ARTAV radí: Nastavte si správně měsíční výši záloh za energie a teplo, předejdete tak vysokým nedoplatkům

Náklady na bydlení českým domácnostem vlivem inflace a energetické krize výrazně vzrostly. Kromě nájemného a energií standardně zahrnují i platby za dodávku tepla, kam patří dálkové vytápění a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody, odvádění odpadních vod atd. Kvůli růstu cen paliv a povolenek i teplo výrazně zdražilo, jen za vytápění bytu si tak připlatíme i několik tisíc korun.

"K nezbytným výdajům na chod domácnosti je vedle nájemného nebo příspěvku na správu domu potřeba přiřadit také platbu záloh na plnění spojená s užíváním bytu či bytové jednotky, tedy záloh na služby. Hradit je musíme vždy, ať už bydlíme ve vlastním bytě nebo domě, užíváme byt družstevní, obecní či nájemní," říká Karina Vališová, členka rady spolku ARTAV (Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu).

Teplárenské sdružení ČR očekává největší meziroční zdražení za posledních 13 let a růst cen podle něj bude pravděpodobně až dvouciferný. Některé teplárny zvýšily ceny ještě před koncem minulého roku, většina od začátku ledna 2022.

Řada občanů, ať už si domácnost vytápějí sami, mají smlouvu s dodavatelem nebo mezi dodavatelem a bydlícím je další subjekt, se tak vysokého účtu za teplo oprávněně obává. „O případných nedoplatcích za vytápění rozhoduje také výše zálohových plateb, kterou bychom si měli ve vlastním zájmu hlídat, abychom na konci topné sezóny, respektive zúčtovacího období, nebyli vysokým nedoplatkem za teplo překvapeni. A jednou z možností, jak se vysokému nedoplatku za vytápění bránit, je navýšení záloh. Je nutné si uvědomit, že v současnosti platíme zálohy na rok 2022 a vyúčtování vlastně dostaneme až v dubnu příštího roku,“ upozorňuje Karina Vališová.

Odběratel má právo svého dodavatele o zvýšení zálohových plateb požádat, pokud má pocit, že např. topí více. Žádost o zvýšení zálohy lze vyřídit například prostřednictvím zákaznické linky, e-mailem nebo on-line v zákaznickém účtu. Vždy by ale mělo platit, že výše zálohy bude co nejvěrněji odrážet předpokládanou spotřebu energie i aktuální cenu tepla, elektřiny nebo plynu. Postupovat je možno podle předchozí nebo předpokládané spotřeby. Důležité přitom je zohlednit i počet osob, které budou domácnost obývat. Zúčtovací období přitom může trvat maximálně 12 měsíců a jeho začátek určuje pronajímatel. Pokud by nájemní smlouva byla ukončena dříve, toto pravidlo se nijak nemění. Pronajímatel musí vyúčtování předložit do čtyř měsíců od konce původně sjednaného období.

"Na konci zúčtovacího období zjistíme, zda máme přeplatek, nebo nedoplatek a zálohy podle toho upravíme. V případě nedoplatku je potřeba rozdíl uhradit, i zde platí čtyřměsíční lhůta," dodává Karina Vališová.

Podle slov předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáše Drápely největší nárůst ceny tepla čeká teplárny využívající zemní plyn. Významně menší, ale stále výrazný, bude nárůst cen tepla vyrobeného z uhlí, kde se nárůst ceny povolenek projeví v největší míře a v případě černého uhlí také cena samotného paliva.

Výrobci a distributoři tepla zásobují teplem přes 1,1 milionu domácností, v nichž žijí tři miliony obyvatel. To je každá čtvrtá domácnost a skoro třetina obyvatel ČR.

O spolku ARTAV

ARTAV, z.s. je spolek, který vznikl transformací Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu. Spolek je dobrovolným neziskovým zájmovým sdružením právnických i fyzických osob, které provádějí registraci spotřeby tepla a vody u konečných spotřebitelů a následné rozúčtování nákladů na vytápění a na spotřebu teplé i studené vody.

Klíčová slova ČR-energie-teplo-voda-finance-firmy-Artav

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.