Výběr ventilů Flowserve pro závod na recyklaci odpadů v Rakousku

Společnost Flowserve Corporation (NYSE: FLS), přední dodavatel produktů pro řízení průtoku a poskytovatel služeb pro globální infrastrukturní trhy, dnes oznámila, že získala zakázku na dodávku regulačních a kulových kohoutů pro zkušební závod společnosti OMV na recyklaci chemikálií ve městě Schwechat v Rakousku, které je přibližně 16 kilometrů jihovýchodně od Vídně.

Zkušební závod společnosti OMV bude využívat její patentovanou technologii ReOil® k přeměně plastového odpadu na syntetickou surovinu, kterou lze následně použít k výrobě základních chemikálií a plastů pro všechny typy použití, včetně obalů pro potravinářský průmysl a zdravotnické výrobky. Zařízení s projektovanou kapacitou 16.000 tun ročně by mělo být uvedeno do provozu v roce 2023. Na základě výsledků tohoto zkušebního závodu vybuduje společnost OMV stálý závod v průmyslovém měřítku, jehož provoz je plánován na rok 2026.

"Těšíme se na podporu společnosti OMV a na to, že společně umožníme oběhové hospodářství plastů," řekl prezident divize řízení toku Kirk Wilson. "Podpora našich zákazníků při prosazování dekarbonizace je nejen v souladu s naším dlouhodobým záměrem dělat svět lepším pro všechny, ale je i hmatatelným způsobem, jakým naplňujeme naši růstovou strategii a umožňujeme diverzifikaci, dekarbonizaci a digitalizaci našich zákazníků, naší nabídky a našich provozů."

Vzhledem k tomu, že se podniky snaží uspokojovat energetické požadavky a zároveň usilují o snižování emisí uhlíku, bude společnost Flowserve i nadále předním poskytovatelem produktů a služeb, které podporují a umožňují našim zákazníkům plnit jejich cíle v oblasti snižování emisí uhlíku.

Chcete-li se dozvědět více o závazku společnosti Flowserve vůči novým i stávajícím zákazníkům v rámci přechodu na energetiku, navštivte https://www.flowserve.com/en/energy-transition/energy-transition-in-motion/ .

O společnosti OMV: OMV Aktiengesellschaft (OMV) je integrovaná veřejná společnost působící v oblasti ropy, zemního plynu a chemických látek se sídlem ve Vídni v Rakousku. Vyrábí a prodává ropu a zemní plyn i chemické produkty a řešení a vyvíjí inovativní řešení pro oběhové hospodářství. S mezinárodním počtem více než 22.000 zaměstnanců je jednou z největších rakouských průmyslových společností kótovaných na burze. Více informací o společnosti OMV naleznete na adrese omv.com.

O společnosti Flowserve: Flowserve Corp. je jedním z předních dodavatelů produktů pro řízení průtoku kapalin a poskytovatelem souvisejících služeb. Firma působí ve více než 55 zemích světa a zabývá se vývojem, výrobou a prodejem průmyslových čerpadel, těsnění a ventilů a poskytováním souvisejících služeb.

Více informací o společnosti Flowserve najdete na webových stránkách www.flowserve.com.

Právní prohlášení: Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934, která jsou učiněna v souladu s ustanoveními "bezpečného přístavu" zákona o reformě soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995, v platném znění. Slova nebo slovní spojení jako "může", "měl by", "očekává", "mohl by", "zamýšlí", "plánuje", "předpokládá", "odhaduje", "věří", "předpovídá" nebo jiné podobné výrazy jsou určeny k identifikaci výhledových prohlášení, která zahrnují mimo jiné prognózy zisků, prohlášení týkající se naší obchodní strategie a prohlášení o očekáváních, přesvědčeních, budoucích plánech a strategiích a předpokládaném vývoji týkajícím se našeho odvětví, podnikání, činnosti a finanční výkonnosti a stavu.

Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě vycházejí z našich současných očekávání, prognóz, odhadů a předpokladů. Tato prohlášení jsou pouze předpověďmi, nikoliv zárukami. Taková výhledová prohlášení podléhají mnoha rizikům a nejistotám, které je obtížné předvídat. Tato rizika a nejistoty mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od toho, co je v takových výhledových prohlášeních předpovídáno, a zahrnují mimo jiné následující: část našich rezervací nemusí vést k dokončeným prodejům a naše schopnost přeměnit rezervace na výnosy s přijatelnou ziskovou marží; změny globálních ekonomických podmínek a možnost neočekávaného zrušení nebo zpoždění zákaznických objednávek v námi vykazovaných nevyřízených objednávkách; naše závislost na schopnosti našich zákazníků realizovat požadované kapitálové investice a výdaje na údržbu; rizika spojená s překročením nákladů na projekty s pevnou cenou a při přijímání zákaznických objednávek na velké komplexní zakázkové inženýrské výrobky; značná závislost našich prodejů na úspěchu ropného a plynárenského průmyslu, chemického průmyslu, výroby energie a vodního hospodářství; nepříznivý dopad kolísavých cen surovin na naše výrobky a provozní marže; naše schopnost realizovat a dosáhnout očekávaných finančních přínosů z našich strategických iniciativ optimalizace a reorganizace výroby; ekonomická, politická a jiná rizika spojená s našimi mezinárodními operacemi, včetně vojenských akcí nebo obchodních embarg, které by mohly ovlivnit trhy zákazníků, zejména trhy na Blízkém východě a světové producenty ropy a plynu, a nedodržování amerických předpisů. S. kontroly exportu/reexportu, zákonů o zahraničních korupčních praktikách, ekonomických sankcí a dovozních zákonů a předpisů; zvýšené stárnutí a pomalejší inkaso pohledávek, zejména v Latinské Americe a na dalších rozvíjejících se trzích; naše vystavení kolísání směnných kurzů cizích měn, včetně hyperinflačních zemí, jako je Venezuela; naše dodávání výrobků a služeb do zařízení jaderných elektráren a dalších kritických procesů; potenciální nepříznivé důsledky vyplývající ze soudních sporů, jejichž jsme účastníkem, jako jsou například spory týkající se nároků z materiálů obsahujících azbest; vyšetřování zahraničních vlád ohledně naší účasti v programu OSN Ropa za potraviny; očekávání týkající se akvizic a integrace nabytých podniků; naši schopnost předvídat a řídit riziko kybernetické bezpečnosti, včetně rizika možného narušení provozu nebo finančních ztrát; naši relativní geografickou ziskovost a její dopad na využití odložených daňových pohledávek, včetně zahraničních daňových odpočtů; možný nepříznivý dopad snížení účetní hodnoty goodwillu nebo jiných nehmotných aktiv; naši závislost na dodavatelích třetích stran, jejichž včasné neplnění by mohlo negativně ovlivnit naši obchodní činnost; vysoce konkurenční povahu trhů, na kterých působíme; náklady a závazky související s dodržováním předpisů v oblasti životního prostředí; možné přerušení práce a jiné pracovněprávní záležitosti; naši neschopnost chránit naše duševní vlastnictví v USA. S., i v cizích zemích; závazky vyplývající z našich penzijních plánů s definovanými požitky; a další faktory, které jsou čas od času popsány v našich dokumentech pro Komisi pro cenné papíry a burzy.

Všechna výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě vycházejí z informací, které máme k dispozici k datu jejího vydání, a nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005141/en/

Kontakty

Kontakty pro investory:

Jay Roueche, viceprezident pro vztahy s investory a pokladník, (972) 443-6560

Mike Mullin, ředitel pro vztahy s investory, (972) 443-6636

Kontakt pro média:

Mgr: Lars Rosene, viceprezident pro firemní komunikaci a vztahy s veřejností, (972) 443-6644

Zdroj: Flowserve Corporation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

PROTEXT

Klíčová slova USA-Rakousko-chemie-stroje-odpady-firmy-Flowserve Corporation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.