Společnost Arthur D. Little zveřejnila zprávu o stavu mediálního trhu na rok 2022

Společnost Arthur D. Little (dále jen “ADL”) zveřejnila svou stěžejní zprávu o stavu globálního mediálního trhu na rok 2022. Zaměřuje se na to, jak by měly společnosti v oblasti médií, sportu a zábavy reagovat na svět po pandemii covidu-19, a to jak využitím stávajících příležitostí, tak i transformací svého podnikání, aby zůstalo pro spotřebitele nadále atraktivní.

Zpráva identifikuje klíčová témata, která formují novou éru médií, včetně:

rozvoje funkcí D2C, přičemž momentálně nejrychleji rostoucí platformou pro videoreklamu je Connected TV,

rostoucí nestability obchodního modelu společnosti Netflix, na které se začíná projevovat odliv zákazníků,

role a možností Webu3, co se týče poskytování nového zdroje příjmů pro odvětví TV a videa.

Cílem této zprávy je poskytnout informace o trhu a odborný pohled čtyřem klíčovým částem globálního mediálního ekosystému:

Vedoucím pracovníkům v mediálním průmyslu – pomáhá jim identifikovat příležitosti pro vertikální nebo horizontální integraci, a také řídit optimalizaci portfolia a strategie uvádění na trh.

Vedoucím pracovníkům v telekomunikačním průmyslu – poskytuje jim vodítka pro rozvoj jejich vedlejších obchodních segmentů.

Finančním investorům – upozorňuje na nejatraktivnější segmenty trhu a na akviziční cíle.

Akademické komunitě – představuje ucelený soubor dat a rámec pro budoucí výzkum transformace mediálního průmyslu.

Závěry této zprávy, které se týkají současných trendů na trhu, byly získány na základě rozsáhlých rozhovorů s vedoucími pracovníky a vycházejí ze zkušeností z projektů s globálními mediálními subjekty ve všech segmentech. Kvantitativní stanovení velikosti trhu a prognóza budoucího vývoje odvětví zahrnuje 53 zemí a desetileté období od roku 2015 do roku 2024.

Shahid Khan, partner a vedoucí globálního mediálního segmentu ve společnosti ADL, uvedl: "Od začátku roku 2022 vykazuje mediální trh silné známky oživení. Tradiční hráči na poli médií dále využívají možností digitálního světa, zatímco nováčci na trhu pokračují v investování, přičemž aktivity v oblasti fúzí a akvizic nevykazují žádné známky oslabení. Nástup webu 3.0 a NFT také vytvořil nové příležitosti pro vlastníky obsahu, značky, agregátory a zprostředkovatele, i když ne všechny inovace jsou předurčeny k úspěchu."

Maureen Kerr, partnerka, a Gabriel Mohr, ředitel společnosti ADL, spoluautoři zprávy, uvedli: "Náš průzkum ukazuje, že globální mediální průmysl může postupovat vpřed více cestami – jediné, co je však neudržitelné, je setrvat na staré cestě. Chytré a rychlé uvedení na trh, investice a akvizice mohou představovat rozdíl mezi prosperitou a bezvýznamností, přičemž nové technologie mají potenciál radikálně změnit mediální krajinu."

Zprávu o stavu mediálního trhu společnosti ADL pro rok 2022 si můžete stáhnout zde.: https://tinyurl.com/2p987nhr

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220614006098/cs/

Více informací vám poskytne:

Cate Bonthuys

Catalyst Comms

+44 7746 546773

Zdroj: Arthur D. Little

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Británie-média-trh-firmy-Arthur D. Little

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.