Lidl a Skutečně zdravá škola se zasadí o lepší stravování dětí ve školních jídelnách

Společnost Lidl zahajuje od března 2022 spolupráci s programem Skutečně zdravá škola. Cílem této spolupráce je pomáhat vytvářet kulturu zdravého a udržitelného stravování ve školách. Součástí této spolupráce je i grantová výzva na výstavbu jedlých školních zahrad. Projekt počítá se zapojením dětí, pedagogů i zaměstnanců školních jídelen.

Skutečně zdravá škola představuje komplexní celoškolní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Každá mateřská nebo základní škola, která má zájem získat certifikaci Skutečně zdravé školy, musí naplnit řadu kritérií. Jsou to např. Angažovanost a kultura stravování, Kvalita jídla a místo jeho původu, Vzdělávání o jídle a stravování nebo Místní společenství a spolupráce. Školy, které tuto certifikaci získají, mají kvalitnější školní stravování a pomáhají dětem a žákům rozvíjet praktické klíčové dovednosti, jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví i udržitelného rozvoje.

A jak tato spolupráce vznikla? V současném světě, kde významnou roli hraje rychlé stravování, děti často ztrácí přehled o základních principech zdravého stravování. Cílem projektu je pomoci dětem vytvořit zdravé stravovací návyky a poskytnout jim možnost nutričně kvalitnějšího stravování ve školách. "Společnost Lidl si dlouhodobě uvědomuje význam zdravého stravování ve školách. Činnost programu Skutečně zdravá škola jsme se rozhodli podpořit z několika důvodů; děti se v něm učí základům zdravého stravování, nechybí v něm ani osvěta ohledně plýtvání potravinami, využívání sezónní zeleniny a ovoce nebo zapojení školy do dění v místní komunitě. Děti se dále zaměří na to, jakou péči vyžaduje jedlá zahrada a které druhy zeleniny a ovoce jsou v rámci podmínek České republiky nejvhodnější na pěstování. Školní jídelny získají díky tomuto projektu možnost proškolení ohledně přípravy zdravějších variant pokrmů," uvedl tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Do grantové výzvy na vybudování jedlých zahrad se může přihlásit každá škola, která je zapojená v programu Skutečně zdravá škola. Na základě zaslaných přihlášek vybere Skutečně zdravá škola společně se zástupci Lidlu celkem šest škol, z nichž každá získá finanční dar na realizaci jedlé zahrady a zároveň metodickou podporu při jejím budování.

"Díky podpoře společnosti Lidl bude moci v letošním roce šest Skutečně zdravých škol vybudovat jedlé školní zahrady. Vzdělávání a práce na školní zahradě má pro děti zásadní pozitivní význam: otevírá dětem zcela nový svět učení, poznávání rostlin a přírodních procesů, umožňuje ocenit přírodu jako celek, podporuje pozitivní změnu stravovacích návyků, zvyšuje koncentraci a představivost, rozvíjí sociální dovedností, estetiku, zvyšuje sebevědomí a dává dětem pocit hrdosti na svůj úspěch," vysvětluje ředitel a odborný garant programu Skutečně zdravá škola, Mgr. Tom Václavík.

Cílem projektu je zapojit do osvěty a budování školních jedlých zahrad nejen děti, ale i pedagogy, kteří budou dětem pomáhat s péčí o jedlé zahrady. Vítaná je rovněž účast rodičů, pro něž mohou být školní zahrady prostorem pro komunitního setkávání.

Již před spuštěním výzvy projevilo několik škol zájem o zapojení do projektu a program Skutečně zdravá škola očekává hojnou účast. "Mateřská škola Dobroměřice se určitě ráda zapojí do výzvy, protože myšlenka propojení školní zahrady a školní kuchyně je nám velmi blízká. Rádi bychom využili potenciálu naší velké zahrady nejen ke hře, ale také ke vzdělávání dětí a k šíření osvěty o skutečně zdravém jídle," uvedla Mgr. Ludmila Jirotková, ředitelka Mateřské školy Dobroměřice.

Do nové výzvy se zajisté přihlásí i Mateřská škola Pastelka v Roudnici na Labem. "Vítáme každou pomoc v našem snažení v přetváření školní zahrady v jedlou a všemi dětmi využívanou oázou," vzkázala Mgr. Dana Kasparová, ředitelka Mateřské školy Pastelka.

O společnosti Lidl

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 289 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulých letech výstavbu Rákosníčkových hřišť.

Více informací naleznete na:

www.lidl.cz

www.twitter.com/lidlcz

www.facebook.com/lidlcesko

https://www.instagram.com/lidlcz/

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

.

Klíčová slova ČR-potraviny-trh-školy-zdraví-Lidl ČR

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Potraviny, gastronomie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.