Rio South Texas: jádro severoamerického dodavatelského řetězce

Severní Amerika představuje zhruba 25 procent světového spotřebitelského trhu. Jednou z hlavních tepen dodavatelského řetězce je dálnice Interstate 69, která protíná Spojené státy od severu k jihu a spojuje je s Kanadou a Mexikem. Na této trase se nachází mnoho největších průmyslových uzlů v Severní Americe a klíčové hraniční přechody, které se napojují na tuto severoamerickou tepnu dodavatelského řetězce. Společnost COSTEP nedávno analyzovala počty přejezdů kamionů na americko-kanadské a americko-mexické hranici v letech 2019, 2020 a 2021. K vstupním bodům analyzovaného úseku I-69 mezi USA a Kanadou patřily Detroit a Port Huron v Michiganu a Buffalo-Niagara Falls v New Yorku. Vstupními body úseku I-69 mezi USA a Mexikem byly Laredo, Hidalgo/Pharr, Brownsville, Progreso, Rio Grande City a Roma, které se nacházejí v oblasti Rio South Texas.

V roce 2019 bylo v regionu Michigan/New York zaznamenáno 3,254.623 průjezdů kamionů, zatímco v regionu Rio South Texas to bylo 3,412.118. Jde tak o nejrušnější regiony pro mezinárodní kamionovou přepravu na příslušných hranicích. Rozdíl byl nepatrný, pouze 157.485 vozů, tj. 4,8 %. Vypuknutí pandemie v roce 2020 negativně ovlivnilo obchod, ale v různé míře. V případě dálnice v úseku Michigan/New York došlo v roce 2020 k výraznému poklesu počtu průjezdů kamionů, a to na 2,917.738. Naproti tomu v regionu Rio South Texas projelo v roce 2020 celkem 3,387.816 kamionů, což znamená, že pokles byl mnohem méně výrazný a rozdíl mezi oběma regiony se zvýšil na 470.078 kamionů, neboli 16,1 %, ve prospěch regionu Rio South Texas. S oživením severoamerické ekonomiky v roce 2021 došlo v obou regionech k oživení aktivity, přičemž v regionu Michigan/New York bylo zaznamenáno 3,147.251 přejezdů kamionů, zatímco v regionu Rio South Texas se celkový počet přejezdů zvýšil na 3,739.519. Tato čísla však odrážejí i další zvyšující se rozdíl, konkrétně 592.268 nákladních vozidel, tj. 18,8 %, ve prospěch Rio South Texasu.

Přímé porovnání čísel z let 2021 a 2019 ukazuje, že v roce 2021 bylo na dálnici Michigan/New York ve srovnání s rokem 2019 stále o 107.372 nákladních vozidel méně, což představuje pokles o 3,3 %. Naproti tomu v Rio South Texas byl v roce 2021 oproti roku 2019 zaznamenán nárůst o 327.401 kamionů, tj. o 9,6 %, což z regionu Rio South Texas jednoznačně dělá jádro severoamerického dodavatelského řetězce.

Pokud chcete vyrábět v Severní Americe pro místní trh, podívejte se, co nabízí Rio South Texas. Náš tým v COSTEP vám rád pomůže. Navštivte nás na www.costep.org nebo nás sledujte na @COSTEP a dozvíte se více.

Kontakt:

Matt Ruszczak, info@costep.org

PROTEXT

Klíčová slova USA-doprava-obchod-Council for South Texas Economic Progress

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.