INTERNATIONAL PROCESS PLANTS OZNAMUJE NÁKUP ŠPIČKOVÉHO FARMACEUTICKÉHO ZÁVODU SPOLEČNOSTI NOVARTIS V GRIMSBY VE VELKÉ BRITÁNII

Společnost International Process Plants (IPP) oznámila, že její dceřiná společnost Humber Industrials Ltd. uzavřela dohodu o koupi závodu na výrobu aktivních farmaceutických látek (active pharmaceutical ingredient, API) o rozloze téměř 70 hektarů a souvisejících aktiv společnosti Novartis UK v Grimsby ve Velké Británii.

"Převod tohoto plně integrovaného závodu na výrobu farmaceutických API nás velice těší. Závod má značnou reakční kapacitu, dobrou infrastrukturní vybavenost a atraktivní polohu, a jsme přesvědčeni, že areál nabízí výhodné možnosti transformace a dalšího využití," uvedl generální ředitel společnosti IPP Ronald Gale. "Vzhledem k současným snahám o on-shoring, který má eliminovat dlouhé dodavatelské řetězce a nejistotu dodávek, vidíme budoucnost tohoto dobře situovaného areálu velmi optimisticky. Přestože o konkrétním budoucím využití areálu bude teprve rozhodnuto, věříme, že spojení jeho možností a našich zkušeností je zárukou úspěchu," dodal Gale.

Farmaceutický závod světové úrovně i rozsahu zahrnuje 46.450 čtverečních metrů zastavěné plochy ve třech samostatných zpracovatelských/výrobních objektech, které obsahují 90 reakčních souprav o celkové kapacitě 900 m3, 17 centrifug, 26 sušicích systémů, tři mlecí systémy, deset systémů pro regeneraci rozpouštědel, moderní laboratoře a kanceláře a dále čističku odpadních vod a přípojky rozvodů páry, elektřiny, vody, technických plynů a zemního plynu. V rámci závazku společnosti IPP snižovat emise uhlíku a zátěž životního prostředí prostřednictvím opětovného využití nevyužívaných aktiv k novému účelu chceme povzbudit průmyslové hráče k dalšímu využití těchto aktiv v areálu i jinde.

"Společnost IPP byla pro transformaci tohoto areálu vybrána díky našim zkušenostem s podobnými projekty, jako je náš oceněný projekt přestavby v Bromborough a další v Liverpoolu a Billinghamu ve Velké Británii. Transformacemi průmyslových areálů se skupina IPP zabývá již více než 40 let a kromě aktivit ve Velké Británii má za sebou desítky dokončených projektů závodů postižených uzavřením areálu v Severní Americe či kontinentální Evropě," uvedl generální ředitel společnosti IPP Europe Tony Field. "Každá z těchto rekonstrukcí nyní představuje pro své nové provozovatele významnou úsporu času a nákladů a zároveň poskytuje místním komunitám pracovní místa a ekonomické hodnoty," dodal.

V závodě společnosti Novartis bude pokračovat výroba do prosince 2022 a po ukončení provozu v průběhu roku 2023 bude areál předán dceřiné společnosti IPP Humber.

O společnosti International Process Plants

Od svého založení v roce 1978 se skupina IPP rozvinula v předního globálního zprostředkovatele příležitostí k rozšiřování a transformaci výroby v oblasti farmacie, speciální chemie, jemné chemie, průmyslové chemie, petrochemie, hnojiv, výroby energie a polymerů. Využíváním existujících kompletních závodů, procesních systémů a výrobního zařízení dostupného okamžitě se zlomkem finančních i časových nákladů na dodání nových aktiv umožňuje společnost IPP udržitelný růst v průmyslu. Disponuje globálním portfoliem 15 kompletních průmyslových areálů určených k transformaci, více než 110 kompletních závodů a více než 15.000 rozsáhlých zařízení a systémů. Pro více informací o společnosti IPP navštivte stránky www.ippe.com.

Kontakt pro média:+1 609 586 8004E: media@ippe.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1725247/IPP_Logo.jpg

PROTEXT

Klíčová slova USA-chemie-farmacie-firmy-IPP

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.