Publikace iniciativy Women's Entrepreneurship Accelerator představuje obchodní argumenty pro zadávání zakázek zohledňujících rovnost žen a mužů

Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay, Inc. a iniciátorka WEA Anita Bhatia, asistentka generálního tajemníka a zástupkyně výkonné ředitelky UN Women

Fakty podložený advokační dokument vyzývá soukromý sektor, aby přijal strategii zadávání zakázek zohledňující genderové hledisko a začlenil do hodnotových řetězců podniky vlastněné a vedené ženami a podniky zohledňující genderové hledisko jako prostředek k prosazování ekonomických cílů podniků a sociálních hodnot v souladu s cíli udržitelného rozvoje (SDG).

Iniciativa Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) dnes oznámila zveřejnění advokačního dokumentu s názvem " Strategická hodnota zakázek: Proč má zadávání zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů smysl", který předkládá přesvědčivé důkazy o výhodách posílení účasti žen v dodavatelských řetězcích soukromého sektoru při realizaci inkluzivního hospodářského růstu a udržitelného rozvoje.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20220505005120/en/

Advokační dokument vypracovaný organizací Subjektem OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen (UN Women) a financovaný společností Mary Kay Inc. na podporu WEA upozorňuje na zpomalení pokroku v dosahování rovnosti žen a mužů v důsledku pandemie covid-19 a také na to, že rostoucí míra ekonomické nejistoty, přerušení dodavatelského řetězce a bezprecedentní klimatické a environmentální šoky mají vzhledem k nerovnému postavení žen ve společnosti neúměrný dopad.

Publikace opakuje předchozí studie, které ukazují, že ekonomiky mají lepší příležitosti k růstu a jsou odolnější vůči krizím, pokud mají ženy a muži stejná práva. (1) Obrovské výzvy však přetrvávají. Podnikatelky se stále potýkají s mnoha překážkami, včetně nedostatečného přístupu ke kapitálu na domácím i mezinárodním trhu, menšího počtu podnikatelských sítí ve srovnání s muži a politik, které odrazují ženy od účasti na trhu práce. (2) Celosvětově platí, že zatímco každý třetí podnik vlastní ženy (3), ženy získávají odhadem jen jedno procento celosvětových výdajů velkých korporací. (4) Ekonomickým příležitostem žen brání také nerovné genderové zákony. Například téměř 2,4 miliardy žen v produktivním věku stále nemá stejná ekonomická práva jako muži. (5) Navzdory těmto statistikám zůstávají ženy podnikatelky řešením mnoha výzev, kterým dnes svět čelí, a z důkazů vyplývá, že existuje přímá souvislost mezi nárůstem podnikání žen a hospodářským růstem, udržitelným rozvojem a inkluzivnějšími a odolnějšími společnostmi.(6)

Údaje uvedené v tomto advokačním dokumentu nastiňují, jak je přijetí politik a postupů zohledňujících rovnost žen a mužů (GRP) prostřednictvím zadávacích řízení strategickou pákou ke zmírnění dopadu strukturálních překážek, kterým ženy čelí, a zároveň ke zlepšení podnikání a posílení ekonomik. Advokační dokument varuje, že nepřijetí GRP je promarněnou příležitostí. Důkazy jsou jasné. Snižování genderových nerovností je dobré pro podnikání a je to chytrá ekonomika.

"Zadávání zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů ovlivňuje ziskovost firem, snižování rizik, inovace a udržitelnost. Pokud jsou podnikatelky vyloučeny z procesu zadávání zakázek, společnosti riskují, že značné množství talentů, kreativity a odborných znalostí zůstane nevyužito. GRP je vítěznou obchodní strategií a také mocným katalyzátorem změn," řekla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay, Inc. a iniciátorka WEA.

Pro účely tohoto advokačního dokumentu zapojila organizace UN Women v roce 2021 více než 350 zúčastněných stran, z nichž bylo zastoupeno více než 150 společností ze soukromého sektoru, a začlenila sedm případových studií o způsobech společností v oblasti zadávání zakázek, aby vytvořila důkazní základnu, proč by podniky měly přijmout genderově citlivé zadávání zakázek. Zapojení zúčastněných stran probíhalo formou rozhovorů, průzkumu a sdílení zkušeností, které těžilo z šíření napříč širokou škálou sítí, včetně členství a sítí iniciativy UN Global Compact (UNGC).

Společnosti uvedly, že GRP vede k:

• zvýšení příjmů a snížení výdajů na zakázky,

• větší dostupnosti a odolnosti dodavatelů,

• posílení renomé značky,

• větší inovaci a přizpůsobivosti,

• lepšímu poskytování služeb díky větší agilitě,

• posílení trhů prostřednictvím lokálního ekonomického rozvoje a růstu podporujícího začlenění.

Jak se v advokačním dokumentu uvádí, "inkluzivní a udržitelný rozvoj je prvořadý pro podniky, které se snaží stabilizovat v nestabilní ekonomice a těžit z jejího budoucího růstu. Rostoucí nerovnosti mezi ženami a muži poškozují všechny společnosti, včetně podnikatelek, které jsou životně důležité pro robustní a odolné dodavatelské řetězce, a podniky, které na ně spoléhají.“

S ohledem na větší zaměření firem na otázky životního prostředí, společnosti a správy věcí veřejných (ESG) advokační dokument uvádí, že "implementace GRP umožňuje společnostem praktikovat a institucionalizovat hodnoty ESG a významně přispívá k posílení postavení žen a k cílům udržitelného rozvoje (SDG). Přijetím zásad GRP mohou podniky dosáhnout pokroku v plnění více cílů, včetně rovnosti žen a mužů (SDG 5) a snížení nerovností (SDG 10), vedle odpovědné spotřeby a výroby (SDG 12), odstranění chudoby (SDG 1) a důstojné práce a hospodářského růstu (SDG 8).“

"Dosažení cílů udržitelného rozvoje není něco, co by mohly udělat pouze ženy, podniky nebo vlády. Jediný způsob, jak můžeme dosáhnout skutečného pokroku, je spolupráce všech – včetně podniků – na společném cíli," řekla Anita Bhatia, asistentka generálního tajemníka a zástupkyně výkonné ředitelky UN Women.

Vydáním této zprávy WEA vyzývá soukromý sektor, aby přijal strategie GRP a začlenil ženy do globálních hodnotových řetězců jako prostředek k prosazení cílů udržitelného rozvoje. Dává to obchodní smysl a zároveň podporuje ekonomické posílení žen, které prospívá ekonomikám a společnostem obecně.

Advokační dokument je k dispozici zde.

O Women's Entrepreneurship Accelerator

Akcelerátor podnikání žen (Women's Entrepreneurship Accelerator, WEA) je partnerství mnoha zúčastněných stran v oblasti podnikání žen, které bylo založeno během zasedání Valného shromáždění OSN č. 74. Sdružuje šest agentur OSN, Mezinárodní organizaci práce (ILO), Mezinárodní obchodní centrum (ITC), Mezinárodní telekomunikační unii (ITU), Rozvojový program OSN (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women a Mary Kay Inc. s cílem posílit postavení 5 milionů podnikatelek do roku 2030.

Konečným cílem této iniciativy je maximalizovat rozvojový dopad podnikání žen při dosahování cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vytvořením příznivého ekosystému pro podnikatelky na celém světě. Akcelerátor je příkladem transformační síly multipartnerství jedinečného rozsahu, které umožňuje využít potenciál podnikatelek. Více informací najdete na webu we-accelerate. Sledujte nás: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

________________________________________

1 World Development Report. 2012: Gender Equality and Development: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391.

2 European Commission and OECD Policy Brief on Women’s Entrepreneurship. 2017: https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf

3 World Bank. 2020. Enterprise Surveys, World Bank Gender Data Portal: https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/gender

4 Vazquez, E.A. and A.J. Sherman. 2013. Buying for Impact: How to Buy from Women and Change the World. Charleston, USA: Advantage

5 World Bank Group. 2022.. Women, Business and the Law 2022. Washington, DC: World Bank

6 UN Women Facts and Figures: Economic Empowerment: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220505005120/en/

Kontakty:

Mary Kay Inc. Korporátní komunikace

marykay.com/newsroom

(+1) 972 687 5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Women’s Entrepreneurship Accelerator

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-společnost-vzdělání-Women’s Entrepreneurship Accelerator

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.