Na bezpečnost práce v Amazonu dohlíží speciální oddělení, pomáhají i dobrovolníci z řad zaměstnanců

Logo společnosti Amazon.

Logo společnosti Amazon.

Včera, 28. dubna, proběhl Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost Amazon, která v Česku zaměstnává až 4 tisíce stálých zaměstnanců, se o bezpečnost svého provozu a zaměstnanců stará 365 dní v roce. Logistické centrum v Dobrovízi odesílá zákazníkům produkty různých velikostí i tvarů, což vyžaduje vysokou péči o bezpečnost a zdraví při práci, neustálé zlepšování procesů a odpovídající školení a vzdělávání. To vše v Amazonu zajišťuje specializované bezpečnostní oddělení.

„Základem, na kterém jsme vybudovali naši kulturu bezpečnosti, je nepřetržitý dialog se zaměstnanci. To oni nám každý v rámci specializovaných programů předkládají svoje nápady na vylepšení pracoviště, které potom realizujeme. Těžíme ze znalostí prostředí našich zaměstnanců a oni se velmi ochotně zapojují. Všichni chtějí pracovat v bezpečném pracovním prostředí,“ vysvětluje Michal Šmíd, generální manažer Amazonu.

Vzdělávání i speciální systém pohybů

Bezpečnostní školení je jen nutný základ. Během prvního roku v Amazonu absolvuje každý zaměstnanec celkem 4 hodiny školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každé 2 roky se pak konají opakovací kurzy. Amazon vyvinul také svůj systém pohybů doporučených v průběhu práce, tzv. systém RSG (Ready, Steady, Go, neboli Připravit, pozor, pohyb). Díky němu je práce nejen snazší, ale především pohodlnější a bezpečnější, protože páteř a klouby nejsou tak zatěžované. Společnost kromě toho nabízí i koučink související s bezpečností pro každou pozici, který poskytuje tým 5 koordinátorů a 2 specialisti BOZP.

Vzdělání vyžaduje průběžné opakování platných pravidel. Proto v distribučním centru probíhají během každého dne instruktáže se zaměstnanci na všech odděleních. Každou z nich otvírá tzv. bezpečnostní tip.

Sbírání zpětné vazby od zaměstnanců

Amazon neustále analyzuje a zlepšuje provozní procesy tak, aby se úroveň bezpečnosti zvyšovala. V centru jsou samotní zaměstnanci. „Povzbuzujeme zaměstnance k vyjadřování jejich nápadů a poznatků sedm dní v týdnu. Díky tomu, že jim nasloucháme, jsou angažovaní a sami hledají příležitosti ke zlepšování,“ říká Oldřich Jambor, bezpečnostní manažer společnosti Amazon.

Ke sbírání zpětné vazby společnost využívá řadu komunikačních nástrojů. Někteří zaměstnanci používají tabuli Hlas zaměstnanců, kam zapisují svoje nápady a výzvy, na které je management Amazonu na základě interních regulí povinen reagovat do 24 hodin; jiní dávají přednost přímé komunikaci s manažerem. Další pak využívají interní program věnovaný bezpečnosti zvaný „Safety Saves“, což je speciální schránka pro návrhy či zpětnou vazbu. Tři nejlepší návrhy od zaměstnanců jsou každý měsíc odměněny. Reakce zaměstnanců v reálném čase získává společnost také prostřednictvím vlastního systému Amazon Connections, který zaměstnancům každý den položí otázku buď na čtečku nebo monitor. Některé z otázek jsou zaměřeny právě na spokojenost s bezpečností na pracovišti.

Některými již realizovanými nápady od zaměstnanců jsou zlepšení jako zrcadla pro řidiče eliminující slepý úhel, přidání lékárniček, výměna únavových rohoží nebo změna organizace pracoviště a usnadnění přístupu zaměstnanců ke sběrné nádobě.

Bezpečnost zajišťují i dobrovolníci z řad zaměstnanců

Bezpečnostní tipy jsou v distribučním centru rozvěšené na stěnách i schodištích. Zaměstnanci od společnosti dostávají pomůcky jako vesty, protihlukové špunty do uší nebo ochranné rukavice. Místa, kde práce probíhá vestoje, Amazon vybavil ergonomickými rohožemi a pulty mají výšku umožňující bezpečnou a pohodlnou práci. Více než 150 zaměstnanců je také proškoleno v poskytování první pomoci.

Součástí jeho struktury jsou jak bezpečnostní odborníci, tak proškolení dobrovolníci z řad zaměstnanců, kteří v rolích tzv. bezpečnostních ambasadorů pomáhají kolegům přímo v rámci pracoviště. V dobrovízském distribučním centru je jich přes 40. Jedním z nich je také Jiří Mikl. Tuto pozici zastává jeden den v týdnu, zbylé dny se věnuje běžné náplni práce: „V Amazonu mám na starosti přistavení a odstavení kamionů se zbožím. Mimo to jsem jedním z bezpečnostních ambasadorů. Na každé směně kontrolují bezpečnost tři až čtyři pracovníci. Úkolem ambasadora je provádět kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů, například že jsou příslušné nástroje a pomůcky na správných místech, nebo zda zaměstnanci mají potřebné bezpečnostní vybavení,“ vysvětluje svou roli.

.

Klíčová slova ČR-práce-internet-trh-bezpečnost-firmy-Amazon-Grayling

Oblast
Středočeský (sc)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.