Na Světovém ekonomickém fóru byl oznámen vznik iniciativy na podporu začleňování osob se zdravotním postižením

Největší světová síť generálních ředitelů, kteří se angažují v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením, The Valuable 500, oznámila na Světovém ekonomickém fóru spuštění programu nazvaného Generation Valuable, jehož cílem je zprostředkovat a urychlit pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, aby se mohli stát lídry budoucnosti.

Ať už záměrně, nebo ne, většina podniků vylučuje osoby se zdravotním postižením. Podle studie Return on Disability má více než 1,3 miliardy lidí na světě zdravotní postižení, ale pouze 4 % firem se zaměřují na jejich začlenění.

Průzkum, který v lednu provedla platforma The Valuable 500, zdůraznil, že zaměstnavatelé by se měli zamyslet nad tím, jak a kde inzerují pracovní pozice. Mnohdy nestačí pouze říci, že uvítají žádosti osob se zdravotním postižením. Všechny náborové platformy musí být přístupné a využívat asistenční technologie. Průzkum zjistil, že téměř dvě třetiny (63 %) společností neví, kolik lidí v jejich organizaci se považuje za zdravotně postižené, a ještě méně (58 %) má politiku, která se aktivně zabývá začleňováním osob se zdravotním postižením.

Valuable 500 je globální podnikatelský kolektiv složený z 500 generálních ředitelů a jejich firem, kteří nyní spojili své síly, aby společně pracovali na začleňování osob se zdravotním postižením. V rámci právě představeného programu Generation Valuable může 500 členů kolektivu nominovat talenty se zdravotním postižením do mentoringového programu, aby se vypracovali na pozice vrcholového managementu (C-level). Tato iniciativa vytváří nové perspektivy, prohlubuje porozumění, podporuje růst a snižuje problémy, kterým čelí talentovaní lidé se zdravotním postižením, kteří se snaží dosáhnout na vrcholové pozice.

Shelly McNamara, vedoucí oddělení rovných příležitostí a inkluze společnosti P&G, která je jedním z prvních sponzorů programu, uvedla: "Společnost P&G se zavázala pomoci s budováním kariéry osob se zdravotním postižením, k čemuž program Generation Valuable představuje velmi důležitý krok. Přináší také důležité poznatky o inkluzi osob se zdravotním postižením managementu firem."

Sam Latif, manažerka pro přístupnost společnosti P&G, dodala, že vizí společnosti je, aby její výrobky, služby i pracoviště byly první volbou pro 1,3 miliardy lidí se zdravotním postižením na světě. Sam, která je nevidomá, vyvinula během 21 let svého působení ve společnosti P&G řadu velmi působivých návrhů pro spotřebitele se zdravotním postižením. Svoje zkušenosti popisuje: "Zavedení kultury důvěry v organizacích je nezbytné - a iniciativy jako Generation Valuable nám v tom pomáhají. Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je budovat dobré vztahy s ostatními kolegy, a právě interní mentoringový program společnosti P&G mě dovedl tam, kde jsem dnes: z pozice v IT jsem se stala prvním manažerem pro přístupnost v organizaci, která je zodpovědná za globální inovace, aby naše značky a naše podnikání byly inkluzivnější a přístupnější."

Základem strategie Valuable 500 je etické vedení: mobilizuje jednotlivé členy týmu k prosazování skutečných změn, zajišťuje, aby začlenění osob se zdravotním postižením bylo vždy na pořadu dne, a přichází s reálnými řešeními. Program Generation Valuable poskytuje všem účastníkům znalosti, přístup a nástroje pro zlepšení jejich profesního rozvoje.

Díky programu získají vedoucí pracovníci neocenitelné poznatky o nedostatcích v jejich obchodních strategiích a o zkušenostech zaměstnanců a spotřebitelů se zdravotním postižením v jejich firmách i mimo ně.

Program se bude snažit zajistit, aby mentoři Generace Valuable obsáhli všechny obchodní funkce, zejména pak ty, které mají význam pro hospodářský výsledek a příjmy jejich společnosti. Prvních 75 mentorů bude vyhlášeno v prosinci na Mezinárodní den zdravotně postižených.

Klíčová slova ČR-práce-menšiny-handicapovaní-firmy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.