Porozumět Hehe Kultuře a Komunitě se sdílenou budoucností pro lidstvo v Taizhou, Zhejiang

Dne 9. prosince se v okrese Tiantai ve městě Taizhou v provincii Zhejiang konalo „2021 Hehe Culture Global Forum“ s tématem „Hehe Kultura a Komunita se sdílenou budoucností pro lidstvo“. Letošní fórum se zaměřilo na „Hehe Kulturu a Komunitu se sdílenou budoucností pro lidstvo“ a byla stanovena tři podtémata, včetně „udržení míru a spoluprosperity a dosažení inkluzivního rozvoje“, „udržení harmonie a vzájemných výhod a dosažení oboustranně výhodné spolupráce“ a „udržení harmonického soužití a dosažení ekologické civilizace“. „Hehe Kultura“ má v Číně dlouhou historii a je cenná pro zlepšení globálního vládnuti a řešení společných výzev, kterým lidstvo čelí.

Han Nathan, generální konzul Maltské republiky v Šanghaji, při zahajovacím ceremoniálu uvedl, že „v postpandemické éře je pro nás společným cílem podporovat udržitelné a spravedlivé oživení ve světě a harmonie a spolupráce jsou klíčovými kroky k dosažení daného cíle.“ Vyzval k úsilí o vybudování nového rámce spolupráce založeného na dnešní neustále se měnící realitě a vytvoření odpovídajících mechanismů spolupráce z hlediska prioritních agend, včetně ekonomiky, životního prostředí, bezpečnosti a technologie.

Li Yueqi, tajemník výboru KSČ města Taizhou, poukázal na to, že kultura Hehe je vynikajícím genem čínské civilizace, který ztělesňuje koncept harmonie mezi člověkem a přírodou, hodnoty hledání společného základu při zachování rozdílů a vizi harmonického a prosperujícího rozvoje pro všechny.

Vzhledem k nové cestě modernizace a společné prosperity, musíme posílit šíření kultury Hehe, propagovat kulturu Hehe mimo Taizhou a dokonce i za hranicemi a přispět k překlenutí propasti mezi civilizacemi a vybudování světa harmonie.

Na hlavním fóru bývalý zástupce generálního tajemníka OSN Kim Won-Soo poukázal na to, že kultura Hehe má nejen pozitivní kulturní význam při podpoře budování harmonické společnosti, ale také velký teoretický a praktický význam při usnadnění výměn a dialogů mezi různými zeměmi, rasami a náboženstvími a při podpoře světového mírového rozvoje.

Wu Weishan, ředitel Národního muzea umění v Číně, věří, že univerzální pohled na jednotu mezi nebem a člověkem směřuje k dosažení harmonického soužití člověka a přírody. Mezinárodní pohled na všechny národy žijící vedle sebe v dokonalé harmonii podporuje konstrukci komunity se sdílenou budoucností pro lidstvo. Společenský pohled na harmonii v rozmanitosti vyžaduje, aby v jakékoli komunikaci byl udržován harmonický a přátelský vztah.

Odborníci a učenci z celého světa se ve svých projevech podělili o své poznatky o tom, jak čerpat z moudrosti kultury Hehe při budování komunity se sdílenou budoucností pro lidstvo.Čínští a mezinárodní hosté také vedli výměny a diskuse v paralelních sezeních.

Čínští a mezinárodní hosté také vedli výměny a diskuse v paralelních zasedáních zaměřených na „udržení míru a spoluprosperity a dosažení inkluzivního rozvoje“, „udržení harmonie a vzájemných výhod a dosažení oboustranně výhodné spolupráce“ a „udržení harmonického soužití a dosažení ekologické civilizace“.

„Hehe Culture Global Forum“ je institucionalizovaná mezinárodní konference, jejímž cílem je z kognitivních perspektiv tradiční kultury Hehe podporovat koncept budování komunity se sdílenou budoucností pro lidstvo, aby se stal širokým konsensem a světovým diskursem mezinárodního společenství při reagování na globální výzvy.

Kontakt:

Zhou Biye

Tel: 0086576-88510329

E-mail: tzswwxb001@163.com

Klíčová slova Čína-společnost-kultura-Hehe Cultural Global Forum

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.