Reorganizace společnosti PEARS HEALTH CYBER od 1.1.2022

Společnost PEARS HEALTH CYBER s.r.o., se počínaje 1.1.2022 rozštěpila do několika nástupnických organizací, a to z důvodu zefektivnění řízení, transparentnosti jednotlivých divizí a rozšíření podnikání na území Evropské unie. Jediným 100% společníkem a jednatelem všech společností zůstává PharmDr. Vladimír Finsterle.

První lékárnu na českém internetu Lékárna.cz bude nadále provozovat společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. Služby a komunikační aktivity mezi zdravotnickými profesionály, pacienty, farmaceutickými společnostmi včetně vývoje mobilních aplikací pro lékaře a pacienty, tvorby vzdělávacích programů apod. byly vyčleněny do nástupnické společnosti PEARS HEALTH CYBER EUROPE, s.r.o.

THERMEENO, s.r.o., bude pokračovat ve vývoji a výrobě kontinuálního snímače tělesné teploty a jeho spuštění v USA a na dalších trzích v Americe.

Společnost bude i po rozštěpení pokračovat ve svých aktivitách a smluvních vztazích, reorganizace se nedotkla existujících pracovněprávních vztahů.

Projekt odštěpení je řádně zveřejněn v obchodním věstníku a v obchodním rejstříku České republiky, který je všem přístupný prostřednictvím internetových stránek http://www.justice.cz.

Společnost Pears Health Cyber má 116 zaměstnanců (z toho je 86 % žen), sídlí v Praze a v Chrudimi.

Kontakt:

Mgr. Romana Žatecká

romana.zatecka@pearshealthcyber.com

Klíčová slova ČR-zdraví-internet-firmy-Pears Health Cyber

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.