Prezidenti auditorských komor V4 a mezinárodních federací účetních se sešli v Praze

Dnes odpoledne skončilo dvoudenní setkání představitelů auditorských komor z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Již 20. společného setkání se zúčastnili také prezidenti mezinárodních organizací Accountancy Europe (AE) a International Federation of Accountants (IFAC).

Stěžejním tématem jednání byla role auditorské profese v připravovaném výkaznictví o udržitelném rozvoji. V blízké budoucnosti nabude environmentální výkaznictví minimálně stejného významu jako finanční výkaznictví. Auditorská profese má již dnes vytvořeny veškeré potřebné nástroje k tomu, aby auditoři mohli sloužit jako nezávislí a důvěryhodní ověřovatelé těchto informací. Alan Johnson, prezident IFAC, v této souvislosti očekává, že práce v auditu, která bude přispívat k záchraně planety před klimatickou katastrofou, se stane atraktivní i pro mladé lidi, kteří se teprve rozhodují o zaměření své kariéry.

Myles Johnson, prezident Accountancy Europe, se ve svém vystoupení soustředil na opatření, která v oblasti environmentálního výkaznictví chystá Evropská komise, a vyzdvihl roli České republiky, která v tento klíčový moment přebírá předsednictví Evropské Unie. Další projednávaná témata se dotýkala zejména hodnoty auditu z pohledu klientů, řízení kvality v oblasti ověřování účetních závěrek a standardizace právní úpravy auditu v zemích Visegrádské čtyřky.

Schůzky se zúčastnil prezident Accountancy Europe Myles Thompson, prezident International Federaration of Accountants (IFAC) Alan Johnson, viceprezidentka maďarské komory auditorů (MKK) Éva Barsi a člen odborné komise Zoltán Bor, za polskou komoru auditorů (PibR) prezidentka Barbara Misterska-Dragan a její zástupkyně Monika Kaczorek. Slovenskou komoru auditorů (SKAU) reprezentoval její prezident Milan Mozolák a členové prezidia Zdenka Kvasková a Daniel Šalamún. Za Komoru auditorů ČR se jednání zúčastnila prezidentka Irena Liškařová, první viceprezident Jiří Pelák, viceprezident Pavel Kulhavý, předsedkyně kárné komise Hana Mužátková a členové výkonného výboru Michal Štěpán, Milan Bláha a Karel Hampl.

Příští setkání auditorských komor zemí V4 se bude konat v roce 2023 na Slovensku.

Komora auditorů České republiky je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem správy auditorské profese v České republice. Komora byla založena v roce 1993 a od 14. dubna 2009 je její působnost upravena zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. Povinné audity účetních závěrek mohou podle tohoto zákona provádět pouze auditoři mající oprávnění a zapsaní v rejstříku auditorů vedeném komorou, který je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.

K dnešnímu datu Komora registruje 1105 auditorů, 324 auditorských společností a 599 asistentů auditora. Komora auditorů je aktivním členem profesních organizací IFAC a AE.

Kontakt:

Komora auditorů ČR

e-mail: kacr@kacr.cz

http://www.kacr.cz

Klíčová slova ČR-právo-hospodářství-V4-audit-Komora auditorů ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.