VÝZVA předsedkyně Poslanecké sněmovny

Předsedkyně Poslanecké sněmovny

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů,

v y z ý v á

organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby

od 26. ledna 2022 do 9. února 2022

předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny

návrhy kandidátů

na volbu 5 členů Rady České televize na celé šestileté období, na volbu 1 člena Rady České televize na uvolněné místo s funkčním obdobím do 27. května 2026 a na volbu 1 člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo s funkčním obdobím do 29. září 2026

Ing. Markéta Pekarová Adamová, v.r.

předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

K návrhům se přikládají další doklady uvedené na internetových stránkách Poslanecké sněmovny www.psp.cz.

Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1

tel. 25717 3565, E-mail: jirkalovam@psp.cz

Klíčová slova ČR-sněmovna-média-rada-Česká televize-Český rozhlas-Poslanecká sněmovna

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.