Petice za energetickou bezpečnost České republiky

Think tank Realistická energetika a ekologie, z.s., s vědomím toho, že současné extrémní nárůsty cen elektřiny, tepla a plynu, spolu s podřízením se neuváženým klimatickým ambicím orgánů Evropské unie (které většina světa v takové míře nesdílí, a které proto nemohou přinést očekávané výsledky), zásadně ohrožují naši energetickou bezpečnost, stabilitu a cenovou dostupnost dodávek energie, vyzývá formou petice vládu ČR k zajištění naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti.

Petice za energetickou bezpečnost České republiky,

kterou je možno podepsat a připojit se tak k výzvě, je umístěna na https://www.petice.com/za_energetickou_bezpecnost_ceske_republiky?s=93250034 a také na webu spolku https://realisticka.cz.

Petice je uvozena mottem: "Na světě je důležité křičet dříve, nežli vám někdo ublíží. Křičíte-li později, zpravidla to nebývá nic platné, zvláště ublíží-li vám smrtelně", v úvodní části shrnuje základní informace týkající se současného stavu a předpokladů dalšího vývoje, opírajícího se o nezdůvodnitelný tlak Evropské komise na časově a technologicky nerealizovatelnou transformaci energetiky v Evropě, která zejména při aplikaci v ČR může přinést energetickou chudobu a rozvrat ekonomiky a společenského smíru.

Protože je třeba jednoznačně se držet toho, že plnění závazků stanovených zejména v prováděcím dokumentu Zeleného údělu (balíček Fit for 55) nemůže jít nad rámec ekonomické a technologické proveditelnosti, a rovněž základního předpokladu fungování rozvinuté civilizace, jehož podstatou je bezpečnost a spolehlivost dodávek energie, formuluje petice tyto závěry a požadavky:

1. Odmítáme všechny neuvážené a překotné pokusy o neefektivní a byrokraticky nařizované změny zásadních systémů a technologií dodávek energie, které jsou zakotveny v Zeleném údělu. Jejich realizace u nás (ani v Evropě) nemůže mít na celosvětové změny klimatu prakticky žádný měřitelný vliv, naopak představuje reálné riziko energetické chudoby doprovázené sociálně-ekonomickým úpadkem, rozpadem Evropské unie a nástupem populistů k moci.

2. Žádáme vládu (spolu s Parlamentem ČR a všemi dotčenými státními orgány a institucemi), aby:

i. přijala zajištění energetické bezpečnosti a cenové dostupnosti energetických dodávek jako svoji zásadní prioritu umožňující udržení společenské stability a hospodářského rozvoje ČR,

ii. vyžadovala předložení dopadových studií a analýz rizik všech opatření vyžadovaných Zeleným údělem,

iii. iniciovala úpravy Zeleného údělu dle závěrů dopadových studií a analýz rizik,

iv. v souladu se schváleným Programovým prohlášením vlády ČR z 6. ledna 2022 vytvořila podmínky pro to, aby stávající stabilní zdroje výroby elektřiny a tepla nemohly být uzavřeny dříve, než za ně bude k dispozici adekvátní náhrada, což v českých podmínkách mohou být především stabilní jaderné zdroje.

V Praze dne 25. ledna 2022

Za petiční výbor: Jaroslav Čížek, Jiří Marek, Milan Šálek, členové spolku Realistická energetika a ekologie

Kontakt:

info@realisticka.cz

Klíčová slova ČR-EU-energie-ekologie-ovzduší-Realistická energetika a ekologie

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.