6. číslo časopisu Fórum sociální politiky: o bezdětnosti, sexuálních důvěrnících a strategiích zaměstnavatelů během koronavirové pandemie

Tisková zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., 21. prosince 2021

I prosincové číslo odborného časopisu Fórum sociální politiky, vydávaného Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, přináší erudované články k důležitým aktuálním tématům sociální politiky.

První recenzovaný článek se snaží přispět k porozumění růstu bezdětnosti v ČR analýzou zkušeností bezdětných a osvětlením mechanismů, které vedou k dlouhodobému setrvávání v bezdětnosti či změnám reprodukčních identit a plánů.

Druhý recenzovaný příspěvek se věnuje strategiím zaměstnavatelů v České republice před pandemií covidu-19 a během roku 2020. Autor zjistil mimo jiné to, že průměrný počet propuštěných zaměstnanců u jednotlivých kategorií zaměstnavatelů v roce 2020 oproti roku 2019 vzrostl, v některých kategoriích i o více než 50 %.

Třetí recenzovaná stať pojednává o institutu sexuálních důvěrníků určeném k podpoře přípravy mladých lidí s mentálním postižením na partnerský a rodinný život.

V nové rubrice začal významný český sociolog Jan Keller představovat starší společenskovědní knihy, na které by se nemělo zapomenout. Nyní je to práce známého německobritského ekonoma Ernsta F. Schumachera „Malé je milé“.

Ekonom Michal Šoltés značně kriticky recenzuje knihu „Základní příjem ve světě: Argumenty, experimenty, dějiny“.

V rámci konceptu Open Access je nejnovější číslo FSP volně přístupné zde:

https://www.vupsv.cz/2021/12/21/forum-socialni-politiky-6-2021/

Všechna dosavadní čísla Fóra sociální politiky najdete v plné verzi zde: https://www.vupsv.cz/casopis/archiv-cisel/

Pro novináře: v případě Vašeho zájmu oslovit některého z přispěvatelů FSP coby odborného respondenta Vám rádi zprostředkujeme kontakt.

Kontakt:

Petr Šafařík, šéfredaktor časopisu Fórum sociální politiky

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.safarik@vupsv.cz

www.vupsv.cz | Facebook | LinkedIn | Twitter | Youtube

Klíčová slova ČR-práce-sociální-koronavirus-média-firmy-VÚPSV

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.