Protokol Ondo zahájí prodej tokenů na Coinlistu

Společnost Nami Industries, dceřiná společnost Ondo Finance, poprvé spouští na platformě Coinlist prodej tokenů ONDO. Naplňuje tak poslání protokolu Ondo, kterým je demokratizace přístupu k sofistikovaným finančním službám. Registrace probíhá do 9. května 12:00 UTC. Oficiální prodej, do kterého se mohou zapojit pouze obyvatelé vybraných jurisdikcí, začíná 12. května v 17:00 UTC.

Token ONDO bude sloužit jako podkladový token pro správu související decentralizované autonomní organizace (DAO) Ondo, která se stane decentralizovaným kontrolním a motivačním systém umožňujícím komukoliv, kdo protokolu Ondo a jeho uživatelům přináší hodnotu, stát se jeho správcem. Zpočátku bude hlavním poskytovatelem služeb investičního bankovnictví Ondo samotná DAO, časem se však možnost vytvářet produkty může otevřít ostatním, včetně dalších DAO. DAO také mohou rozdávat pobídky ve formě tokenů ONDO a tyto tvůrce tak odměňovat.

Prodej začíná 12. května v 17:00 UTC a veřejnosti umožňuje jen jednu formu účasti:

● Cena: 0,055 dolaru za token

● Minimální/maximální částka: minimum 100,00 USD, maximum 2000,00 USD

● Uzamčení: Roční uzamčení od 1. června 2022 s následným půlročním obdobím uvolnění (kromě globálního uzamčení, které může být uvolněno hlasováním DAO)

● Množství: 400 milionů

Zavedení tohoto tokenu představuje důležitý krok na cestě k předání kontroly nad protokolem Ondo jeho uživatelům. Tento protokol jasně ukázal, že v oblasti DeFi existuje neuspokojená potřeba, a stal se průkopníkem konceptu Liquidity-as-a-Service (likvidita jako služba). Díky rychlému organickému růstu navzdory všem motivačním programům a živým partnerstvím s více než 10 DAO (jako je Terra, Frax nebo Fei) může dnes tento protokol bez problémů umožnit svým uživatelům, aby se podíleli na jeho správě a řízení.

Další podrobnosti o prodeji na webu Coinlist naleznete na této stránce.

O protokolu Ondo

Protokol Ondo je první decentralizovaná investiční banka na světě. Tak jako tradiční investiční banky se Ondo snaží spojovat lidi, kdo mají kapitál, s těmi, kdo ho potřebují. Za tím účelem vytváří finanční produkty na míru (např. akcie, dluhopisy, strukturované produkty, deriváty atd.), které organizace mohou nabízet investorům, aby získaly peníze. Dříve tento proces často vyžadoval manuální a nákladnou práci závislou na různých zprostředkovatelích. Decentralizované finance (DeFi) však představují novou infrastrukturu a jednoduché finanční produkty, které umožňují automatizované a složitelné investiční bankovnictví dostupné všem. Společnost Ondo se zaměřuje na vytváření softwaru, který vyhledává atraktivní investice jak na tradičních trzích, tak v DeFi prostředí a vytváří z těchto aktiv srozumitelné nabídky rizik a výnosů. Tato aktiva následně porovnává a nabízí institucím i retailovým investorům.

KONTAKT: Nathan Allman, media@ondo.finance

Klíčová slova Panenské br.-finance-internet-Nami Industries

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.