Společnost CapitaLand Investment se zavazuje k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050

Snížením emisí uhlíku a spotřeby elektřiny a vody se ušetří 320 milionů singapurských dolarů.

Společnost CapitaLand Investment Limited (CLI) dále posílila svůj závazek k udržitelnosti a do roku 2050 plánuje dosáhnout uhlíkové neutrality. Aby společnost CLI tento závazek splnila, chce do roku 2030 snížit přímé a nepřímé emise skleníkových plynů o 46 %, jedná se tedy 28% zvýšení oproti základnímu cíli v roce 2019. Tyto nové cíle pro snížení emisí skleníkových plynů jsou potvrzeny iniciativou Science Based Targets[1] (SBTi), jejímž cílem je omezit globální oteplování na hodnotu 1,5 °C v souladu s Pařížskou dohodou[2]. CapitaLand je jednou z mála singapurských společností, které mají pro své rozsáhlé globální aktivity schválené uhlíkové cíle SBTi v souladu se scénářem 1,5 °C.

Nový závazek k uhlíkové neutralitě vychází ze stávajících cílů udržitelnosti stanovených v hlavním plánu udržitelnosti společnosti CapitaLand do roku 2030[3], který byl představen v říjnu 2020. Zahrnuje urychlení přechodu na nízkouhlíkové podnikání, zefektivnění nakládání s vodou a přechod na oběhové hospodářství.

Společnost CLI o tomto závazku informovala současně se zveřejněním své 13. globální zprávy o udržitelnosti, která shrnuje její výsledky v oblasti udržitelnosti za rok 2021. Společnost CLI je na cestě k dosažení svého závazku k uhlíkové neutralitě i cílů hlavního plánu udržitelnosti do roku 2030.

Výkonný ředitel skupiny CLI Lee Chee Koon k tomu řekl: „Udržitelnost je základem všeho, co děláme, a vědecky podložená opatření pro ochranu planety jsou zcela zásadní. Jsme si vědomi své odpovědnosti nejen přispět k dosažení singapurských cílů nulových emisí uhlíku, ale také přejít na nízkouhlíkové podnikání na všech světových trzích, kde působíme. Dosažení našeho nového cíle v podobě uhlíkové neutrality do roku 2050 vyžaduje nesčetné množství iniciativ a my budeme i nadále pravidelně informovat o našich výsledcích a dopadech v oblasti udržitelnosti. Cesta společnosti CapitaLand k udržitelnosti začala před více než 20 lety a dnes jsme uznáváni jako globální lídr společenské odpovědnosti v realitním průmyslu. Vážíme si důvěry a podpory našeho okolí, protože se i nadále snažíme, aby se stejně jako našemu podnikání dařilo i planetě."

Ředitelka pro udržitelnost společnosti CLI Lynette Leongová uvedla: „Na naší cestě k uhlíkové neutralitě jsme se zaměřili na environmentální, sociální a správní faktory (ESG) a cíle našeho hlavního plánu udržitelnosti do roku 2030 v oblasti investičních, zadávacích a provozních procesů společnosti CLI. Jako první jsme zavedli vlastní metriku návratnosti udržitelnosti, která zahrnuje úspory úrokových sazeb z našich úvěrů spojených s udržitelností a zamezení nákladů na veřejné služby, abychom změřili hodnotu, kterou naše úsilí o udržitelnost vytváří. Úspory na úrocích spolu s 50 miliony dolarů z fondu CapitaLand Innovation Fund podporují testování a zavádění nových technologií souvisejících s udržitelností, které jsou získávány po celém světě prostřednictvím naší každoroční výzvy CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) a dalších iniciativ, které urychlují dosažení našich cílů v oblasti udržitelnosti. Abychom dále podtrhli náš závazek, od úspěšnosti v dosahování našich evironmentálních cílů se také odvíjí odměňování vrcholového managementu společnosti."

Strategie společnosti CLI pro snižování emisí uhlíku s cílem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality je následující:

1.Snižování spotřeby energie a zvyšování energetické účinnosti prostřednictvím inovativních návrhů staveb a technických řešení. To zahrnuje optimalizaci a modernizaci klíčových systémů budov s cílem snížit spotřebu elektřiny. Společnost CLI bude prostřednictvím CSXC také celosvětově získávat zdroje pro průkopnické technologie v oblasti udržitelnosti.

2.Zintenzivnění zavádění a využívání obnovitelných zdrojů energie na místě výstavby, kde je to možné.

3.Nákup zelené energie na trzích, kde to legislativa umožňuje.

4.Používání emisních povolenek pouze v krajním případě.

Hlavní body zprávy o udržitelnosti společnosti CLI

Globální zpráva o udržitelnosti společnosti CLI za rok 2021 podrobně popisuje její cestu, výsledky a pokrok při plnění cílů udržitelnosti a je externě ověřena podle standardu AA 1000 Assurance Standard. Mezi nejzajímavější čísla patří:

• Společnosti CLI dosáhla kumulativního snížení nákladů na energie ve výši 320 milionů S$[4] díky provozní efektivitě.

• Společnost CLI dosáhla 52% snížení intenzity spotřeby vody a 43% snížení intenzity spotřeby energie na metr čtvereční[4], čímž překonal svůj hlavní plán udržitelnosti do roku 2030 o sedm a osm procentních bodů.

• Společnost CLI dosáhla snížení intenzity emisí uhlíku o 54 %[4].

• Společnost CLI získala certifikaci ekologických budov pro 48 % svého celosvětového portfolia podle metrů čtverečních.

• Společnost CLI a její nemovitostní investiční a obchodní fondy získaly prostřednictvím udržitelného financování dohromady téměř sedm miliard S$.

• Společnosti CLI se podařilo stanovit stínovou interní cenu uhlíku od 3. čtvrtletí 2021, aby bylo možné posoudit environmentální náklady jednotlivých investic na emise skleníkových plynů a přijmout odpovídající zmírňující opatření.

• Společnosti CLI se podařilo udržet rozmanitost globální pracovní síly, která zahrnuje 85 národností a 40 % žen ve vyšším managementu.

• Společnost CLI dosáhla více než 410,000 hodin školení a umístila se jako nejlepší zaměstnavatel v realitním sektoru v soutěži Randstad Employer Brand Research Award 2021 – Singapur.

• Společnosti CLI se podařilo dosáhnout toho, aby všichni její dodavatelé dodržovali kodex chování dodavatelského řetězce společnosti CapitaLand, který udává přísné požadavky na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

V roce 2021 společnost CLI zvýšila využití obnovitelné energie na přibližně 4,3 % (47 800 MWh) ze své celkové spotřeby elektřiny. To pomohlo ušetřit přibližně 28.960 tun emisí uhlíku, což odpovídá roční spotřebě elektřiny v 10.608 domácnostech[5]. Týkalo se to 21 nemovitostí v Singapuru, Číně, Austrálii, Belgii, Indii, Spojeném království a sedmi obchodních parků v Indii, které byly napájeny plně či částečně obnovitelnou energií prostřednictvím systémů obnovitelné energie na místě nebo pomocí zelené elektřiny od místních dodavatelů. Cílem společnosti CLI je do roku 2030 zvýšit celkovou spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 35 %.

Společnost CapitaLand získala celosvětové uznání za své vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti

Výsledky a cíle společnosti CapitaLand v oblasti udržitelnosti jsou i nadále uznávány jak v tomto odvětví, tak i v prestižních mezinárodních indexech a srovnávacích kritériích, jako je například „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index" a „Dow Jones Sustainability World Index" po dobu 10 let a „Global Real Estate Sustainability Benchmark" po dobu čtyř let.

Společnost CapitaLand byla oceněna za své komplexní strategie a výsledky v oblasti ochrany klimatu, které se řídí jejím hlavním plánem udržitelnosti do roku 2030. Patří mezi ně její první inovativní iniciativy v odvětví, jako je CSXC, první globální inovační výzva zaměřená na udržitelnost v oblasti realit, kterou tato singapurská společnost spustila. Šest vybraných inovací z prvního ročníku CSXC se začalo využívat a testovat v nemovitostech společnosti CapitaLand v Singapuru a ve Spojených státech. Tyto slibné inovace mohou být dále rozšířeny, aby posílily úsilí společnosti CapitaLand o splnění cílů hlavního plánu udržitelnosti do roku 2030 a ovlivnily širší zastavěné prostředí. V současné době probíhá druhý ročník CSXC 2022, do kterého bylo přihlášeno více než 340 projektů z více než 50 zemí.

Společnost CapitaLand také založila inovační fond v hodnotě 50 milionů dolarů a laboratoř Smart Urban Co-Innovation Lab, aby podpořila další spolupráci v odvětví a zapojila více než 700 společností, jejichž cílem je katalyzovat vývoj nových řešení.

O společnosti CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

Společnost CapitaLand Investment Limited (CLI) se sídlem v Singapuru je předním světovým správcem investic do nemovitostí (REIM) se silnou pozicí v Asii. K 31. březnu 2022 měla společnost CLI ve správě nemovitostní aktiva v hodnotě přibližně 124 miliard S$ a přibližně 86 miliard S$ nemovitostních fondů (FUM), které spravovala prostřednictvím šesti kótovaných nemovitostních investičních trustů a obchodních trustů a 29 soukromých fondů v Asii a Tichomoří, Evropě a USA. Její diverzifikované třídy nemovitostí zahrnují integrované projekty, maloobchody, kanceláře, ubytování, obchodní parky, průmyslové komplexy, logistiku a datová centra. Sledujte @CapitaLand na sociálních sítích

[1] Iniciativa Science Based Targets (SBTi) podporuje ambiciózní opatření v oblasti klimatu v soukromém sektoru tím, že umožňuje organizacím stanovit vědecky podložené cíle snižování emisí. Další informace naleznete zde

[2] V roce 2020 byla společnost CapitaLand první realitní společností v Asii (kromě Japonska) a Singapuru, která si nechala od SBTi potvrdit své cíle v oblasti snižování emisí uhlíku pro scénář „výrazně pod 2 stupni Celsia".

[3] Více informací o hlavním plánu udržitelnosti společnosti CapitaLand do roku 2030 naleznete zde.

[4] Výchozím rokem je rok 2008

[5] Průměrná roční spotřeba čtyřpokojové domácnosti vycházející ze statistik singapurského energetického trhu za rok 2021.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1830342/Photo2_InternationalTechParkBangalore.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1764708/CapitaLand_Logo.jpg

KONTAKT: CapitaLand Investment Limited; Michele Ng, vedoucí oddělení komunikace skupiny, +65 6713 2881, michele.ng@capitaland.com; kontakt na analytiky: Grace Chen, vedoucí oddělení vztahů s investory , +65 6713 2883, grace.chen@capitaland.com.

Klíčová slova Singapur-reality-finance-ekologie-firmy-CapitaLand

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.