Univar Solutions a ANGUS rozšiřují distribuční dohodu v Evropě o trh s domácími a průmyslovými čisticími prostředky

Portfolio speciálních chemických látek a surovin společnosti Univar pro výrobce čisticích prostředků se rozrůstá

Europe, Univar B.V., dceřiná společnost společnosti Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (dále jen "Univar Solutions" nebo "Společnost"), přední světový distributor komoditních a speciálních chemikálií a surovin a poskytovatel služeb s přidanou hodnotou, dnes oznámila rozšíření své distribuční smlouvy se společností ANGUS Chemical Company (dále jen "ANGUS"), předním světovým výrobcem speciálních chemikálií pro přírodní vědy, domácí a osobní péči a průmyslové využití, o celoevropský trh s domácími a průmyslovými čisticími prostředky (Homecare & Industrial Cleaning, HIC). Tato dohoda umožní společnosti Univar Solutions poskytnout svým zákazníkům rozšířený přístup ke speciálním čisticím látkám spolu s komplexními technickými inovacemi a sourcingovou podporou.

Zákazníci společnosti Univar Solutions z celé Evropy nově získávají přístup ke speciálním aditivům společnosti ANGUS, jako jsou například AMP™ (aminomethylpropanol) a TRIS AMINO™ Crystals (trometamol). Tyto látky jsou navrženy tak, aby zlepšovaly výkonnost, bezpečnostní profil a stabilitu čisticích prostředků i v těch nejnáročnějších podmínkách. Na základě rozšířené dohody se společností ANGUS bude společnost Univar Solutions nabízet také její aminalkoholy třídy ULTRA PC™ pro zákazníky z oblasti domácích a průmyslových čisticích prostředků, kteří chtějí ve výrobcích snížit obsah sekundárních aminů.

"Ve společnosti Univar Solutions podporujeme výrobce čisticích prostředků pro domácnost a průmysl z celého světa prostřednictvím našeho modelu center řešení, která nabízejí prototypování, trendové soupravy, hodnocení účinnosti a surovin, přípravu receptur i technickou asistenci," uvedl globální viceprezident pro čisticí prostředky pro domácnost a průmysl ve společnosti Univar Solutions Aaron Lee. "Díky rozsáhlému portfoliu materiálů od předních světových dodavatelů základních i speciálních produktů jim může společnost Univar Solutions pomoci vyvinout výkonnější a zároveň udržitelná řešení v oblasti pracích prostředků, čištění skla či dalších specifických aplikací. K podpoře dodavatelských řetězců a vývoje produktů v celé Evropě slouží i tato dohoda."

Dohoda rozšiřuje propojení společnosti Univar Solutions se společností ANGUS, která obsluhuje zákazníky na trzích s kosmetickými výrobky a výrobky pro osobní hygienu (Beauty & Personal Care, BPC), nátěrovými hmotami, lepidly, těsnicími materiály a elastomery ( Coatings, Adhesives, Sealants & Elastomers, CASE) a přísadami do pryže a plastů. Společnost ANGUS nabízí jedinečné portfolio celosvětově registrovaných aminoalkoholových přísad, které splňují komplexní požadavky na formulaci HIC a které doplňují rozsáhlou nabídku speciálních látek a řešení společnosti Univar Solutions.

"Naše portfolio speciálních aditiv kombinuje vynikající výkon s viditelnými a měřitelnými přínosy v široké škále konečných použití – od péče o nádobí, tkaniny a domácí zvířata až po náročné čištění povrchů," uvedl senior viceprezident společnosti ANGUS Chemical Company pro Evropu, Blízký východ, Afriku a Indii Liam Doherty. "Velmi nás těší rozšíření stávající dohody se společností Univar Solutions a přístupu k její široké síti zdrojů a hlubokým odborným znalostem v oblasti domácích a průmyslových čisticích prostředků, které nám umožní lépe vyhovět potřebám formulátorů a výrobců z celé Evropy, kteří používají chemické látky ANGUS."

Společnost Univar Solutions a její tým vědců, odborníků na receptury a aplikačních specialistů pomáhá udržovat světové komunity zdravé, syté, čisté a bezpečné tím, že přispívá k vývoji a dostupnosti udržitelnějších čisticích prostředků. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé stále častěji požadují výrobky s udržitelným složením a zároveň s výjimečnými účinky, pracuje náš tým odborníků v síti globálních center řešení na zrychlení uvádění nových výrobků na trh, řešení problémů a přinášení inovativních složek prostřednictvím lidské vynalézavosti.

Více informací o divizi domácích a průmyslových čisticích prostředků společnosti Univar Solutions naleznete na adrese https://www.univarsolutions.com/industries/homecare-industrial-cleaning .

O společnosti Univar Solutions

Společnost Univar Solutions (NYSE: UNVR) je přední světový distributor speciálních chemických látek a přísad, který zastupuje špičkové portfolio předních světových výrobců. Díky největšímu soukromému přepravnímu parku a technickému prodejnímu týmu v oboru, bezkonkurenčnímu logistickému know-how, hlubokým znalostem trhu a právních předpisů i vývoje formulací a receptur a špičkovým digitálním nástrojům je skvěle vybavena poskytovat svým zákazníkům řešení na míru a služby s přidanou hodnotou pro širokou škálu trhů, průmyslových odvětví a aplikací. Společnost Univar Solutions plní svůj úkol pomáhat udržovat komunity zdravé, syté, čisté a bezpečné a zároveň se zavazuje pomáhat zákazníkům a dodavatelům inovovat a zaměřovat se na společný růst. Více informací najdete na adrese univarsolutions.com.

O společnosti ANGUS Chemical Company

Společnost ANGUS je předním světovým výrobcem a prodejcem speciálních látek pro biotechnologické, farmaceutické, spotřebitelské a průmyslové využití. Společnost přináší inovace v podobě svých jedinečných nitroalkanových látek, včetně vlajkových multifunkčních aditiv AMP™ (aminomethylpropanol) a TRIS AMINO™ pufrů (trometamol, tris), které se vyrábějí v plně integrovaných výrobních závodech s certifikací ISO 9001 ve Spojených státech a v Německu. Společnost ANGUS se svým globálním zákazníkům věnuje v šesti regionálních zákaznických aplikačních centrech, která se nacházejí v Chicagu (Illinois), Paříži (Francie), S?o Paulu (Brazílie), Singapuru, Šanghaji (Čína) a Bombaji (Indie). Sídlem společnosti je Buffalo Grove ve státě Illinois. www.angus.com

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje některá prohlášení týkající se budoucích událostí a našich záměrů, přesvědčení, očekávání a předpovědí do budoucna, která jsou "výhledovými prohlášeními" ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění. Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu Společnosti. Uvedená výhledová prohlášení jsou vystavena rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od očekávání a předpokladů. Podrobné pojednání o těchto faktorech a nejistotách je obsaženo v dokumentech společnosti předložených Komisi pro cenné papíry. K potenciálním faktorům, které by mohly tato výhledová prohlášení ovlivnit, patří mj: konečné geografické rozšíření pandemie COVID-19; trvání a závažnost pandemie COVID-19; opatření, která mohou být přijata vládními orgány k řešení nebo zmírnění dopadu pandemie COVID-19; potenciální negativní dopady pandemie COVID-19 na globální ekonomiku a naše zákazníky a dodavatele; celkový dopad pandemie COVID-19 na naše podnikání, výsledky hospodaření a finanční situaci; další výkyvy obecných ekonomických podmínek, zejména v průmyslové výrobě a požadavcích našich zákazníků; významné změny v obchodních strategiích výrobců nebo v činnosti našich zákazníků; zvýšené konkurenční tlaky, mimo jiné v důsledku konsolidace konkurentů; významné změny v cenách, poptávce a dostupnosti chemických látek; úroveň našeho zadlužení, omezení vyplývající z našich dluhových nástrojů a naše schopnost získat v případě potřeby další finanční prostředky; široké spektrum zákonů a předpisů, kterým podléháme, včetně rozsáhlých zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti; neschopnost integrovat podnikání a systémy společností, které jsme získali, včetně společnosti Nexeo Solutions, Inc., nebo realizovat očekávané přínosy takových akvizic; potenciální přerušení obchodní činnosti a narušení bezpečnosti včetně kybernetických bezpečnostních incidentů; neschopnost generovat dostatečný provozní kapitál; zvýšení nákladů na dopravu a pohonné hmoty a změny v našich vztazích s poskytovateli třetích stran; nehody, bezpečnostní selhání, škody na životním prostředí, problémy s kvalitou výrobků a odpovědností za ně a stahování výrobků z trhu; závažná nebo systémová selhání dodávek zahrnující naši distribuční síť nebo výrobky, které přepravujeme; provozní rizika, pro která nemusíme být dostatečně pojištěni; probíhající soudní spory a další právní a regulační rizika; problémy spojené s mezinárodními operacemi; vliv kolísání úrokových sazeb a měn; potenciální znehodnocení goodwillu; závazky spojené s akvizicemi, podniky a strategickými investicemi; negativní vývoj ovlivňující naše penzijní fondy a hromadné penzijní fondy více zaměstnavatelů; narušení pracovních vztahů spojené s odborově organizovanou částí naší pracovní síly, jakož i další faktory popsané v dokumentech společnosti předložených Komisi pro cenné papíry a burzy. Upozorňujeme, že informace o budoucím vývoji uvedené v této tiskové zprávě nejsou zárukou budoucích událostí nebo výsledků a že skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo naznačeny ve výhledových tvrzeních obsažených v této tiskové zprávě. Výhledová prohlášení lze obecně identifikovat podle použití výhledové terminologie, jako např. „může", „plánuje", „usiluje", „bude", „očekává", „zamýšlí", „odhaduje", „předpokládá", „věří" nebo „pokračuje", záporných tvarů a variant těchto termínů či podobné terminologie. Veškeré výhledové informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují pouze k datu vydání tiskové zprávy a v případě změny předpokladů, výskytu nepředvídaných událostí či jiných změn se společnost s výjimkou případů vyžadovaných zákonem nezavazuje jakékoli výhledové informace aktualizovat ani revidovat.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826273/Univar_Solutions_and_ANGUS_Expand_Distribution_Agreement.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1557724/Univar_Solutions_to_Report_2021_Second_Quarter_Financial_Results_on_August_2.jpg

KONTAKT: vztahy s investory, Heather Kos, +1 844-632-1060, IR@univarsolutions.com;

vztahy s médii, Dwayne Roark, +1 331-777-6031, mediarelations@univarsolutions.com

Klíčová slova Nizozemsko-chemie-firmy-Univar Solutions Inc.

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.