hosta a slavnostních podpisů projektů.

Kontaktní osoba: paní Zhu Yiling

Telefon: 0086-532-8591 1619

Oficiální stránky: http://www.qingdaochina.org

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/qingdaocity

Stránka na Twitteru: https://twitter.com/loveqingdao

YouTube: https://youtu.be/7o670FB5RXc

Klíčová slova Čína-hospodářství-Qingdao

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.