Mládežnická skupina IPYG uspořádala workshop zaměřený na životní prostředí

V sobotu dne 26. 3. 2022 uspořádala mezinárodní mládežnická skupina IPYG (International Peace Youth Group) přidružená k mezinárodní neziskové organizaci HWPL online workshop YEPW, jehož tématem byla ochrana životního prostředí. Cílem události bylo poukázat na význam a důležitost aktivity mládeže v souvislosti s ochranou životního prostředí a soužitím v míru. Během diskuse se hosté pokoušeli najít praktické způsoby řešení tohoto celospolečenského problému a spolupodíleli se na utváření kampaně s názvem "Zachraňme Zemi".

Mírový workshop o posílení postoje mládeže (Youth Empowerment Peace Workshop – YEPW) je dlouhodobým projektem IPYG. Je tvořen celkem deseti semináři, které poběží od března do prosince tohoto roku. Zatímco první polovina má za cíl informovat veřejnost o nutnosti ochrany životního prostředí, druhá polovina cílí na lidská práva. Mládež z celého světa, která se účastní YEPW, zároveň touto formou spolupracuje s organizací HWPL na realizaci míru, zastavení válek a zajištění udržitelného rozvoje.

Aby lidé vedle sebe mohli žít v míru a zároveň v souladu s přírodou, je potřeba se ochraně životního prostředí věnovat s mnohem větší intenzitou a pravidelností. Prostřednictvím environmentálního projektu s názvem "Zachraňme Zemi" chce proto IPYG zvýšit povědomí mladých lidí o závažnosti tohoto problému, informovat je o rozsahu ničení životního prostředí a přimět je k diskusi o konkrétních způsobech řešení, jež mohou být následně implementována v praxi. O těchto akčních plánech budou informovány také univerzity, městské samosprávy a národní vlády.

Problematika ochrany životního prostředí je klíčovou součástí nejen agendy IPYG ale také mezinárodní mírové organizace HWPL. Životní prostředí a mír spolu totiž velmi úzce souvisí. Podle Floriana Krampeho, německo-švédského politologa, který ve svých odborných pracích zkoumá vztah mezi bezpečnostními riziky a klimatem, je budování a udržení míru v současnosti stále obtížnější. Změna klimatu totiž podle Krampeho přímo ovlivňuje dynamiku probíhajících konfliktů a zvyšuje pravděpodobnost propuknutí násilných konfliktů.

IPYG je mezinárodní skupinou, která je tvořena zástupci mládeže, pro něž mír není jen slovem na papíře. Vznikla na základě Deklarace světového míru vyhlášené 25. května 2013, která současnou mladou generaci ze všech koutů světa vybízí k tomu, aby skrze účast na aktivitách IPYG bojovala za svět, ve kterém vládne mír.

Projekt koresponduje s rozhodnutím Evropského parlamentu (EP), který vyhlásil rok 2022 Evropským rokem mládeže. Prostřednictvím této iniciativy chce EP, i s ohledem na klimatické a přírodní krize, jimž svět čelí, dodat mládeži silnější impuls k tomu, aby se více věnovala činnostem souvisejícím s klimatem a přírodou.

Kontakt:

HWPL ČR

hwpl.cz

e-mail: public.relation@hwpl.cz

Klíčová slova ČR-příroda-společnost-IPYG-HWPL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.