Jiří Langer – Jiří Orten: Modlitby českožidovské. Novinka Martina C. Putny

Komentované výbory z děl klasiků české literatury slaví v Biblionu úspěchy již druhým rokem. Na Skoro modlitby Karla Čapka (2020) a Magorské modlitby Ivana M. Jirouse (2021) koncepčně navazuje – a knižní trojici završuje – další ediční počin Martina C. Putny, Modlitby českožidovské. Kniha je bohatým výběrem literárně-modlitebních textů dvou nejvýraznějších českožidovských autorů éry masarykovské republiky a její tragické dohry v letech šoa – Jiřího Langera a Jiřího Ortena.

Jiří Langer a Jiří Orten představují dva krajní póly vztahu židovství a češství, literatury a víry: Langer se navzdory moderní době vrací k té nejmystičtější formě judaismu, tedy k chasidství, ale občas ho vykládá skrze nejmodernější metody humanitních věd. Orten se naopak ze židovských tradic už téměř zcela vyvázal, ale pod tlakem blížícího se šoa se básnicky a modlitebně vrací k Písmu.

Modlitby českožidovské jsou uspořádány podle liturgického roku judaismu. K jednotlivým svátkům jsou přiřazeny modlitby, které se k nim váží vědomě či nevědomě, tématem nebo náladou. Dva hlavní modlitebníci jsou doplněni na dvojí „minjan“, modlitební desítku. V prvním minjanu znějí úryvky z děl dalších českožidovských autorů, od obrozenského předběžce Siegfrieda Kappera po Ortenovy generační druhy. Ve druhé skupině jde o úryvky z děl autorů, kteří se s židovskou zbožností zcela rozešli, a přece i u nich její stopy probleskují – nebo naopak autorů, kteří k židovství rodem nepatřili, ale zamilovali si dům izraelský, jeho víru a jeho poezii.

Martin C. Putna je literární historik, kritik a vysokoškolský pedagog v současnosti působící na FHS UK. Zabývá se duchovními dějinami evropskými i českými, a to napříč konfesemi i žánry. V roce 2011 obdržel Cenu Toma Stopparda za knihu Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Mezi další osobnosti spadající do jeho odborného zájmu patří například Karel VI. Schwarzenberg (Torzo díla) nebo Ján Kollár (Překlad a výklad Slávy dcery). Po komentovaném výboru z textů Karla Čapka Skoro modlitby (2020) a Ivana M. Jirouse Magorské modlitby (2021) vydává Biblion obdobně koncipovanou knihu Modlitby českožidovské.

Malá edice klasiků představuje takové osobnosti, k jejichž dílu by běžný čtenář přistupoval možná s ostychem, možná s obavou, že neporozumí, a možná by se jim vyhnul docela. Edice proto usiluje o zpřístupnění myšlenkového světa „velikánů“, jejichž hlasy by neměly být zapomenuty. Čtenářskou přístupnost podporuje nejen uspořádání do výboru kratších textů, zpravidla komentovaných editorem, ale také důraz kladený na takové seznámení s autorem, které je osobní, lidské. Edici drží pohromadě zájem o individuální spiritualitu vybraných osobností, která může být inspirativní i pro současného čtenáře. Biblion dosud nabídl úspěšné tituly jako Jan Hus: Listy z Kostnice, Martin Luther: Dopisy blízkým, Karel Čapek: Skoro modlitby nebo Ivan M. Jirous: Magorské modlitby. V budoucnu edice představí např. texty Jana Amose Komenského, Dietricha Bonhoeffera nebo Sørena Kierkegaarda.

Nakladatelství Biblion se zaměřuje na vydávání duchovní literatury relevantní pro současného čtenáře. Vlajkovou lodí nakladatelství je Bible v překladu 21. století, k dalším titulům patří díla českých i světových autorů otevírající biblické poselství současné generaci.

Kontakt:

info@biblion.cz

Klíčová slova ČR-kultura-víra-literatura-Optimal Marketing

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.