Politiky snižování škod jsou klíčem ke zlepšení zdraví Evropanů

Platforma pro lepší preventivní zdravotní péči včera uspořádala politický briefing s názvem "Jaké jsou další kroky pro politiku EU v oblasti závislostí", který pořádala česká europoslankyně Radka Maxová (ČSSD). Na briefingu se sešli odborníci na zdravotní péči a politické subjekty, aby diskutovali o zprávě zvláštního výboru pro boj proti rakovině (BECA), kterou Evropský parlament přijal v únoru loňského roku. Diskuse se zaměřila na dopad COVID-19 na duševní zdraví a léčbu závislostí.

Nedávné údaje ukazují, že pandemie vedla k nárůstu závislostního chování v souvislosti s alkoholem, hazardními hrami, tabákem a digitálními závislostmi mezi Evropany. S odkazem na nejlepší dostupné vědecké ukazatele zpráva BECA uznala význam politik snižování škod, jako je používání výrobků snižujících škody, například elektronické cigarety. V panelové diskusi zazněla doporučení ze zmíněné zprávy a Viktor Mravčík, vedoucí vědeckého oddělení Institutu racionální adiktologické politiky, uvedl, že "koncepce snižování škod není dostatečně aplikována v politikách kontroly tabáku a je třeba ji dále podporovat formou adekvátní legislativy a propagace alternativních výrobků, které jsou v diskusích o odvykání tabáku opomíjeným nástrojem".

Opatření navržená poslanci Evropského parlamentu ve zprávě BECA v souvislosti s léčbou závislostí mají zásadní význam pro zajištění toho, aby budoucí zdravotní politika byla založena na vědeckých poznatcích a aby v ní bylo na prvním místě zdraví evropských občanů. Europoslankyně Radka Maxová zdůraznila, že "řešení závislostí vyžaduje soudržný a komplexní přístup na úrovni EU".

Při nadcházející revizi právních předpisů týkajících se tabáku bude mít Evropská komise příležitost uznat politiky snižování škod, jak je navrhl Evropský parlament. Závěrem panelu bylo, že závislost musí být řešena racionálním a vědecky podloženým způsobem.

O Platformě pro lepší preventivní zdravotní péči

Platforma pro lepší preventivní zdravotní péči organizovaná Institutem pro racionální politiku v oblasti závislostí (IRAP) je multidisciplinární think-tank nezávislých a renomovaných odborníků. IRAP zkoumá problematiku závislostí ze všech stran, včetně veřejného zdraví a zdraví jednotlivců, legislativy a dalších právních dopadů, bezpečnostních otázek, ekonomiky a modelování trhu, daňových otázek, dopadů na státní rozpočet, vzdělávání a prevence, sociálních, sociologických a politických otázek.

Podívejte se na originál tiskové zprávy: https://www.businesswire.com/news/home/20220519005986/en/

Kontakt

Helena Rampachová

secretariat@addiction-policy.eu

zdroj: Platform for Better Preventive Healthcare

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

PROTEXT

Klíčová slova Belgie-EK-diplomacie-zdraví-společnost-Platform for Better Preventive Healthcare

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.