Agentura Moody's zlepšila ESG hodnocení společnosti FS

Téměř 80 % analyzovaných kritérií bylo opakovaně hodnoceno s výsledkem dobrý až pokročilý

Společnost FS, první brazilský výrobce etanolu, který jako surovinu používá výhradně kukuřici, zvýšil své skóre v hodnocení environmentální, sociální a správní (ESG) udržitelnosti od agentury Moody's z 58 na 62 bodů.

V 80 % analyzovaných aspektů dosáhla společnost dobrých až pokročilých výsledků. Důraz byl kladen na míru její angažovanosti, jež se podle dokumentu projevuje v „průběžné implementaci, která je zdrojem úspěchu společnosti".

Společnost FS vydává již od roku 2020 dekarbonizační kredity (CBIO) a do roku 2024 se chce stát největším výrobcem kapalných paliv s negativními emisemi uhlíku. Z hlediska ekologické udržitelnosti byla tedy hodnocena velmi kladně.

Podle hodnocení agentury Moody's zlepšila společnost FS oproti minulým letům politiku správy a nyní zveřejňuje své emise skleníkových plynů spojené se spotřebou energie, v nichž zároveň vykazuje pozitivní trend (-11 %). Zlepšení bylo zaznamenáno také v trendu spotřeby vody.

Viceprezident společnosti FS pro nové podnikání a udržitelnost Daniel Lopes říká: „Na pozitivní vývoj našich ESG standardů jsme velmi hrdí. V hodnocení agentury Moody's se nyní nacházíme mezi nejlepšími 3 % a toto mezinárodní uznání pro nás mnoho znamená," říká.

V sociální oblasti klasifikace poskočila z 67 na 71 bodů, a to díky přijetí významných opatření na podporu místního, sociálního a ekonomického rozvoje komunit, v nichž společnost FS působí.

Dokument zdůrazňuje jak širší závazky, tak zvýšení povědomí v následujících tématech: řízení profesního rozvoje, zaměstnanecká práva, pracovní standardy v dodavatelském řetězci, korupce a lobbing.

Podle zprávy došlo navíc ke zlepšení v oblastech lidských zdrojů, životního prostředí, obchodního chování, zapojení v komunitě či správy a řízení společnosti.

Společnost FS nedávno navázala partnerství s fondem Stichting and Green Fund („&Green"), jehož cílem je posílit dodavatelský řetězec kukuřice pěstované bez odlesňování ve státě Mato Grosso a podpořit tak transformaci využívání půdy v tomto regionu. Fond podpořil zvýšení udržitelné produkce biopaliv, elektřiny, krmiva pro zvířata a kukuřičného oleje částkou 30 milionů dolarů.

O společnosti FS

Společnost FS je první výrobce etanolu v Brazílii, který ve výrobě využívá výhradně kukuřici. V současné době provozuje závody ve městech Lucas do Rio Verde a Sorriso v Mato Grosso s výrobní kapacitou přibližně 1,5 miliardy litrů etanolu ročně. Kromě toho disponuje také nejmodernější technologií na výrobu produktů pro výživu zvířat, známých pod zkratkou DDG (Dried Distillers Grains, sušené lihovarské výpalky), kukuřičného oleje a bioelektřiny. Nedávno společnost oznámila výstavbu svého třetího závodu v Primavera do Leste (MT), do nějž se chystá investovat 2,3 miliardy realů. Celková výrobní kapacita se tak zvýší na 2 miliardy litrů etanolu ročně.

Společnost FS vnímá udržitelnost jako svou prioritu a průběžně do ní investuje. Pro upevnění své agendy udržitelného rozvoje i dlouhodobých závazků vůči společnosti přijala soubor opatření odpovídajících cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN) a Pařížské dohody, která formulovala v šesti dlouhodobých (do roku 2023) závazcích. V rámci těchto opatření zkoumá zavedení systému BECCS (Bioenergy with carbon capture and storage, bioenergie se zachycováním a ukládáním uhlíku), díky němuž by se mohla stát jednou z předních společností na světě a prvním členem RenovaBioa se zápornou uhlíkovou stopou.

KONTAKT: Informace pro tisk | Ketchum_FS, Karol Almeida | karol.almeida@ketchum.com.br | +55 11 97581-1248, Adriana Ferreira | adriana.ferreira@ketchum.com.br | +55 11 99177-7113, Jaqueline Frederes | jaqueline.frederes@ketchum.com.br | +55 11 99148-4478, Carlos Lima | carlos.lima@fs.agr.br | +55 11 98271-0888

Klíčová slova Brazílie-energie-chemie-trh-FS Fueling Sustainability

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
Obchod, marketing
Energetika, suroviny
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.