HudsonAlpha Discovery, divize společnosti Discovery Life Sciences, se zařadila mezi největší světové poskytovatele služby HiFi sekvenování společnosti PacBio

JEDINEČNÁ, ROZSÁHLÁ NABÍDKA SLUŽEB LONG-READ SEKVENOVÁNÍ V HIFI MÓDU PRO BIOFARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

Společnost Discovery Life Sciences™ (Discovery), specialista na biologické vzorky a biomarkery™, je aktuálně jedním z největších poskytovatelů služeb HiFi sekvenování společnosti PacBio na světě. Aby vyhověla rostoucí poptávce biofarmaceutického průmyslu po škálovaných a cenově dostupných řešeních, otevřela její divize sekvenování a bioinformatiky HudsonAlpha Discovery® vysoce výkonnou laboratoř pro sekvenování třetí generace (long-read), vybavenou jednou z největších flotil přístrojů PacBio Sequel IIe, automatizovanými roboty pro manipulaci s kapalinami a optimalizovanými pracovními postupy, která přináší jedinečnou nabídku - rychlé a cenově dostupné poskytování vysoce přesných HiFi sekvenačních dat pro zákazníky z celého světa.

Long-read sekvenování v HiFi módu zlepšuje detekci variant, komplexněji mapuje složité oblasti genomu, identifikuje jedinečné izoformy transkriptů, odhaluje nativní epigenetické informace (5mC) a komplexní prvky potenciálně způsobující onemocnění, jako jsou expanze repetic a strukturální varianty, které technologie s krátkým čtením často neodhalí. Díky těmto výhodám se technologie HiFi sekvenování s dlouhým čtením od společnosti PacBio využívá stále častěji, a to zejména v oblasti onkologického výzkumu. Nabídka HiFi sekvenačních služeb s využitím technologií PacBio od společnosti Discovery poskytuje komplexní pohled na genomy, transkriptomy a epigenomy a poskytuje tak nové biologické poznatky, jež mohou v konečném důsledku pomoci rozvinout programy precizní medicíny.

Společnost Discovery již zpracovala pomocí technologie Sequel IIe společnosti PacBio tisíce vzorků v rámci výzkumných projektů zaměřených na charakterizaci onemocnění, analýzu izoforem RNA, analýzu trinukleotidových repetic a populační genomiku. Ve svých laboratořích podporuje Discovery kompletní nabídku sekvenačních aplikací technologií PacBio, včetně sekvenování celého genomu (whole genome sequencing, WGS), cíleného sekvenování, komplexní analýzy variant, sekvenování RNA, sekvenování amplikonů, metagenomiky a epigenetických studií.

„Přístroj Sequel IIe společnosti PacBio představuje nejmodernější sekvenační technologii pro generování vysoce přesných dlouhých čtení," říká výkonný viceprezident společnosti Discovery pro genomiku Tom Halsey, PhD. „Rozšířením aplikací této technologie jsme se stali jedním z největších poskytovatelů služeb PacBio a optimalizovali jejich použití v biofarmaceutickém průmyslu s cílem podpořit rychlé a cenově dostupné sekvenování dlouhých čtení v libovolném rozsahu včetně populačních studií."

„Společnost PacBio je nesmírně potěšena, že společnost Discovery poskytuje ve svých laboratořích genomických služeb jedinečnou a rozsáhlou nabídku služeb na základě technologie long-read HiFi sekvenování s takovým úspěchem," řekla Lara Toerienová, viceprezidentka a generální ředitelka společnosti PacBio pro Ameriku. „Jejich optimalizace služeb, integrovaná řešení pro biologické vzorky a nabídka izolace nukleových kyselin vytvářejí skutečně prozákaznickou nabídku, která, jak věříme, pomůže uspokojit rostoucí poptávku po HiFi sekvenačních datech a urychlit nové objevy."

O společnostech Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Společnost Discovery Life Sciences je specialistou na vzorky biologických materiálů a biomarkery a představuje spojení největší komerční zásoby vzorků biologických materiálů na světě a sítě pro jejich získávání s předními laboratořemi, které poskytují služby v oblasti biomarkerů s cílem urychlení nových léčebných programů s podporou biomarkerů, stejně jako i doprovodných diagnostických programů pro léčbu rakoviny, infekčních onemocnění a dalších vzácných zdravotních problémů. Jsme předním poskytovatelem vysoce charakterizovaných lidských buněčných výchozích materiálů a odborných komplexních analytických služeb pro rozvoj výzkumu, vývoje a výrobních programů buněčné a genové terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenanční a bioinformatická divize společnosti Discovery provozující celosvětově uznávanou servisní laboratoř, která využívá nejmodernější technologie v oblasti genomiky ke komplexní podpoře translačního a klinického výzkumu.

Díky špičkovým odborným znalostem a inovativnímu využití současných technologií tým společnosti Discovery úzce spolupracuje se zákazníky s cílem rychleji překonávat překážky a získávat výsledky pro rozhodování o zásadních otázkách výzkumu a vývoje nejrychleji na trhu. Představujeme vědu ve vašich službách, Science at your Service™! Další informace najdete na stránkách dls.com.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení" ve smyslu článku 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů, a amerického zákona o cenných papírech. Private Securities Litigation Reform Act of 1995, včetně prohlášení týkajících se budoucí dostupnosti, použití, přesnosti, výhod, kvality nebo výkonnosti nebo přínosů či očekávaných přínosů používání produktů nebo technologií PacBio, včetně těch souvisejících s očekávanými přínosy optimalizovaných pracovních postupů společnosti Discovery; potenciálního většího rozšíření technologie long-read sekvenování PacBio HiFi, zejména v oblasti onkologického výzkumu; potenciální rostoucí poptávky po sekvenačních datech HiFi a přesvědčení, že by výše uvedené mohlo urychlit nové objevy; a dalších budoucích událostí. Čtenáři jsou tímto upozorněni, aby se na uvedená výhledová prohlášení nadměrně nespoléhali. Veškerá tato výhledová prohlášení jsou rovněž v plném rozsahu omezena odkazem na následující varovná prohlášení. Veškerá výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu vydání této tiskové zprávy, vycházejí ze současných očekávání a zahrnují řadu předpokladů, rizik a nejistot, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou od uvedených výhledových prohlášení podstatně lišit. Čtenářům se doporučuje prostudovat veškerá varovná prohlášení obsažená v dokumentech PacBio předložených Komisi pro cenné papíry, včetně rizik uvedených ve formulářích 8-K, 10-K a 10-Q společnosti PacBio. Společnost PacBio se tímto zříká jakékoli povinnosti kterákoli svá výhledová prohlášení aktualizovat nebo revidovat.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Kontakt: discovery.communications@dls.com

Klíčová slova USA-věda-zdraví-farmacie-Discovery Life Sciences

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.