EarthDaily Analytics zakládá s více než 50 partnery z průmyslu, nevládních organizací i vládních institucí Sdružení na podporu ukrajinských zemědělců (SUFC) pro poskytování materiální pomoci ukrajinskému zemědělství

Vancouver (Kanada) 14. dubna 2022 (PROTEXT/PRNewswire) -

K zapojení do Sdružení na podporu ukrajinských zemědělců zve také další průmyslové, nevládní i vládní subjekty

Společnost EarthDaily Analytics Corp. (dále jen „EDA" nebo „společnost"), vertikálně integrovaná společnost pro zpracování a analýzu dat, která spojuje špičkové nástroje pro zpracování velkých objemů dat s osvědčenými kosmickými technologiemi, dnes oznámila zahájení činnosti Sdružení na podporu ukrajinských zemědělců (Support Ukrainian Farmers Coalition, dále „SUFC" nebo „Sdružení"), globálního svazku průmyslových, vládních a nevládních partnerů, kteří spolupracují na poskytování přímé materiální podpory zemědělcům na Ukrajině.

Počáteční úsilí Sdružení se zaměřilo na bezplatné poskytování zemědělských geoanalytických služeb na území více než sedmi milionů hektarů. Tyto nástroje umožní ukrajinským zemědělcům optimalizovat produkci za současného nedostatku zdrojů, způsobeného probíhající válkou.

Na základě úspěchu tohoto programu se Sdružení výrazně rozšiřuje, aby mohlo snáze poskytovat další pomoc.

"Na ruskou invazi jsme reagovali včas a rozhodně. Plně jsme ukončili naše operace v Rusku a soustředili se na bezpečnost a spokojenost našich ukrajinských zaměstnanců a zákazníků," řekl generální ředitel společnosti EarthDaily Analytics Don Osborne. "Nyní, tváří v tvář krizi ekonomiky i potravinové bezpečnosti, hrozící jak na Ukrajině, tak na celém světě, využíváme náš stávající dosah v regionu a síť regionálních a globálních vztahů v zemědělském průmyslu pro poskytování materiální podpory zemědělcům na Ukrajině, která je jedním z nejvýznamnějších světových producentů potravin. Ve spolupráci se společností Agrilab máme jedinečnou možnost zpřístupnit statečným zemědělcům, čelícím náročným podmínkám na Ukrajině, nejmodernější geoprostorovou analýzu pro optimalizaci výsadby a výnosů s cílem zajistit jim úspěšnou osevní a sklizňovou sezónu 2022."

Organizacím, které mají zájem o partnerství s SUFC, nebo těm, kteří chtějí získat další informace o Sdružení a jeho aktivitách doporučujeme navštívit speciální stránku webu EarthDaily Analytics zde.

Práce Sdružení navazuje na stávající úsilí společnosti EDA o poskytování agronomických poznatků a analýz s přidanou hodnotou humanitárním a dalším nevládním organizacím.

O společnosti EarthDaily Analytics

Společnost EarthDaily Analytics (EDA) se sídlem ve Vancouveru v Britské Kolumbii je vertikálně integrovaná společnost zabývající se zpracováním a analýzou dat, která využívá nejmodernější nástroje pro zpracování velkých objemů dat a osvědčené kosmické technologie k poskytování informací s přidanou hodnotou jednotlivcům, podnikům i vládním subjektům řešícím nejnaléhavější světové problémy.

Další informace najdete na adrese www.earthdaily.com.

KONTAKT: EDA: Bryan Degnan, BDegnan@igbir.com

Tel: +1-646-673-9701

Sdružení/účastníků: Andrew Mullin, a.mullin@geosys.com

Tel:+1 612-364-0127

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795442/tank_EarthDaily_Analytics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1576150/EarthDaily_Analytics_Logo.jpg

PROTEXT

Klíčová slova Kanada-komunikace-EarthDaily Analytics

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Energetika, suroviny
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.