Rovná Mzda pomáhá poškozeným zaměstnancům České pošty

Iniciativa Rovná Mzda pod vedením právníka Mgr. Matěje Komory reaguje na přelomové usnesení Ústavního soudu ČR z konce léta 2021, jímž Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci rovného odměňování zaměstnanců. Dle tohoto rozhodnutí státní podnik Česká pošta jednal v rozporu s ustanoveními zákoníku práce, když vyplácel vyšší mzdu zaměstnanci pracujícímu v Praze než zaměstnanci působícímu na stejné pracovní pozici v Olomouckém kraji.

Počátek kauzy se datuje k roku 2016, kdy olomoucký řidič České pošty podal žalobu s odůvodněním, že jeho mzdové ohodnocení je nižší než u kolegy, který vykonával práci v hlavním městě na stejné typové pozici a tarifním stupni. Rozdíl ve výši měsíční mzdy činil přibližně tři a půl tisíce korun. V jeho prospěch bylo rozhodnuto soudy ve všech instancích.

Stále přetrvávající rozdíly ve výši mezd Česká pošta zdůvodňuje odlišnými socioekonomickými podmínkami v regionech a na ně navazujícími rozdílnými náklady na uspokojování životních potřeb. Dle výkladu Nejvyššího soudu ČR zákoník práce umožňuje v rámci jedné společnosti zohlednit ve výši mzdy jen interní předpoklady mající vliv na obtížnost pracovních podmínek, nikoliv externí okolnosti, jakými jsou životní náklady v jednotlivých regionech.

V reakci na rozporuplné počínání strategického státního podniku vznikla společnost Rovná Mzda s.r.o., jejímž cílem je pomoci poškozeným zaměstnancům dosáhnout spravedlivé kompenzace. „Věřím, že naše iniciativa povede nejen k získání významného odškodnění řady poškozených klientů, ale rovněž poukáže na nezbytnost dodržování principu rovného odměňování za práci stejné hodnoty, jelikož s jeho nedodržováním se určitě potýkají i zaměstnanci dalších společností,“ říká Matěj Komora, zakladatel iniciativy. Právní zastoupení klientů zajišťuje tým zkušených advokátů, který je zárukou profesionality.

Spolupráce je dostupná všem současným a bývalým zaměstnancům České pošty, kteří na daném pracovišti působili v posledních 3 letech. Zapojením se do iniciativy poškozený zaměstnanec získá plně hrazené právní zastoupení vč. veškerých soudních nákladů. Odměnou společnosti Rovná Mzda s.r.o. je minoritní podílová odměna v případě úspěšného vymožení nároků. Výše odškodnění může dosáhnout statisíců korun, plus úroky z prodlení. Klíčové je, že v případě neúspěchu, který však vzhledem k již pravomocným soudním rozhodnutím nejvyšších soudních instancí ČR není očekáván, klient nic nehradí.

Podrobné informace včetně nezávazného registračního formuláře jsou k dohledání na webových stránkách iniciativy www.rovnamzda.cz.

Kontakt:

info@rovnamzda.cz

Klíčová slova ČR-pošta-práce-mzdy-soud-Česká pošta-Rovná Mzda

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.