Legenda o velvarských vejcích

Průvod vejconošů přes Karlův most

Průvod vejconošů přes Karlův most

Velvarská vejce

10. dubna 2022, v pravé poledne na Karlově mostě.

VEJCE NATVRDO Z VELVAR NA KARLOVĚ MOSTĚ

…ANEB VELVARSKÉ VAJÍČKOBRANÍ V MUZEU KARLOVA MOSTU

Pražská legenda o velvarských vejcích natvrdo se v podobě pouti tvrdovaječníků odehraje v pravé poledne na Květnou neděli na Karlově mostě.

Více jak čtyři sta poutníků, kteří přijedou historickým vlakem a Salonní rychlolodí Nepomuk, přinesou opět, stejně jako před 665 lety velvarská vejce natvrdo.

Včele poutníků, jako hlavní vejconoš, bude starosta Velvar PhDr. Radim Volák, který je zároveň předseda velvarského spolku Natvrdlých.

Průvod s vejci natvrdo přes Karlův most začíná v pravé poledne u Malostranské mostecké věže. Na Křižovnickém náměstí budou vejce slavnostně předána Pražanům a jejich představitelům. Součástí průvodu bude povoz s vejci tažený koňmi a středověká hudba.

Cíl akce je navázat na historické tradice Prahy a udržovat povědomí o starých pražských legendách. Návštěvníci mohou zároveň navštívit výstavu „Kraslice ze tří stran“ v Muzeu Karlova mostu.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-zábava-folklor-Velikonoce-Pražské Benátky-Muzeum Karlova mostu Praha

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.