Architekt Václav Aulický odborným garantem Recepce roku

Odborným garantem kategorie design soutěže Recepce roku 2022 se stává proslulý architekt Václav Aulický. V rámci dané kategorie bude mít poradní hlas při hodnocení finalistů. Zároveň bude jeho úkolem konečné hodnocení odborné poroty potvrdit a během říjnového slavnostního vyhlášení předat ceny třem vítězným firemním recepcím kategorie Recepce roku 2022 – design.

Český architekt Václav Aulický stojí například za návrhem známého žižkovského vysílače, realizací budovy Transgas i dalších významných telekomunikačních a administrativních staveb. Díky tomu, že má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti, bude pro kategorii Recepce roku 2022 – design, hodnotící výhradně vzhled a ergonomii nominovaných firemních recepcí, velkým přínosem. O své účasti v soutěži Recepce roku 2022, kterou organizuje spolek Recepce není vrátnice, říká: "Součástí všech staveb, které jsem navrhoval nebo se na nich autorsky podílel, byla vždy vstupní hala s recepcí. Je pro mne proto nejen lákavé mít možnost srovnání, ale také – a to především – zavazující podílet se na akci, která je po stránce profesní kvality více než přínosná a společensky atraktivní. Už se na to těším!"

Jakmile porota kategorie design, složená ze strategic plannerky retailové agentury WELLEN Lindy Petrové, architekta a jednatele společnosti KAHAA ATELIER Karla Haška a asset manažera CPI Property Group Martina Rozhoně, vybere tři finalisty, zapojí se do rozhodování i Aulický.

Více o soutěži na www.recepceroku.cz.

Recepce není vrátnice

Spolek Recepce není vrátnice si je plně vědom toho, že první špatný dojem, který na příchozího udělá recepční, nezachrání ani ten nejúžasnější produkt nebo služba na světě. Proto se řídí mottem „recepce musí fungovat perfektně, jinak nefunguje vůbec“ a dlouhodobě profesionalizuje prostředí recepcí a mění jejich vnímání v očích firem i veřejnosti.

Kontakt:

Štěpánka Pancová

e-mail: stepanka.pancova@recepceroku.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-služby-výtvarné-design-recepce-firmy-senseZOOM

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.