Sněmovnou zněla problematika péče o ohrožené děti

Pod záštitou poslance Aleše Juchelky se uskutečnila konference pořádaná Nadací Sirius a Českým výborem pro Unicef s titulem "Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti“. V šesti blocích se představilo jedenáct odborníků, kteří se na systém péče o ohrožené děti podívali netradičně z dětské perspektivy. Jedním z cílů bylo nabídnout zákonodárcům a státní správě know-how a výzkumy z praxe.

Na konferenci se sešly přes dvě stovky odborníků ze státní správy, neziskových organizací a sociálních služeb, z nichž se zhruba stovka zúčastnila přímo v sále Poslanecké sněmovny. Zbylí účastníci konferenci sledovali prostřednictvím online přenosu.

"Je potřeba dát důraz na rodičovské kompetence jako takové. Pokud rodiče zůstávají silní a budou vychovávat sebevědomé a silné jedince, tak se domnívám, že žádná covidová krize, žádná inflační krize rodinu nerozbije,“ uvedl na úvod poslanec a člen Výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka, který nad konferencí převzal záštitu.

Právě silná role rodiny a její možné posilování ze strany státu spojovalo šestici tematických bloků, které se postupně věnovaly současným trendům ve výchově dětí, roli komunit pro rodinný život či problematice pečujících rodin pro těžce nemocné děti.

Posílení kapacit poradenských služeb pro rodiče a služeb zaměřených na kompetenci rodičů. Ale také stabilní finanční podpora spolků či podpora a udržení center pro rodiny v daných lokalitách. To by podle závěrů konference mohla být jedna z opatření na straně státu, pro posílení role rodiny.

Samostatnou kapitolou je pak mnohem větší podpora rodin pečujících o těžce nemocné děti. Mimo jiné posílení odlehčovacích a asistenčních služeb, které pečujícím rodinám umožní potřebný odpočinek.

Jedním z hlavních témat bylo také socio-ekonomické zázemí rodiny, které zásadním způsobem ovlivňuje zdravý vývoj dítěte. Konference především vyzdvihla potřebu legislativní úpravy sociálního a dostupného bydlení. Řečníci se zaměřili i na právní ochranu rodiny, problematiku rozvodů a rozchodů a limity aplikace tzv. „nejlepšího zájmu dítěte“. Za obzvlášť zarážející lze považovat, že patříme mezi poslední čtyři státy v EU, kde se děti stále nemohou obracet na svého ombudsmana.

Závěrečný blok představil výzvy spojené s transformací péče o děti – ústavní i rodinné – a vyvolal intenzivní diskusi. Není divu, jedná se o horké téma posledních let. Cenným výstupem konference tak bylo i oznámení záměru uspořádat kulatý stůl s cílem identifikovat příležitosti i bariéry v transformaci dětských domovů.

"Cílem dnešní konference nebylo říci, že je systém péče o ohrožené děti nastavený špatně. I proto jsme konferenci nazvali výzvami, nikoli problémy systému.“ Shrnuje na závěr ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová. „Chtěli jsme upozornit na to, že se v posledních letech v terénu nasbíralo mnoho studií, výzkumů a know-how, a v rámci společné diskuse jsme schopní ten systém posunout mnohem dál.“

Záznam z konference: https://nadacesirius.cz/vyzkumy/konference-aktualni-vyzvy-systemu-pece-o-ohrozene-deti

Kontakt:

Pro více informací se obracejte na:

Nadace Sirius, Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1,

e-mail: info@nadacesirius.cz

www.nadacesirius.cz

Klíčová slova ČR-sociální-rodina-děti-Nadace Sirius-INception

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.