TaskUs oznamuje expanzi do Asie a Evropy

Outsourcingový lídr na trhu rozšiřuje svou působnost otevřením tří nových poboček v roce 2022

TaskUs, Inc. (Nasdaq: TASK), poskytovatel digitálních služeb a zákaznické zkušenosti nové generace inovativním podnikům zaměřeným na disruptivní technologii, v úterý oznámil plány na rozšíření své působnosti do tří nových zemí: Malajsie, Polska a Rumunska.

TaskUs zaznamenává od roku 2008 meziroční exponenciální růst. Z pěti zaměstnanců v jedné kanceláři v Manile se rozrostl na podnik s více než 35.600 zaměstnanci ve více než 20 pobočkách v osmi různých zemích a nyní vstupuje na trhy v Asii a Evropě.

Pro svou expanzi do jihovýchodní Asie si TaskUs zvolil Kuala Lumpur v Malajsii. Toto hlavní město nabízí prvotřídní technickou infrastrukturu, mnohojazyčnou pracovní sílu a pracovní prostředí s důrazem na vyvážený pracovní a osobní život. Podobně je tomu i v případě Łódźi, třetího největšího města Polska, a Iasi, druhého největšího města Rumunska, které se pyšní dynamickou kulturou i velmi vzdělanými talenty hovořícími více jazyky.

TaskUs již působí v technologických a vzdělávacích centrech po celém světě včetně USA, Taiwanu a Indie a uvědomuje si, že tato místa nabízejí skvělý životní styl, což u svých zaměstnanců podporuje. V důsledku totiž může svým klientům nabízet mimořádně kvalitní služby.

„Naší vizí je mít příznivý vliv na ty nejlepší značky na světě, na lidi, s kterými spolupracujeme, i na naše globální komunity,“ uvádí Bryce Maddock, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti TaskUs. „Díky této expanzi můžeme sdílet naši jedinečnou kulturu s více lidmi po celém světě, přispívat k ekonomickému růstu a razit cestu v oboru outsourcingu.“

Očekáváme, že provoz v těchto nových pobočkách zahájíme v první polovině roku 2022. Noví kolegové vykročí na tuto cestu z pohodlí a bezpečí svých domovů, kde budou pracovat přes náš homeofficový model Cirrus, nebo z dočasných kanceláří, než jim dostavíme jednu z nejmodernějších budov, jakými jsme se proslavili.

Společnost TaskUs získala jméno přední společnosti na trhu, která poskytuje svým zaměstnancům nejlepší pracovní zkušenost, benefity, příležitosti k osobnímu i kariérnímu rozvoji a různé programy. Nabízí prvotřídní Wellness & Resiliency tým, který se zaměřuje výlučně na péči o blaho zaměstnanců. Společnost také nedávno spustila globální vzdělávací program (Tuition Fee and Professional Development Reimbursement Program), jehož účelem je podpora dalšího vzdělávání, a Akademii, která poskytuje certifikace a mentorování pro zaměstnance jako další krok v jejich kariéře.

Společnost TaskUs je opakovaně uznávána za jednoho z nejlepších zaměstnavatelů na světě a dostalo se jí ocenění mimo jiné od Business Intelligence Group, Stevies Awards, Comparably a Investors in People.

Více informací o TaskUs najdete na stránkách https://www.taskus.com nebo na sociálních médiích:

Facebook: www.facebook.com/TaskUs LinkedIn: www.linkedin.com/company/TaskUs Instagram and Twitter: @TaskUs

O TaskUs

TaskUs (Nasdaq: TASK) je poskytovatel digitálních služeb a zákaznické zkušenosti nové generace inovativním podnikům, zaměřeným na disruptivní technologii. Pomáhá svým klientům zastupovat, chránit a expandovat jejich značky. TaskUs využívá cloudovou infrastrukturu a působí v rychle se rozvíjejících sektorech, jako jsou sociální média, e-komerce, počítačové hry, streamingová média, rozvážky jídel a spolujízda, moderní technologie včetně finanční a zdravotnické. K 30. září 2021 měl TaskUs přibližně 35.600 zaměstnanců na 20 místech v USA, Indii, Mexiku, Taiwanu, Řecku, Irsku, Kolumbii a na Filipínách.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu amerického zákona z roku 1995, upravující reformu vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů. K výhledovým prohlášením patří všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, včetně mimo jiné prohlášení odrážející naše současné názory ve vztahu mimo jiné k našim provozním činnostem, finančním výsledkům, našemu oboru, dopadu pandemie covidu-19 na náš podnik a jiných nehistorických prohlášení, jako je „Prognóza za Q3 a celý rok 2021“, která je součástí této tiskové zprávy. V některých případech lze tato výhledová prohlášení rozpoznat podle slov jako „výhled“, „domníváme se“, „očekáváme“, „potenciální“, „nadále“, „možná“, „snažíme se“, „předpovídáme“, „máme v úmyslu“, „trendy“, „plány, „odhadujeme“, „předpokládáme“ nebo záporné tvary těchto a podobných slov. Tato výhledová prohlášení podléhají různým rizikům a nejistotám. V souladu s tím zde hrají roli důležité faktory, kvůli kterým budou skutečné výsledky zásadně odlišné od těch, které jsou uvedeny v těchto prohlášeních. K těmto faktorům patří mimo jiné: závislost našeho podniku na klíčových klientech; riziko ztráty obchodu nebo neuhrazení faktur důležitými klienty; neschopnost nákladově efektivně získat nové klienty s velkým potenciálem růstu; riziko poskytnutí nedostačujících služeb nebo narušení provozu klientova podniku nebo nesplnění jakostních norem klientů podle dohody; neoprávněné nebo nevhodné sdílení osobních nebo jiných citlivých informací nebo narušení jejich bezpečnosti a podobné incidenty; nepříznivá publicita či odpovědnost nebo potíže s udržením či náborem zaměstnanců; neschopnost odhalit trestné nebo podvodné činnosti či jiné přestupky ze strany našich zaměstnanců a zabránit jim; globální ekonomické a politické prostředí, zejména v oblasti sociálních médií a rozvážky jídel a přepravy, z nichž máme nejvyšší výnosy; závislost našeho podniku na zahraničních pobočkách, především na Filipínách a v Indii; neplnění náležitých zákonů a předpisů na ochranu soukromí a osobních údajů; výrazné zvýšení nákladů na technologii a telekomunikační služby nebo neschopnost přilákat a udržet si nezbytné techniky; neschopnost přizpůsobit naše služby a řešení měnící se technologii a očekávání klientů; fluktuace amerického dolaru vůči místním měnám v zemích, kde působíme; neschopnost udržet si a vylepšovat naši značku; tlak konkurenčních cen; závislost na vrcholovém vedení a klíčových zaměstnancích; omezené zkušenosti našeho managementu s vedením veřejné obchodní společnosti; pokračující pandemie covidu-19 včetně následné globální ekonomické nejistoty a přijatých protipandemických opatření; kontrola ze strany přidružených společností skupiny The Blackstone Group Inc. a spoluzakladatelů; a dvojitá struktura našich kmenových akcií. Další rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné ty, které jsou popsány v podnikovém prospektu o rizikových faktorech z 10. června 2021, který byl předložen Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států amerických (dále jen „SEC“) podle nařízení 404 odst. 4 písm. b) zákona o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů dne 14. června 2021. Tyto faktory mohou být občas aktualizovány v pravidelných podáních pro SEC, které jsou dostupné na webových stránkách SEC na www.sec.gov. Tyto faktory nejsou vyčerpávající a je nutné je číst společně s dalšími upozorněními, která jsou součástí registračního prohlášení. TaskUs nemá povinnost veřejně aktualizovat nebo upravovat výhledová prohlášení na základě nových informací, budoucího vývoje apod., nevyžaduje-li to zákon.

Kontakt pro média:

David de Castro

TaskUs

david.decastro@taskus.com

Rohj Mariano

TaskUs

rohj.mariano@taskus.com

Klíčová slova USA-počítače-služby-TaskUs

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.