Women’s Entrepreneurship Accelerator vítá Mezinárodní telekomunikační unii jako nového partnera OSN při překonávání rozdílů v digitálních znalostech mezi muži a ženami

Doreen Bogdan-Martin, ředitelka Úřadu pro rozvoj telekomunikací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) (Foto: Mary Kay Inc.)

Doreen Bogdan-Martin, ředitelka Úřadu pro rozvoj telekomunikací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) (Foto: Mary Kay Inc.)

Z aktivit budou mít prospěch podnikatelky z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí

Přelomová zpráva McKinsey Global Institute uvádí, že do roku 2025 by se mohl celosvětový HDP zvýšit o 12 bilionů dolarů, pokud by ženy na celém světě, které nemají dostatečné zázemí, získaly přístup k zásadnímu vzdělávání v oblasti digitálních dovedností.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde:https://www.businesswire.com/news/home/20220208005293/en/

Tato alarmující mezera byla podkladem pro nejnovější partnerství Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU), specializovanou agenturou OSN pro informační a komunikační technologie. WEA a ITU společně plánují překlenout digitální propast mezi muži a ženami.

Spolu s podporou společnosti Mary Kay ITU a WEA brzy vybaví podnikatelky na celém světě digitálními dovednostmi nezbytnými pro jejich vlastní ekonomické posílení prostřednictvím kvalitního programu školení dovedností. Kromě online modulů ITU a Mary Kay také podpoří WEA při budování ekosystému pro posílení postavení žen prostřednictvím každoročního vyhlášení inovační výzvy.

"Digitální gramotnost už není jen něco hezkého - je to nutnost," řekla Deborah Gibbinsová, provozní ředitelka společnosti Mary Kay Inc. "Je velmi důležité, aby ženy v rozvojových a nejméně rozvinutých zemích měly přístup ke kvalitnímu a vysoce efektivnímu školení digitálních dovedností, aby mohly rovnocenně konkurovat podnikatelům z rozvinutých trhů. Díky naší spolupráci s WEA a ITU se nám to podaří."

Digitální propast zůstává v rozvojových zemích značná - internet zde používá a má z něho prospěch pouze 19 % žen(1). Tyto nerovnosti byly odhaleny zejména prostřednictvím pandemie covid-19. Mnozí - ne-li všichni - podnikatelé se museli přizpůsobit současným podmínkám tím, že své podnikání přesunuli na internet. Jednoduše řečeno: potenciální podnikatelky v rozvojových a nejméně rozvinutých zemích nemohou rozjet podnikání, pokud nemají potřebné digitální dovednosti.

"ITU je nadšena, že může spolupracovat s Women's Entrepreneurship Accelerator, aby inspirovala, vzdělávala a posilovala postavení podnikatelek na celém světě," uvedla Doreen Bogdan-Martin, ředitelka Úřadu pro rozvoj telekomunikací v ITU. "Společnou prací na budování digitálních dovedností a prostředí podporujícího informační a komunikační technologie kolem těchto podnikatelek můžeme ženám pomoci zaujmout místo rovnocenných a kvalifikovaných lídrů, kteří podporují hospodářský růst."

Iniciativa "Překlenutí digitální propasti mezi muži a ženami", která bude přeložena do několika jazyků, bude sestávat z následujících částí:

- 17 online modulů zaměřených na školení obecných digitálních dovedností pro mladé ženy a podnikatelky v rozvojových a nejméně rozvinutých zemích.

- 8 online modulů o digitálních dovednostech pro podnikatelky v textilním a oděvním průmyslu.

- 4 online moduly o manažerských dovednostech pro podnikatelky v oblasti technologií

- 2-4 online moduly pro kurz o ekologickém podnikání a ekonomice

- 2-4 online moduly pro kurz o podnikání v oblasti péče a ekonomice

Tento projekt je svým potenciálním celosvětovým dosahem bezprecedentní. Zaměření školení na poskytování digitálních dovedností pro ženy podnikatelky, přispěje také k zajištění inkluzivní společnosti a ekonomiky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Umožní ženám z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí přístup k bezplatnému, vysoce kvalitnímu vzdělávacímu programu, který je provede strategickou vzdělávací cestou od sebeidentifikace jako podnikatelky až po získání digitálních dovedností potřebných k úspěchu v digitální ekonomice.

Projekt přispěje iniciativě Women’s Entrepreneurship Accelerator tím, že vytvoří ekosystém, který podnikatelkám umožní prosperovat a podporovat inkluzivní a udržitelný růst. Přímo také přispívá k naplňování Agendy udržitelného rozvoje 2030 a několika jejích cílů, a to cílů souvisejících s SDG 1 (chudoba), SDG 4 (vzdělávání), SDG 5 (rovnost žen a mužů) a SDG 17 (partnerství).

O Mezinárodní telekomunikační unii

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je specializovanou agenturou OSN pro informační a komunikační technologie (ICT), která spolu se 193 členskými státy a členy čítajícími více než 900 společností, univerzit a mezinárodních a regionálních organizací podporuje inovace v oblasti ICT. ITU byla založena před více než 150 lety v roce 1865 a je mezivládním orgánem zodpovědným za koordinaci sdíleného globálního využívání rádiového spektra, podporu mezinárodní spolupráce při přidělování satelitních oběžných drah, zlepšování komunikační infrastruktury v rozvojovém světě a vytváření celosvětových standardů, které podporují bezproblémové propojení široké škály komunikačních systémů. ITU usiluje o propojení celého světa - od širokopásmových sítí přes nejmodernější bezdrátové technologie, leteckou a námořní navigaci, radioastronomii, oceánografické a družicové monitorování Země až po konvergenci pevných a mobilních telefonů, internetu a vysílacích technologií. Další informace naleznete na adrese www.itu.int.

O iniciativě Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) je partnerství mnoha subjektů angažujících se v oblasti podnikání žen, které bylo založeno během zasedání Valného shromáždění OSN č. 74. Sdružuje šest agentur OSN, Mezinárodní organizaci práce (ILO), Mezinárodní obchodní centrum (ITC), Mezinárodní telekomunikační unii (ITU), Rozvojový program OSN (UNDP), UN Global Compact (UNGC), UN Women a společnost Mary Kay Inc. s cílem posílit postavení 5 milionů podnikatelek do roku 2030.

Konečným cílem iniciativy je maximalizovat pozitivní dopad podnikání žen na ekonomický rozvoj při dosahování cílů udržitelného rozvoje vytvořením příznivého prostředí pro podnikatelky na celém světě. Iniciativa je příkladem síly společného partnerství, které umožňuje změnit svět podnikání a naplno využít potenciál podnikatelek.

Více informací najdete na we-accelerate. Sledujte nás: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator).

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová světu ukázala, že svět byznysu zdaleka nepatří jen mužům, a před více než 58 lety založila svou vlastní kosmetickou společnost. Měla přitom tři cíle: nabídnou ženám více pracovních příležitostí, vyrábět neodolatelné produkty a udělat svět lepším místem. Její sen se postupem času proměnil v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Společnost Mary Kay investuje do vědy v pozadí krásy a vyrábí špičkové přípravky pro péči o pleť, dekorativní kosmetiku a vůně. Snaží se také posilovat postavení žen a jejich rodin prostřednictvím partnerství s organizacemi z celého světa, zaměřuje se na podporu výzkumu rakoviny, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a motivuje děti, aby šly za svými sny. S každou další vyrobenou rtěnkou je tato společnost o krok blíže naplnění vizí Mary Kay Ashové. Více informací na marykayglobal.com.

(1) https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/the-gender-digital-divide/

Podívejte se na zdrojovou verzi zprávy: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005293/en/

Kontakt

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

Zdroj: Women’s Entrepreneurship Accelerator (WEA)

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-Švýcarsko-společnost-vzdělání-Women’s Entrepreneurship Accelerator

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.