Společnost Univar představuje „Foodology" a posiluje své angažmá v globálním průmyslu potravinářských přísad

Skupina se zaměří na potravinářské a výživové složky, inovace a zrychlení vývoje produktů

Společnost Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) („Univar Solutions" nebo „Společnost"), přední světový dodavatel chemických látek a přísad a poskytovatel služeb s přidanou hodnotou, v pátek oznámila start Foodology by Univar Solutions, specializovaného týmu zaměřeného na jedinečné potřeby distribuce a technických inovací v oblasti potravinářských a výživových přísad.

„Foodology ztělesňuje trvalý závazek společnosti Univar Solutions pomáhat utvářet „budoucnost potravin" spoluprací s globálními značkami, kterým poskytuje přístup k potřebným ingrediencím, formulacím a testovacím zdrojům, odborné znalosti v oblasti regulace i dodavatelský řetězec světové úrovně, což je vše zcela nezbytné k udržitelnému zajištění výživy rostoucího světa," řekl prezident pro ingredience a speciální přísady a prezident pro Evropu, Blízký východ a Afriku a Asii a Tichomoří ve společnosti Univar Solutions Nick Powell. „Foodology také odlišuje společnost Univar Solutions jako komplexního distributora potravinářských přísad, inovátora výrobků, bezpečného dodavatele a odborného partnera."

Pod hlavičkou Foodology by Univar Solutions bude nyní společnost pokračovat v budování svých odborných znalostí ve všech aspektech prodeje, marketingu a distribuce potravinářských a výživových přísad, a to s využitím své globální sítě potravinářských odborníků, zkušebních kuchyní a robustního portfolia rozmanitých a udržitelných přísad, aby mohla přinášet nejnovější trendy a řešení v oblasti technologií i aplikace. Foodology se tak stane cenným partnerem pro značky a dodavatele všech velikostí, kteří chtějí vyvíjet výrobky s čistším složením, reagovat na trendy na trhu nebo v oblasti regulace, testovat tvrzení o nepřítomnosti složek apod. na etiketách a také rychleji uvádět nové výrobky na trh.

„Projekt Foodology je spojením našich předních distribučních zdrojů a globální sítě potravinářských vědců a specialistů na přísady v našem ekosystému center řešení, včetně potravinářského inkubátoru v prostorách The Hatchery v Chicagu, s ještě silnější skupinou odborníků z oboru," dodal Kevin Hack, globální viceprezident pro potravinářské přísady ve společnosti Univar Solutions. „Kombinuje náš mimořádný distribuční dosah s hlubokými technickými znalostmi z potravinářského průmyslu a umožňuje tak navrhovat a dodávat inovativní řešení do všech koutů světa. Tímto krokem se stáváme jasnou volbou pro oblast potravinových přísad."

Tým Foodology by Univar Solutions bude vystavovat na veletrhu Institute of Food Technologists (IFT) Expo v Chicagu ve dnech 10. až 13. července. Jeho start společnost oslaví také řadou akcí při oficiálním slavnostním otevření zkušební kuchyně v The Hatchery Chicago.

Další informace najdete na univarsolutions.com/foodology.

O společnosti Univar Solutions

Společnost Univar Solutions (NYSE: UNVR) je přední světový distributor speciálních chemických látek a přísad, který zastupuje špičkové portfolio předních světových výrobců. Díky největšímu soukromému přepravnímu parku a technickému prodejnímu týmu v oboru, bezkonkurenčnímu logistickému know-how, hlubokým znalostem trhu a právních předpisů i vývoje formulací a receptur a špičkovým digitálním nástrojům je skvěle vybavena poskytovat svým zákazníkům řešení na míru a služby s přidanou hodnotou pro širokou škálu trhů, průmyslových odvětví a aplikací. Společnost Univar Solutions plní svůj úkol pomáhat udržovat komunity zdravé, syté, čisté a bezpečné a zároveň se zavazuje pomáhat zákazníkům a dodavatelům inovovat a zaměřovat se na společný růst. Více informací najdete na adrese univarsolutions.com.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje některá prohlášení týkající se budoucích událostí a našich záměrů, přesvědčení, očekávání a předpovědí do budoucna, která jsou "výhledovými prohlášeními" ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění. Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti. Uvedená výhledová prohlášení jsou vystavena rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od očekávání a předpokladů. Podrobné pojednání o těchto faktorech a nejistotách je obsaženo v dokumentech společnosti předložených Komisi pro cenné papíry. K potenciálním faktorům, které by mohly tato výhledová prohlášení ovlivnit, patří mj: konečné geografické rozšíření pandemie COVID-19; trvání a závažnost pandemie COVID-19; opatření, která mohou být přijata vládními orgány k řešení nebo zmírnění dopadu pandemie COVID-19; potenciální negativní dopady pandemie COVID-19 na globální ekonomiku a naše zákazníky a dodavatele; celkový dopad pandemie COVID-19 na naše podnikání, výsledky hospodaření a finanční situaci; další výkyvy obecných ekonomických podmínek, zejména v průmyslové výrobě a požadavcích našich zákazníků; významné změny v obchodních strategiích výrobců nebo v činnosti našich zákazníků; zvýšené konkurenční tlaky, mimo jiné v důsledku konsolidace konkurentů; významné změny v cenách, poptávce a dostupnosti chemických látek; úroveň našeho zadlužení, omezení vyplývající z našich dluhových nástrojů a naše schopnost získat v případě potřeby další finanční prostředky; široké spektrum zákonů a předpisů, kterým podléháme, včetně rozsáhlých zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti; neschopnost integrovat podnikání a systémy společností, které jsme získali, včetně společnosti Nexeo Solutions, Inc., nebo realizovat očekávané přínosy takových akvizic; potenciální přerušení obchodní činnosti a narušení bezpečnosti včetně kybernetických bezpečnostních incidentů; neschopnost generovat dostatečný provozní kapitál; zvýšení nákladů na dopravu a pohonné hmoty a změny v našich vztazích s poskytovateli třetích stran; nehody, bezpečnostní selhání, škody na životním prostředí, problémy s kvalitou výrobků a odpovědností za ně a stahování výrobků z trhu; závažná nebo systémová selhání dodávek zahrnující naši distribuční síť nebo výrobky, které přepravujeme; provozní rizika, pro která nemusíme být dostatečně pojištěni; probíhající soudní spory a další právní a regulační rizika; problémy spojené s mezinárodními operacemi; vliv kolísání úrokových sazeb a měn; potenciální znehodnocení goodwillu; závazky spojené s akvizicemi, podniky a strategickými investicemi; negativní vývoj ovlivňující naše penzijní fondy a hromadné penzijní fondy více zaměstnavatelů; narušení pracovních vztahů spojené s odborově organizovanou částí naší pracovní síly, jakož i další faktory popsané v dokumentech společnosti předložených Komisi pro cenné papíry a burzy. Upozorňujeme, že informace o budoucím vývoji uvedené v této tiskové zprávě nejsou zárukou budoucích událostí nebo výsledků a že skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo naznačeny ve výhledových tvrzeních obsažených v této tiskové zprávě. Výhledová prohlášení lze obecně identifikovat podle použití výhledové terminologie, jako např. „může", „plánuje", „usiluje", „bude", „očekává", „zamýšlí", „odhaduje", „předpokládá", „věří" nebo „pokračuje", záporných tvarů a variant těchto termínů či podobné terminologie. Veškeré výhledové informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují pouze k datu vydání tiskové zprávy a v případě změny předpokladů, výskytu nepředvídaných událostí či jiných změn se společnost s výjimkou případů vyžadovaných zákonem nezavazuje jakékoli výhledové informace aktualizovat ani revidovat.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1841285/Foodology_By_Univar.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=w_KhXV5knpo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1841282/Foodology1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1841283/Foodology4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1841284/Foodology3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1841286/Foodology2.jpg

KONTAKT: Vztahy s investory: Heather Kos, +1 844-632-1060, IR@univarsolutions.com; Vztahy s médii, Dwayne Roark, +1 331-777-6031, mediarelations@univarsolutions.com

Klíčová slova USA-chemie-potraviny-Univar Solutions

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.