Společnost Nordic Aviation Capital uzavřela s většinou svých věřitelů dohodu o restrukturalizaci s cílem posílit kapitálovou strukturu a zajistit společnosti dlouhodobý růst a úspěch

- Restrukturalizace se uskuteční formou předjednaného procesu podle kapitoly 11 u amerického úpadkového soudu

- Společnosti přinese kapitálovou injekci ve výši 537 milionů USD prostřednictvím nabídky akcionářských práv ve výši 337 milionů USD a nového revolvingového úvěru ve výši 200 milionů USD

- Od stávajících věřitelů společnost získala dodatečný postinsolvenční úvěr (úvěr pro manažera majetku v majetkové podstatě, debtor-in-possesion financing facility) ve výši 170 milionů dolarů na financování procesu podle kapitoly 11

- Snížení zadluženosti restrukturalizací zajistí společnosti silnou finanční pozici, která jí umožní pokračovat v jejích globálních operacích

- Společnost bude i nadále plnit v zásadě všechny závazky vůči zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům, leasingové operace a dodávky letounů budou pokračovat v běžném režimu

Společnost Nordic Aviation Capital Designated Activity Company spolu se svými dceřinými společnostmi (dále jen „NAC" nebo „Společnost"), největší světový pronajímatel regionálních letounů, v pondělí oznámila, že uzavřela dohodu o restrukturalizaci (Restructuring Support Agreement, dále jen „RSA" nebo „Dohoda") se svými akcionáři a věřiteli, kteří drží více než 73 % závazků z pohledávek společnosti NAC ve výši přibližně 6,3 miliardy USD (dále společně jen „strany RSA"). Podmínky dohody o restrukturalizaci stanoví rámec pro konsensuální a komplexní finanční restrukturalizaci, která reorganizuje závazky z pohledávek společnosti, přivede dodatečný kapitál prostřednictvím nové nabídky akcionářských práv a zajistí nejlepší pozici společnosti NAC pro budoucí růst a úspěch v souvislosti s pokračujícím zlepšováním globálních ekonomických a průmyslových podmínek. Za účelem provedení finanční restrukturalizace podala společnost dobrovolný návrh k úpadkovému soudu Spojených států podle kapitoly 11 federálního zákona USA o úpadku k úpadkovému soudu Spojených států pro východní okres státu Virginie.

RSA předpokládá komplexní, konsensuální restrukturalizaci závazků z pohledávek Společnosti (včetně konverze podstatné části dluhu skupiny na vlastní kapitál) s přílivem dalšího kapitálu ve výši 537 milionů USD prostřednictvím nabídky nových akcionářských práv v hodnotě 337 milionů USD a nového revolvingového úvěru ve výši 200 milionů USD. Od stávajících věřitelů Společnost získala dodatečný postinsolvenční úvěr ve výši 170 milionů dolarů, který jí pomůže financovat provoz během procesu dle kapitoly 11. Dodatečný kapitál bude využit k podpoře likvidní pozice společnosti a jejích plánů dalšího růstu v oblasti nákupu letounů. RSA navíc poskytne společnosti NAC stabilní platformu, která jí umožní pokračovat v plnění v zásadě všech závazků vůči zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům a zároveň poskytovat služby správy leasingu a dodávat letouny po celou dobu procesu dle kapitoly 11.

V souvislosti s žádostí podala společnost NAC řadu návrhů, které po schválení soudem umožní Společnosti provozovat po celou dobu procesu dle kapitoly 11 svou obchodní činnost v běžném režimu. Tyto návrhy dále umožní společnosti NAC pokračovat v plnění závazků vůči svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům podle dříve dohodnutých harmonogramů a podmínek.

Po absolvování procesu dle kapitoly 11 bude reorganizovaná společnost NAC většinově vlastněna svými největšími věřiteli, kteří jsou odhodláni Společnosti zajistit dlouhodobý úspěch a budou do podniku investovat značný objem nového vlastního kapitálu. Zakladatel společnosti NAC Martin Moller spolu se stávajícími akcionáři společnosti tento přechod vlastnictví podporuje. Po absolvování procesu bude rovněž jmenováno reorganizované představenstvo.

„Společnost NAC podniká tento proaktivní krok v USA, protože věříme, že je to nejefektivnější a nejúčinnější způsob, jak komplexní konsensuální finanční restrukturalizaci provést," uvedl místopředseda představenstva společnosti NAC a předseda jejího restrukturalizačního výboru Justin Bickle. „Vzhledem k silné podpoře, kterou jsme od našich věřitelů doposud obdrželi, jsme rádi, že vstupujeme do procesu podle kapitoly 11 s uzavřenou dohodou o restrukturalizaci. Dohoda nám umožní provést finanční restrukturalizaci skupiny, jež zajistí společnosti NAC v atmosféře nadále se zlepšujících podmínek v oboru budoucí růst a úspěch."

Bývalý předseda představenstva a zakladatel společnosti Nordic Aviation Capital Martin Moller uvedl: „V době, kdy se mé třicetileté působení ve společnosti NAC chýlí ke konci, mě těší pozorovat významnou podporu ze strany věřitelů a jejich důvěru v obchodní model NAC. Pevně věřím v odolnost společnosti a její schopnost pokračovat v poskytování udržitelných služeb naším zákazníkům po dobu tohoto procesu i po něm."

Norman C.T. Liu, prezident a generální ředitel společnosti NAC, k tomu dodal: „Jedná se o pozitivní první krok směrem k dosažení dlouhodobějšího úspěchu Společnosti a zajištění finančních zdrojů pro její rozvoj. Naším cílem je zachovat si vedoucí postavení v oblasti leasingu regionálních letounů a expandovat do přilehlých oblastí úzkotrupých (jednouličkových) letounů. I v průběhu procesu dle kapitoly 11 bude tým společnosti NAC usilovně pracovat ve prospěch našich početných zákazníků z řad leteckých společností. V neposlední řadě bych rád poděkoval našim zaměstnancům za jejich nasazení a mnoha našim obchodním partnerům za projevenou podporu."

Další informace

Více informací o procesech společnosti NAC podle kapitoly 11, včetně přístupu k soudním záznamům a dalším dokumentům souvisejícím s procesem restrukturalizace, je k dispozici na adrese https://dm.epiq11.com/nac nebo na informační lince společnosti NAC pro restrukturalizaci na čísle +1-503-597-7711 (mezinárodní) nebo 1-855-654-0899 (bezplatně v USA).

Poradcem společnosti pro restrukturalizaci je společnost Kirkland & Ellis LLP, právními poradci jsou společnosti Clifford Chance a William Fry LLP, poradcem pro restrukturalizaci je společnost Ernst & Young a investičním bankéřem je společnost Rothschild & Co.

O společnosti Nordic Aviation Capital

Společnost NAC je předním pronajímatelem regionálních letounů, který poskytuje služby téměř 70 leteckým společnostem v asi 45 zemích. Flotila společnosti NAC obsahuje přes 475 letadel včetně typů ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900/1000, Airbus A220 a Embraer E-Jet.

Další informace najdete na adrese www.nac.dk

Kontaktní údaje:

Nordic Aviation Capital: Communications@nac.dk

Kontakt pro média: NAC@powerscourt-group.com

Kontakt pro média v USA: NAC-SVC@sardverb.com

Klíčová slova Irsko-finance-trh-letectví-doprava-Nordic Aviation Capital

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.