Nový vzdělávací portál týkající se online nenávisti je dostupný na webu. Je možné ho testovat a přidávat materiály

Nový vzdělávací portál na adrese https://rememberandact.eu/ mohou zájemci z řad profesionálů, například učitelé, pracovníci s mládeží, zástupci občanské společnosti, politici, ale stejně tak širší veřejnost navštívit od listopadu 2021. Nacházejí se na něm aktuální a ověřené informace a doporučení pro oblast prevence online nenávisti vůči Židům, Romům a dalším marginalizovaným skupinám. Portál vznikl v rámci mezinárodního projektu Remember and ACT! (Re-ACT), který se soustřeďuje na výzkum "dávných" konceptů nenávisti a jejich moderních forem.

Projekt realizuje INACH společně s organizací ROMEA z ČR, francouzskou organizací LICRA a rakouskou výzkumnou společností SYNYO.

„Klíčovou součástí projektu je sdílení znalostí a zkušeností. Vzhledem k tomu, že přímých pamětníků hrůz holokaustu ubývá, a naopak přibývá těch, kteří dopady nacistické ideologie zpochybňují, jsou takové aktivity stále potřebnější,“ uvedla ke spuštění vzdělávacího portálu Selma Muhić, koordinátorka projektu z mezinárodní sítě International Network Against Cyber Hate (INACH).

„Vzdělávací portál obsahuje celou řadu výukových materiálů, uskutečněných aktivit, knihovnu, příklady dobré praxe a mapu klíčových organizací, které se oblasti online nenávisti věnují,“ dodala Muhić.

Nyní probíhá testování portálu, a proto organizace realizující tento projekt žádají profesionály i širokou veřejnost o jeho testování.

„Budeme rádi, když i další přispějí svými materiály v boji proti online formám nenávisti a umístí například svoji organizaci na mapu takových subjektů. Podívejte se, jak virtuální vzdělávací portál může přispět k činnosti vaší organizace,“ vyzvala na závěr koordinátorka projektu Selma Muhić.

Smyslem projektu Re-ACT je na základě důkladné analýzy rozšířit povědomí o tom, v čem nenávistné projevy a praktiky v online prostoru spočívají, kdo a proč se jich dopouští a jak se jim účinně bránit.

Další informace o tomto projektu naleznete na webu https://react.inach.net/

Projekt Re-ACT je financován z programu Evropské unie The Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020). Podpora Evropské komise pro vypracování této tiskové zprávy nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití zde uvedených informací.

Klíčová slova ČR-menšiny-vzdělání-internet-Romové-Romea

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.